• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Ska oljepriset ner till 10 dollar?

Bo Bejstrup Christensen förklarar varför oljepriset kan falla ytterligare och vilka effekter det kan få.

Av Bo Bejstrup Christensen, chefsanalytiker på Danske Invest

Jag förstår att rubriken kan framstå som provocerande. Men betänk följande. För mindre än 18 månader sedan låg oljepriset på över 100 dollar per fat och under 2008 räknade några mycket begåvade personer med att oljepriset skulle stiga till 200 dollar per fat inom en snar framtid. Några menade att vi snart skulle få slut på det svarta guldet. Istället säljs nu ett fat olja för under 40 dollar per fat.

Sett ur det perspektivet så kanske det inte låter så galet med ett oljepris på 10 dollar fatet. Det är det första jag vill att du ska fundera över, och om du fortsätter läsa kommer du förstå varför vi tror att ett oljepris på 20 dollar per fat är ett realistiskt scenario inom en relativt snar framtid. Du kommer också få reda på hur vi tror att det kommer att påverka dina investeringar.

Den amerikanska oljeindustrin styr, OPEC sitter uppe på läktaren
Det har skrivits spaltmetrar om den amerikanska skifferindustrin. Först var det gas, sedan blev det olja. Den amerikanska oljeproduktionen ligger nu på cirka 9 miljoner fat per dag och det innebär att USA kan mäta sig med både Saudiarabien och Ryssland.

Tidigare trodde skeptikerna att kostnaderna inom skifferindustrin var för höga och att ett lågt oljepris snabbt skulle se till att amerikanerna inte längre kunde konkurrera med andra oljeproducenter. Istället har den amerikanska oljeindustrin överraskat med exceptionellt snabba och dramatiska kostnadsbesparingar och ett år efter att oljepriset började falla så har produktionen endast fallit med cirka 5 procent från toppnivåerna.

Det tyder på dramatiska effektiviseringar. Om priset faller ytterligare kommer USA:s produktion självklart sättas under press, men det viktigaste att förstå är att den amerikanska skifferindustrin blivit en viktig del av den globala oljeindustrin. Till skillnad från de konventionella oljeproducenterna så kan amerikanerna snabbt öka eller minska produktionen när oljepriset förändras.

Om oljepriset stiger kraftigt på kort sikt ökar amerikanerna snabbt produktionen, vilket pressar ner oljepriset. Det innebär enligt oss att det finns ett tak för hur mycket oljepriset kan öka. OPEC har därmed ingen kontroll över oljepriset och måste därför maximera sina intäkter genom att maximera sin produktion. Argumentet förstärks ytterligare av att flera OPEC-länder behöver oljeintäkterna för att deras länder ska fungera.

Det finns gränser för lagringsutrymmet
Just nu är de flesta överens om att vi har en överproduktion av olja. Den vanliga förklaringen låter ungefär så här: Det måste komma perioder med låga oljepriser för att utbudet ska minska och efterfrågan öka. Om några år så möts utbud och efterfrågan, och vips så stiger oljepriset.

Men med tanke på att USA nu styr och OPEC sitter på läktaren, så finns det på kort sikt risk för att det produceras för mycket olja, och det finns gränser för lagringskapaciteten av all olja som produceras. På senare tid har man t.ex. börjat använda fartyg för att lagra oljan. Snart kommer lagerutrymmet dock att ta slut och då kommer oljan ut på marknaden. Det kommer leda till ytterligare press på oljepriset på kort sikt.

Vad händer om oljan blir överflödig?
Men här börjar den riktigt roliga delen av historien. Följande citat tillskrivs oftast en tidigare saudisk oljeminister: "Stenåldern slutade inte på grund av att vi inte längre hade någon sten, och oljeåldern kommer att ta slut långt före vi har slut på olja."

Bara under 2014 installerade Kalifornien solenergikapacitet motsvarande hela den mängd som installerats i hela USA fram till och med 2011. Under 2015 har Kina installerat solenergikapacitet som motsvarar hela Frankrikes kapacitet. Solenergi är en teknik vars kostnader har minskat med över 10 procent per år. Om den utvecklingen fortsätter kommer solenergi kunna konkurrera med till exempel naturgas på de flesta marknader och snart därefter kommer ingenting kunna konkurrera med solenergi.

I kombination med att finansiering av solceller för bostäder blir allt vanligare, leder det till att totalkostnaden för solenergin minskar i snabb takt. Nu behöver vi bara fixa elnätet och batteritekniken och vips så har vi en planet som drivs av grön el. Om vi dessutom tar hänsyn till den snabba utvecklingen av el- och hybridfordon, att allt fler samåker och utvecklingen av självkörande bilar, så har vi ett scenario där efterfrågan på olja inte längre kommer att stiga.

Och här blir det ännu intressantare. För 30 år sedan lät solenergi som en utopisk tanke, och ett land som Saudiarabien kunde betrakta oljan i öknen som en tillgång med ett bestående värde. Men vad händer om oljan blir överflödig om bara 10 år? Plötsligt så känns det än mer angeläget att pumpa upp ännu mer olja i dag när den fortfarande har ett värde. Och vad leder det till? Oljepriset sätts under ändå hårdare press.

Stopp, tillbaka till verkligheten
OK, vi tar ett steg tillbaka. Vi tror inte att elbilar kommer att dominera i morgon eller att vi har en soldriven planet i övermorgon. Vi vill bara ifrågasätta de vanliga tankegångarna. Men med det sagt så tycker vi verkligen att utsikterna för oljan ser dystra ut och tror på ännu lägre oljepriser framöver.

Vad har det för betydelse för dina investeringar? 2015 har visat att ett lägre oljepris är goda nyheter för stora delar av världsekonomin. Det gäller särskilt euroområdet och Japan, men även för USA som fortfarande är en nettoimportör av olja. Men oljepriset slår asymmetriskt, vilket innebär att tjänstesektorn och privatkonsumtionen gynnas av fallande oljepriser, medan energiindustrin och de bolag som levererar produktionsutrustning till energiföretagen drabbas hårt. Och det är just de bolagen som är mycket viktiga för aktie- och företagsobligationsmarknaden. Särskilt i USA, där fallande oljepriser har påverkat investerarna negativt under 2015. Om oljepriset fortsätter sjunka under 2016 så finns det risk för riktigt dåliga nyheter, eftersom vi kommer att se ännu sämre resultat och fler konkurser.

Vi står därför inför en paradoxal situation där vi trots god tillväxt i USA, Japan och euroområdet, kan komma att få se fallande börser.

Så vad gör vi då? Trots att vi är positiva till den globala ekonomin 2016 så har vi för närvarande bara en liten övervikt mot aktier. Dessutom försöker vi framförallt exponera oss mot de tillgångsslag som kan gynnas av lägre oljepriser, det vill säga aktier och företagsobligationer i euroområdet, där energisektorn inte är lika dominerande bland företagsobligationerna.

Vår skeptiska inställning till oljepriset (och Kina) gör att vi manar till fortsatt försiktighet när det gäller investeringar på tillväxtmarknaderna. Slutligen är vi också skeptiska till amerikanska företagsobligationer, som domineras av energisektorn. Framförallt vill vi att du ska tänka till på hur mycket risk du har i din portfölj. Och om den potentiella meravkastningen du får om oljepriset inte faller uppväger den risk du tar om oljepriset faller kraftigt från dagens nivåer. Vår inställning är helt klar. Vi tycker inte att det är värt att ta den risken!

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.