• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Möjligheter med företagsobligationer på en låg kreditnivå

Förr i tiden kallades de "junk bonds" - alltså skräpobligationer. Men företagsobligationer med låg kreditvärdighet är på frammarsch och har nu blivit en erkänd investeringsmöjlighet.

Andreas Dankel, chefsrådgivare för portföljer vid Danske Invest, leder ett av de lag som investerar i företagsobligationer. De senaste åren har särskilt obligationer med hög avkastning haft vind i seglen – speciellt i Europa – och gett tvåsiffriga avkastningar. Andreas Dankel förklarar här vad företagsobligationer i allmänhet är, och obligationer med hög avkastning i synnerhet, och varför de kan vara en bra investering just nu.

Hög avkastning: Bra vid stigande räntor och ekonomisk tillväxt
Konkurser förväntas vara på en historiskt låg nivå på grund av de förbättrade ekonomiska utsikterna. Obligationerna med hög avkastning motstår bättre än andra typer av obligationer de räntestigningar ekonomer förväntar.

"Det är viktigt att se på den bakomliggande räntans utveckling. Om den stiger kommer det så att säga att tära på företagsobligationernas avkastning. Men särskilt de med hög avkastning är inte riktigt så känsliga för räntestigningar, eftersom denna typ av obligationer vanligtvis är korta obligationer som inte påverkas så lätt", säger Andreas Dankel.

Det är säkrare med företagsobligationer som utgångspunkt än det är med aktier
Enligt chefsrådgivare Andreas Dankel kan man säga att företagsobligationer med avseende på risk typiskt hamnar mellan aktier och stats- och hypoteksobligationer.

”Att ha företagsobligationer som utgångspunkt är inte mer riskabelt än aktier. De är faktiskt säkrare på flera punkter. Man förlorar nämligen inte nödvändigtvis alla sina pengar i händelse av att företaget som har utfärdat obligationerna skulle gå i konkurs. Det händer vanligtvis när det gäller aktier. Man får ju dessutom en löpande ränta på företagsobligationer", förklarar Andreas Dankel.

Ett företags finansiella robusthet bestämmer dess betyg
Men vad är en obligation med hög avkastning egentligen? En obligation med hög avkastning är en obligation från ett företag som har svårt för att skapa stabila intäkter eller som har sämre balansräkningar än de bättre företagen. Det kan t.ex. vara att företaget har en kapitalstruktur med stora skulder i företaget.

”Det ger en osäkerhet för investerare, och det innebär att dessa företag kommer att få betala en högre ränta – hög avkastning – om de vill låna pengar. Helt enkelt eftersom investerare kräver mer i ränta på grund av den högre risken", förklarar Andreas Dankel.

Den viktigaste uppgiften: undvika konkurser
För Andreas Dankel handlar det först och främst om att undvika konkurser när obligationer med hög avkastning väljs ut för Danske Invests avdelningar med företagsobligationer.

”Vårt mål är naturligtvis att undvika att investera i företag som går i konkurs. Och vi ligger faktiskt nära noll i antal konkurser – också i våra avdelningar med hög avkastning. Dessutom vill vi naturligtvis köpa obligationerna med en så hög ränta som möjligt och sedan därefter se hur kursen på obligationen går upp. Då kan vi ju sälja obligationen igen och få en vinst på den", förklarar Andreas Dankel.

Spridning av investeringar över flera länder och sektorer
Obligationer med hög avkastning innebär alltså en hög kreditrisk, dvs. att emittenten kan få problem att betala tillbaka pengarna. Det är därför viktigt att sprida investeringarna över flera olika länder och sektorer samt att investeringarna sprids över många olika obligationer.

När man investerar i obligationer med hög avkastning genom ett investeringsbolag får man en riskspridning, svår att uppnå på egen hand, över en mängd olika obligationer. Andreas Dankel står till exempel i spetsen för Danske Invest Nordiska Företagsobligationer, klass SEK h, som lanserades 2013.
 

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.