• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-fredag 8.00-17.00
  Lördag-söndag 10.00-16.00

  Se särskilda öppettider

DelClose

Så investerar du hållbart i företagsobligationer

Allt fler investerar i gröna obligationer. Men du som vill öka chansen att ditt kapital ska göra än mer nytta kan investera bredare. Här är räntefonden som tagit hållbarhetsarbetet längre.

Allt fler institutioner och privatpersoner investerar hållbart. På räntesidan har gröna obligationer – som bidrar till ett mer hållbart samhälle genom att främst minska koldioxidutsläpp – fått ett rejält uppsving de senaste åren.

– Att såväl utbudet som efterfrågan på gröna obligationer ökar ser vi positivt på, berättar Andreas Dankel, chefsförvaltare för Danske Invest med fokus på företagsobligationer.

– Men vi vill gå betydligt längre och inte begränsa vårt fokus på hållbarhet till endast koldioxidutsläpp, fortsätter Dankel.

Går betydligt längre
För att år sedan startade därför fonden Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond Class A-sek h. Den placerar brett i europeiska företagsobligationer med hållbar profil, till exempel i bolag som utvecklar ny hållbar teknologi, vattenrening och biotech.

– Men allra först väljer vi bort ett flertal branscher och sedan måste alla bolag vars obligationer vi investerar i följa FN:s riktlinjer UN Global impact, förklarar Andreas Dankel.

Vapen, alkohol och tobak är exempel på branscher som ratas, se fakta nedan. UN Global impact listar tio riktlinjer för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.

Dyker ned på branschnivå för att hitta bra investeringar
Därefter går förvaltarteamet ner på branschnivå och analyserar hur bolagen står sig i förhållande till ESG-kriterier, det vill säga frågor som rör miljö, arbetsvillkor och hur företagsledningen hanterar investerarnas kapital. Minst 90 procent av portföljen ska bestå av bolag som har ett ESG-betyg som ligger över snittet för den aktuella branschen.

Dessutom kan upp till 10 procent av fonden bestå av bolag på en så kallad Watch List.. Det är bolag som ännu inte ligger över ESG-snittet, eller bolag med relativt höga CO2-utsläpp men där förändringsarbetet är påtagligt. Det kan också gälla bolag som screenats för vissa typer av kontroverser.

High yield kan ge högre avkastning
Fonden har även möjlighet att investera upp till 25 procent inom high yield-segementet som har en större finansiell risk, och därmed högre ränta, än investment grade-obligationer.

– Vi tror att det är klokt att inte per definition exkludera alla bolag bara för att balansräkningen kanske är något svagare än genomsnittet. Dels för att stödja en hållbar utveckling, dels för att få en bra avkastning eftersom räntan normalt faller när ett bolag blir bättre på ESG, berättar Dankel.

Diskuterar med bolagen
Andreas Dankel och hans team granskar bolagen löpande med förstoringsglas. Går utvecklingen åt fel håll kontaktas bolaget och genom diskussioner försöker man få till stånd förändringar. När det gäller bolag på Watch List är kraven ännu hårdare.

– Vi kräver tydliga tecken på förbättring och ett stort engagemang från bolagets sida, slår Dankel fast.

Om de utlovade förbättringarna uteblir tar förvaltningsteamet ställning till om det fortfarande är rätt att investera i bolagets obligationer. Fonden investerar i företagsobligationer från cirka 75 medelstora och stora bolag i Europa.

Fakta:

 • Fonden fokuserar på bolagens ESG-betyg. Minst 90 procent av bolagen ska ha ett ESG-betyg som ligger över snittet för den aktuella sektorn.
 • Fonden väljer helt bort branscherna tobak, fossila bränslen, vapen och militär verksamhet, pornografi och spel. Dock kan bolag som har en mycket begränsad verksamhet inom de ovan angivna branscherna få ingå i fonden (intäkter från alkohol får uppgå till 5 procent, militär verksamhet och vapen upp till 5 procent, spel upp till 5 procent, tobak upp till 5 procent, fossila bränslen upp till 5 procent och pornografi upp till 1 procent).
 • Fonden fokuserar särskilt på bolag som ligger i framkant när det gäller nya trender inom hållbarhet.
 • Teamet bakom fonden är proaktiva och arbetar för att påverka bolagen att driva verksamheten på ett mer hållbart sätt.

Riskinformation
Texten ovan ska inte ses som investeringsrådgivning. En investering är alltid kopplad till en risk, och avkastningen kan även bli negativ. Tala alltid med din rådgivare innan du gör en investering. Läs mer om risker och kostnader på produktsidan på danskeinvest.se. Se även informationsbroschyr och basfakta för investerare.

 

Abonnera på nyheter

Du anmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.