• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Här är aktierna som stiger när räntan höjs

En räntehöjning i USA kommer hjälpa vissa aktier och stjälpa andra. Bl.a. finansaktier lär gynnas av den närmaste tidens penningpolitik

Snart kommer priset på pengar att gå upp. Närmare bestämt när den amerikanska centralbanken höjer räntan, vilket med största sannolikhet sker i december.
 
Finansmarknaderna har redan börjat anpassa sig till det nya ränteläget, berättar Danske Invests investeringsspecialist, Tomas Ålander. Men på vilket sätt? Och vilka är aktierna som väntas stiga och vilka är det som kommer ta stryk?
 
Finansaktier får en skjuts
”Alltsedan räntehöjningen hamnade i fokus så har amerikanska finansaktier stigit, och vi ser en möjlighet att kurserna fortsätter uppåt när Fed väl höjer räntan”, säger Tomas Ålander.
 
”En räntehöjning är en följd av att det går bättre för den amerikanska ekonomin, vilket gynnar bankerna genom ökad in- och utlåning. Dessutom kan bankerna nu höja utlåningsräntan i förhållande till inlåningsräntan, vilket stärker deras räntenetto och i förlängningen deras resultat."
 
Men det är inte bara amerikanska aktier som kan gynnas av räntehöjningen. Även europeiska bankaktier kan stiga.
 
”I Europa finns inga planer på att höja räntan. ECB-chefen Mario Draghi har tvärtom flaggat för att räntan kan behöva sänkas ytterligare. En räntesänkning skulle sannolikt få hjulen i Europa att snurra snabbare, vilket gynnar bankerna genom ökad utlåning”, säger Tomas Ålander.
 
Goda utsikter för teknikaktier
Även tekniksektorn har goda utsikter, och det gäller globalt.
 
”Tekniksektorn gynnas inte av själva räntehöjningen, men däremot av att andra företag utvecklas bra i det skede av konjunkturen då centralbanken normalt brukar börja höja räntan", säger Tomas Ålander.
 
”Vi ser att många företag satsar mer på digitalisering just nu eftersom de märker att konjunkturen blir allt starkare och att konsumenterna handlar på digitala plattformar i allt högre grad. Det skapar förstås positiva effekter för teknikföretagen som ska leverera den tekniska infrastrukturen.”
 
Tomas Ålander menar också att när väl räntehöjningarna kommer igång så kan de trigga ett slags ketchupeffekt i bolagens investeringar.
 
”Även om det blir dyrare att låna så kommer näringslivet få lite mer klarhet om utsikterna. Vi tror att en säkrare bild av det ekonomiska läget kommer sätta fart på investeringarna på teknikområdet.”
 
Utmaningar för kraftbolag
Tomas Ålander ser samtidigt en risk för kursnedgångar i amerikanska kraftbolag.
 
”Vi ser att en del investerare lämnar de här bolagen och i stället placerar i europeiska utdelningsaktier”, säger han och förklarar att elbolagen är kända just för att ge en bra utdelning.
 
”Kurserna på utdelningsaktier faller gärna när räntorna stiger, eftersom räntor och obligationer då blir mer attraktiva relativt sett.”
 
För europeiska aktier tycker Tomas Ålander att utsikterna vid en räntehöjning ser ljusa ut rent generellt .
 
”Att Fed höjer räntan medan europeiska centralbanken fortsätter föra en expansiv penningpolitik ger europeiska exportföretag en fördel, allt annat lika”, säger han, och påpekar samtidigt att det finns undantag.
 
”Framförallt tror vi att underleverantörer till energi- och gruvsektorn kommer ha det fortsatt motigt.”

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.