• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Filmklipp: Utdelningsaktier står sig bäst i börsturbulensen

Utdelningsaktier har klarat oron bättre aktiemarknaden som helhet.

4D6D560A7DD50674

Hittills under 2016 har så kallade utdelningsaktier klarat turbulensen på marknaden förhållandevis bra.

”Generellt kan man se att utdelningsaktier sjunker mindre än andra aktier när det är oroligt på börserna”, säger Peter Nielsen, chefsportföljförvaltare på Danske Invest.

Hittills under 2016 har Danske Invest-fonden Europe High Dividend noterat en nedgång på 4,7 procent. Under samma period har den europeiska aktiemarknaden som helhet, mätt som MSCI Europe, backat 12 procent.

Det finns många definitioner på utdelningsaktier, men Peter Nielsens definition är att utdelningen ska uppgå till minst 3 procent av aktiekursen. Utdelningsaktier är oftast aktier i företag som nått en viss mognad och därför kan dela ut en större andel av vinsterna till aktieägarna. Generellt har dessa företag också mer stabila intäkter. Som sparare får man en förhållandevis stor andel av sin avkastning i form av utdelning, och många av företagen lägger stor vikt vid att hålla uppe sin utdelningsnivå.

Peter Nielsen pekar på utvecklingen i början av 2015, då börserna steg världen över. Europeiska centralbanken stöttade marknaderna med nya penningpolitiska lättnader och det rådde konsensus om att USA:s ekonomi var på väg åt rätt håll och att läget i Kina var under kontroll.

”När marknaden domineras av en positiv grundsyn vill de flesta investera i företag som bedöms ha goda tillväxtutsikter och som kan dra nytta av tillväxten i ekonomin”, säger Peter Nielsen.

”Men redan innan sommaren blev de världsekonomiska utsikterna mer osäkra, och då ökade intresset för utdelningsaktier igen", säger han.

"Hamnar i skuggan"
”När tilltron till den ekonomiska utvecklingen är stark finns det en tendens till att utdelningsaktier hamnar lite i skuggan och stiger mindre än tillväxtaktier. Men fördelen med utdelningsaktier är att de ofta klarar sig bättre när det stormar. Företag som betalar utdelning har oftast stabilare intäkter och det ger bättre skydd när aktiemarknaderna är under press”, säger Peter Nielsen.

Den senaste tidens oro kring oljepriset och energibolagen har dock påverkat hela segmentet utdelningsaktier negativt, eftersom många energibolag ingår där. Därför är det viktigt att kunna identifiera de företag som fortfarande kan erbjuda attraktiv utdelning.

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.