• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-fredag 8.00-17.00
  Lördag-söndag 10.00-16.00

  Se särskilda öppettider

DelClose

Nu blir det ännu lättare att investera hållbart i Danske Invest

En ny kategorisering och lanseringen av tre hållbarhetsdokument hjälper investerarna i Danske Invest med information om fondens hållbarhetsfokus.

Danske Invest har i flera år byggt upp en stark grund för arbetet med hållbara investeringar. För att göra det ännu lättare att välja fonder utifrån en rad specifika önskemål och behov rörande hållbarhet, har vi nu tagit nästa steg genom att lansera ”ESG Inside” i produkterna. Målet är att göra det ännu lättare att hitta informationen om hållbarhetsarbetet i Danske Invests investeringsprodukter.

”Med den nya märkningen och lanseringen av tre nya hållbarhetsdokument för varje enskild fond i Danske Invest, kan vi nu tydligt kommunicera om hållbarhet i alla våra fonder.”, säger Erik Tarras-Wahlberg, som är hållbarhetsspecialist i Danske Bank.

Kartläggning och märkning av hållbarhet

Som led i den nya märkningen har alla Danske Invests investeringsprodukter kartlagts med avseende på fondernas investeringsstrategi rörande hållbarhet. Mot bakgrund av det har alla fonderna tilldelats en kategorisering som visar deras specifika huvudfokus inom hållbarhet. ”ESG Inside” är fundamentet för alla fonder, men många fonder har fått märkningarna ”Integrated”, ”Restricted” eller ”Thematic”. Det kommer att bidra till att skapa ett enhetligt språk kring hållbarhet i Danske Invests fonder.
 

Tre nya hållbarhetsdokument

I samband med den nya märkningen lanseras också tre nya dokument med hållbarhetsinformation.  Dokumenten ger vart och ett för sig detaljerad information om fondernas CO2-avtryck, investeringsrestriktioner samt ESG-betyg från tredjepartsleverantör av ESG-data. 

”Tillsammans med hållbarhetsmärkningen är de nya hållbarhetsdokumenten ett viktigt steg i vår målsättning om att skapa transparens och tillmötesgå kundernas krav på information om hållbarhetsaspekterna. I framtiden kommer vi att fortsätta att förbättra hållbarhetsrapporteringen på fondnivå”, avslutar Erik Tarras-Wahlberg.

Den nya hållbarhetsmärkningen och hållbarhetsdokumenten är tillgängliga på danskeinvest.se.
Integrated
Fonder som systematiskt integrerar hållbarhet i investeringsprocessen.

Restricted
Fonder med investeringsrestriktioner för specifika företag eller sektorer avseende t.ex. alkohol, spel eller fossila bränslen.

Thematic
Fonder som är inriktade på specifika hållbarhetsteman som t.ex. klimat, vatten, cirkulär ekonomi eller FN:s världsmål.

ESG Inside – alla fonder
Fonder med grundmärkningen ”ESG Inside” tillämpar Danske Invests hållbarbetspolicyer, inklusive de allmänna begränsningarna för investeringar i termiskt kol, tjärsand, kontroversiella vapen och tobak – men som ännu inte har märkts med Integrated, Thematic eller Restricted.
 

Vad är ”ESG Inside”?

Danske Invests arbete med hållbara investeringar kallas också ”ESG Inside”. Oavsett vilken av Danske Invests fonder du investerar i, omfattas de av ESG Inside, som integrerar miljö, sociala och bolagstyrnings-aspekter i investeringsprocessen. Som en del av ESG Inside för vi bland annat en dialog med företag och länder om hållbarhet och bidrar till förbättringar och positiv utveckling. ”ESG Inside” betyder också att vi väljer bort vissa investeringar i företag som är aktiva vad gäller kontroversiella vapen, tjärsand, termiskt kol och tobak. 

Abonnera på nyheter

Du anmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.