• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Konsekvenserna fortsätter rulla in för Volkswagen och Tyskland

Under parollen ”Das Auto” har Volkswagen chockerat omvärlden med sitt fusk, och konsekvenserna för Europas starkaste ekonomi är fortfarande ovissa.

När den amerikanska miljöskyddsmyndigheten EPA för snart en månad sedan avslöjade att tyska Volkswagen fuskat med utsläppen av miljöskadliga NOX-partiklar från sina dieselbilar sände det chockvågor över hela världen.

”Volkswagen är ett av Tysklands mest profilerade företag, och Tyskland har alltid varit känt för att tillverka kvalitetsprodukter. Detta är väldigt allvarligt, och hädanefter kommer jag och många andra att ifrågasätta kvalitetsstämpeln ’Made in Germany’ ”, säger Ivan Larsen som är chefsportföljrådgivare för Danske Invest Germany.

Hur påverkas den tyska ekonomin i allmänhet?
Volkswagen är en riktig gigant i Tyskland, och företagets slogan ”Das Auto” (övers. Bilen) säger nästan allt. Enligt tidningen Forbes är den 78-årige jätten Tysklands största börsnoterade företag mätt i intäkter. De tyska VW-fabrikerna har över 270 000 anställda vilket kan jämföras med hela den tyska bilindustrin på totalt cirka 775 000 anställda (2014).

På flera håll oroar man sig dessutom för att skandalen som fått namnet Dieselgate kan försvaga Europas största och starkaste ekonomi, som också är världens tredje största exportör. Tysklands bilexport står för en femtedel av den totala tyska exporten, som uppgår till 41 procent av landets BNP.

Så sent som i andra kvartalet 2015 visade just bilexporten stark tillväxt och bidrog med en procentenhet till den totala tyska tillväxten. Än har det dock inte redovisats någon ekonomisk statistik som kan visa på de ekonomiska konsekvenserna av Dieselgate.

Ivan Larsen berättar om sitt möte med en VW-importör i ett av Tysklands grannländer, och hur chockad man är över bolagsfusket även där.

”Importören berättade att försäljningssiffrorna ligger 10 procent lägre idag jämfört med i september, innan skandalen uppdagades. Frågan är om det handlar om att bilförsäljningen sjunkit generellt eller om det är för att gemene man drar sig för att köpa Volkswagen just nu”, säger Ivan Larsen.

Skärpta miljökrav
Ivan Larsen har också träffat en underleverantör till Volkswagen.

”De är väldigt osäkra på vad det kan få för konsekvenser, men håller fast vid att biltillverkarna måste fortsätta investera i ny teknologi för att kunna leva upp till de närmaste årens allt hårdare miljökrav”, säger Ivan Larsen. ”Med det sagt har vi precis noterat att underleverantören Leoni skruvat ner sina prognoser. Pengarna måste hämtas någonstans ifrån och jag har svårt att tro att VW inte kommer att börja pressa underleverantörerna. Leonis nedjustering har däremot inget direkt samband med situationen hos Volkswagen.”

Ivan Larsen tror att man kan få ökad klarhet i samband med att rapportperioden drar igång i Europa.

”Det ska bli spännande att se siffrorna för tredje kvartalet och se hur de tyska exportbolagen drabbats av avmattningen i Kina. Det kan vara en bidragande orsak till att tyska aktier drabbats så hårt på sistone. Om vi tar ett steg tillbaka så mår den tyska ekonomin, speciellt den inhemska, förhållandevis bra”, påpekar Ivan Larsen.

”Arbetslösheten sjunker och privatkonsumtionen och serviceindustrin går ganska bra. Däremot har exportsidan haft det lite tuffare på sistone, vilket kan hänga ihop med Kina. Den inhemska delen av den tyska ekonomin går fortfarande väldigt bra och Tyskland fortsätter att vara Europas starkaste ekonomi”, säger han.

Tyska DAX-index över de 30 största tyska aktierna steg med 25 procent fram till april i år, men har fallit sedan dess. Speciellt under augusti när rädslan för en avmattning i Kina tilltog. Idag är indexet upp endast 2 procent hittills i år.

Däremot ser det fortsatt ljust ut för de tyska small och mid cap-aktierna som är upp 18,3 respektive 16,4 procent sedan årsskiftet.

”Det stora DAX-indexet har varit under hård press i år, men vi har gynnats av att ha en stor del av våra investeringar i Tyskland utanför large cap-segmentet”, säger Ivan Larsen. ”Bland de små och mellanstora bolagen ser vi möjlighet att hitta mer nischade företag som ger en renare exponering än de större bolagen, som ofta är verksamma inom flera olika affärsområden.”

Hårt straff för VW-aktien
Sedan VW-skandalen uppdagades har VW-aktien sjunkit från 170 euro till cirka 100 euro per aktie. Så sent som i våras stod den i 240 euro.

”Den som överväger att investera i Volkswagen måste hålla koll på utvecklingen. Det här kan bli väldigt dyrt. Det är många bilar som måste återkallas för att fixas till. Ovanpå det så återstår frågan om böter eftersom bilarna har sålts med falsk varudeklaration”, säger Ivan Larsen.

Volkswagen har meddelat att man med start i januari 2016 kommer kalla tillbaka 11 miljoner bilar med felaktig mjukvara. För många av dem räcker det med en mjukvaruuppdatering, medan några modeller behöver få väsentliga delar utbytta för att man ska kunna lösa problemet med de höga NOX-utsläppen.

Själv har Ivan Larsen dock aldrig haft Volkswagen-aktier i sina portföljer.

”Jag har känt mig osäker på Volkswagens strategi. Bolagets planer har verkat ogenomtänkta och därför har jag valt bort aktien”, säger Ivan Larsen.

Däremot har han under årens lopp investerat i en del underleverantörer till biltillverkarna, men hann sälja en del innan Volkswagen-skandalen var ett faktum.

”Man ska komma ihåg att bilindustrin är en betydande sektor i Tyskland. Om vi tittar på hur bilsektorn klarat sig sedan Volkswagen-skandalen seglade upp så har den sjunkit med 7 procent under en period då marknaden i övrigt stått still. Det är alltså framför allt Volkswagen som har dragit ner tempot”, säger Ivan Larsen.
 
 
 

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.