• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-fredag 8.00-17.00
  Lördag-söndag 10.00-16.00

  Se särskilda öppettider

DelClose

Ny fond: Svenska småbolag med stor potential

Aktiefonden Danske Invest Sverige Småbolag investerar i svenska småbolag, som fondens portföljförvaltare anser har utvecklingspotential att bli framtidens storbolag. Fonden har särskilt fokus på hållbara och ansvarsfulla investeringar.

Den svenska börsen har skapat några av Europas största bolag och alla dessa bolag har en gång varit små. Den nya fonden Danske Invest SICAV Sverige Småbolag Class SA investerar i svenska småbolag som har potentialen att bli framtidens storbolag.

Ansvarig för valet av investeringar i fonden är portföljförvaltare Petter Löfqvist som har lång erfarenhet av investeringar i svenska småbolag.

”Bland de svenska småbolagen finner vi bland annat företag i snabbväxande nischer inom traditionella sektorer som teknik, finans och konsumentvaror samt intressanta företag inom tillväxtsektorer som teknik, hälso- och sjukvård, underhållning och digitalisering. Svenska småföretag inkluderar också geografiskt fokuserade fastighetsbolag som kan dra nytta av regional svensk tillväxt,” säger han.

Handplockade aktier
Historiskt har svenska småbolag levererat en väsentligt högre avkastning än den svenska börsen som helhet. Historisk avkastning är dock ingen garanti för framtida avkastning. I allmänhet är svenska småbolag ofta underanalyserade av analytiker, och detta kan skapa möjligheter för en aktiv investerare att hitta oupptäckta pärlor.

Danske Invest Sverige Småbolag är en aktivt förvaltad fond, vilket betyder att fondens förvaltarteam strävar efter att skapa en portfölj av aktier som erbjuder en högre avkastning än genomsnittet av svenska småbolag.

”När vi väljer in bolag till portföljen baseras det på en grundlig analys av bolagens redovisning, affärsmodell och marknadsposition. Vi har också en kontinuerlig och nära dialog med bolagen som utvärderas,” säger Petter Löfqvist.

Fokus på ESG
Dessutom spelar ESG-faktorer en viktig roll vid urvalet av bolag till fonden. ESG är ett samlingsbegrepp för hållbara och ansvarsfulla investeringar och står för environmental, social och governance (det vill säga miljö, socialt ansvar och ägarstyrning). Förvaltarna analyserar bolagen utifrån deras arbete med olika ESG-faktorer och väljer bolag som har en stark ESG-profil eller har en uppenbar potential att förbättra sin ESG-profil.

”Samtidigt investerar Sverige Småbolag inte i bolag som har större delen av sin omsättning från alkohol, tobak, pornografi eller bolag som säljer så kallade kontroversiella vapen som klusterbomber, truppminor och kärnvapen,” säger Petter Löfqvist.

Var medveten om risken
Om du funderar på att investera i Sverige Småbolag måste du vara medveten om att det alltid finns en risk med att investera i aktier. Det finns dels en övergripande marknadsrisk samt dels en företagsspecifik risk i de enskilda bolagen som ingår i portföljen. Dessutom är aktier i småbolag mindre likvida än aktier i större bolag och det kan leda till större kursrörelser än för börsen som helhet.
 
Om fondens förvaltare lyckas välja aktier som ger en attraktiv avkastning, kan du få en högre avkastning än börsen som helhet, men du riskerar också att få en lägre avkastning. Avkastningen kan vara negativ, och du riskerar att förlora hela eller en del av ditt investerade belopp.
 
 
Kom ihåg att investeringar i aktier alltid är förenat med risk och att du i värsta fall kan förlora hela ditt investerade kapital. Konsultera alltid en rådgivare innan du gör en investering, och ta reda på om en viss investering passar din investeringsprofil. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. På Danske Invests hemsida finns faktablad och informationsbroschyr.
 

Abonnera på nyheter

Du anmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.