• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-fredag 8.00-17.00
  Lördag-söndag 10.00-16.00

  Se särskilda öppettider

DelClose

Goda utsikter för tillväxtmarknadsobligationer i år

Chefsportföljsrådgivare ser positivt på Argentina och Brasilien medan Turkiet och Mexiko oroar.

2016 blev ett väldigt bra år för tillväxtmarknadsobligationer, och med en avkastning på 8,3 procent har de hämtat sig bra efter några svaga år mellan 2013 och 2015*. Bent Lystbæk är specialist på tillväxtmarknadsobligationer och jobbar som rådgivare för fonden Danske Invest Tillväxtmarknadsobligationer, som investerar i tillväxtmarknadsobligationer i hårdvaluta, det vill säga obligationer som är utställda i valutor som dollar och euro. Nu räknar han med att även 2017 blir ett positivt år.

Tillväxtmarknadsobligationer ger investerare möjlighet att få en högre förväntad avkastning än obligationer från länder som Danmark, Sverige och Tyskland, där räntan är väldigt låg just nu. Däremot är risken högre, men för en investerare som vill ha en bra spridning på sina investeringar är det bra att ha en mindre andel tillväxtmarknadsobligationer i portföljen.

Tillväxtmarknadsobligationer omfattar både stats- och företagsobligationer från de så kallade tillväxtmarknaderna. Här berättar Bent Lystbæk om sina förväntningar på det kommande året, och var han ser de största möjligheterna och riskerna just nu.

Vad har du för förväntningar på tillväxtmarknaderna i år?
"Jag har höga förväntningar, men på grund av risken för ytterligare räntehöjningar i USA tror vi på en lägre avkastning i år jämfört med förra året, även om vi tror att den blir positiv. Vi tror att räntehöjningarna i USA drar upp räntorna på tillväxtmarknadsobligationer, och att obligationspriserna går ner.

Om du investerar i obligationer består din totala avkastning av en kombination av löpande ränteutbetalningar från obligationerna och kursrörelsen på obligationerna. För närvarande ligger räntorna på tillväxtmarknadsobligationer på knappa 6 procent. Eftersom ett eventuellt kursfall på tillväxtmarknadsobligationer förmodligen inte äter upp hela den löpande räntan på obligationerna så tror jag på en positiv avkastning i år".

I vilka länder ser du störst potential 2017?
"Fonden har en övervikt av tillväxtmarknadsobligationer från Argentina, och vi tror starkt på utvecklingen i landet, även om det finns en del osäkerhetsmoment. President Mauricio Macri tillträdde i december 2015, men eftersom det skedde utan majoritet i parlamentet, har det varit svårt för honom att genomföra en del av de reformer han utlovat. Däremot har han visat sig duktig på att navigera i ett utmanande politiskt landskap, och vi tror på en långsiktig reform, även om det ser ut som att den kommer att ske långsammare än vi hade hoppats på. Den ekonomiska utvecklingen har inte varit lika bra som vi hoppats, och landet befinner sig fortfarande i en recession, men den senaste statistiken tyder på en vändning. Samtidigt verkar det som att den argentinska centralbanken kommer att lyckas med att få bukt med den höga inflationen som följde i kölvattnet av den nödvändiga och stora devalveringen av peson, som gjordes i december 2015.

Vi tror att argentinska obligationer är attraktivt värderade om vi ser dem i ljuset av den långsiktiga reformen. Det finns däremot ändå lite att fundera på eftersom Argentina planerar att sälja en stor mängd obligationer i år, vilket kan pressa kurserna. Därför har vi dragit ner på antalet argentinska obligationer så vi har möjlighet att vara med i de kommande emissionerna.

Vi är även positiva till Brasilien, framförallt på grund av det statliga oljebolaget Petrobras som just nu genomför en storstilad sanering genom försäljning av tillgångar, bordläggande av stora riskabla projekt och amorteringar på bolagets skulder. 

Vi tror också starkt på flera länder i Östeuropa, och då framförallt länder som dragit igång lovande reformer som Georgien, Serbien och Ukraina. Länderna i Östeuropa har den fördelen att de är skyddade mot eventuella handelsrestriktioner från USA, eftersom de inte har speciellt mycket handel med landet. Däremot har de mycket handel med EU där vi ser en positiv tillväxt i år".

Vilka länder är du mest tveksam till?
"Vi är tveksamma till länder som är externt sårbara. Bland de större tillväxtmarknadsländerna är Turkiet utan tvivel det mest utsatta landet för närvarande. Landet har en hög utlandsskuld varav merparten är i utländsk valuta, huvudsakligen dollar, vilket gör landet sårbart för en stärkt dollar och en allmän försvagning av den turkiska liran. Efter det misslyckade kuppförsöket i juli förra året har liran försvagats med cirka 25 procent mot euron, och cirka 30 procent mot dollarn. Det innebär att den utländska skuldbördan har ökat markant. Problemet förstärks ytterligare av landets blygsamma valutareserver jämfört med storleken på skulden, och av att den genomsnittliga löptiden är kort, vilket innebär att hela 40 procent av utlandsskulden måste omfinansieras i år.

Utöver det så har underskottet i betalningsbalansen vuxit till cirka 5 procent av BNP, bland annat till följd av kraftigt sjunkande intäkter från turismen efter de många terrordåden i landet.  Avslutningsvis är den politiska situationen väldigt spänd till följd av president Recep Tayyip Erdogans diktatoriska stil och oförsonliga inställning till politiska motståndare, kritiska uttalanden av media och framför allt den kurdiska minoriteten i landet. Därför finns det all anledning att vara väldigt försiktig vad gäller den ekonomiska såväl som politiska situationen i landet.

Vi ser även väldigt allvarligt på Mexiko som är det land i världen som blir hårdast drabbat av Trumps ambitioner att begränsa invandringsströmmen och införa handelsrestriktioner, som framför allt är riktade mot tillverkningsindustrierna i Mexiko och vissa sydostasiatiska länder".  

*Jämförelseindex JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified, i euro. Det här indexet består av cirka 75 procent statsobligationer och 25 procent företagsobligationer utställda av 100 procent statsägda företag.

Texten ovan ska inte ses som investeringsrådgivning. En investering är alltid kopplad till en risk, och avkastningen kan även bli negativ. Tala alltid med din rådgivare innan du gör en investering. Läs mer om risker och kostnader på produktsidan. Se även informationsbroschyr och basfakta för investerare.
 

Abonnera på nyheter

Du anmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.