• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Fortsatt övervikt mot aktier

Trots att Fed höjer räntan i december tror vi på kursuppgångar framöver och behåller övervikt mot aktier

Av Bo Bejstrup Christensen, chefsanalytiker på Danske Invest

Amerikanska centralbanken ligger nu i startgroparna för en räntehöjning i december – det står klart efter den senaste arbetsmarknadsrapporten. Hela året har vi varnat för att den första räntehöjningen kan bli ett hot mot kursuppgångarna på aktiemarknaden, men trots det har vi bestämt oss för att behålla vår blygsamma övervikt mot aktier. Varför?

Ända sen oktober, när amerikanska centralbanken överraskade marknaden med att meddela att det finns en möjlighet till en första räntehöjning i december, har man diskuterat om statistiken kommer att vara stark nog för att få Fed att skrida till verket. Vi tror att spiken i kistan var förra fredagens arbetsmarknadsrapport. Den överraskade inte bara marknaden med tanke på utvecklingen i oktober, utan medförde även justeringar av den privata arbetsmarknadsstatistiken för föregående månader. Därför framstår arbetsmarknaden som mycket starkare idag än för bara några veckor sedan. I och med det tror vi att Fed nu är redo att höja räntan i december, exakt sju år efter att de senast rörde räntan (efter att ha nollställt den under några mörka dagar i december 2008).

Hela året har vi varnat för att den första räntehöjningen kan bli ett hot mot den positiva utvecklingen på aktiemarknaden. Inte för att vi förväntar oss en större katastrof i form av en ny recession eller för att vi anser att det är fel att höja räntan. Utan helt enkelt för att den första räntehöjningen efter en lång period av näst intill nollränta markerar början på en ny regim.
Icke desto mindre håller vi fast vid vår modesta övervikt mot aktier som vi beslutade om i slutet av september/början av oktober. Varför? Kort sagt för att de faktorer som nu får Fed att höja räntan är exakt samma faktorer som vi tror kommer driva aktiekurserna in i nästa år.

Tillväxten har bromsat in men kommer att öka igen
Tillväxten i USA backade med cirka 3 procent i somras till 2 procent tidig höst. Vi blev överraskade av försvagningen (vi förväntade oss en stabil tillväxt) men tror ändå att nedgången är högst temporär. Kort sagt tror vi att företagen drabbades av tre negativa faktorer: en finansiell åtstramning på grund av en starkare valuta, oron för Kina och frontier markets och nya oljeprisfall. Detta resulterade i en lagerkorrektion dvs. en period där företagen drog ner på produktionen för att effektivisera sina lager. När vi blickar framåt är det viktigt att se att produktionen ökar igen för att undvika att lagren inte sjunker till ohållbart låga nivåer.

Samtidigt fortsätter den amerikanska bostadsmarknaden upp och vi ser flera tecken på en blygsamt tilltagande löneinflation, vilket bidrar till att säkra en stark inhemsk efterfrågan. I takt med att oljepriserna stabiliseras och den finansiella situationen (en kombination av räntor, valutor, aktier etc.) inte stramas åt i samma takt som tidigare och tillväxten i USA ökar, så säkrar man också en stigande tillväxt. Vi räknar med en kortsiktig ökning av tillväxten till 2,5 procent i år och förhoppningsvis ännu högre under 2016 om oljepriserna förblir stabila och Kina stabiliseras enligt våra förväntningar.

Positivt för globala aktier
En stigande tillväxt visar inte bara för centralbanken att de kan inleda sin åtstramningsprocess, utan visar även investerarna att ekonomin mår bra. Dessutom är det viktigt att notera att räntemarknaden räknar med att den första räntehöjningen kommer i december. Så trots att vi fortfarande är något oeniga om hur många räntehöjningar som kommer att genomföras under 2016 (vi tror fyra medan marknaden tror tre), så följer en stigande tillväxt i deras kölvatten.
Därför ser vi ljust på tillväxten för aktier globalt. En stigande tillväxt i USA, hög och stabil tillväxt i euroland och en lätt förbättring i Kina kommer förmodligen leda till att börsen fortsätter att stiga in i 2016.
 
 

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.