• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Sprid risken med realränteobligationer från tillväxtmarknader

Danske Invest lanserar nu fonden Tillväxtmarknadsobligationer Real Ränta som ger investerare en ökad möjlighet att sprida risken i sin portfölj.

Danske Invest utökar nu investeringsmöjligheterna inom obligationer med en fond som investerar i realränteobligationer från tillväxtmarknader.
 
Realränteobligationer kännetecknas av att de kan skydda investerarnas tillgångar mot att de urholkas av inflationen då obligationernas nominella belopp kontinuerligt justeras upp i takt med inflationen. Det innebär att de löpande ränteutbetalningarna, kupongerna, kommer att stiga om inflationen stiger.
 
Realränteobligationer har dessutom den fördelen att prisutvecklingen för dem normalt sett är annorlunda än för både aktier och vanliga obligationer. Således är placeringar i realränteobligationer ett bra sätt att uppnå riskspridning i sin portfölj.
 
Emittenterna av realränteobligationer är typiskt stater som använder dem som en del av den totala finansieringen av statsskulden. I Europa är Frankrike och Italien de största utgivarna av realränteobligationer. Men också utvecklingsländerna - även kallade tillväxtmarknader – använder sig av realränteobligationer. Inflationen i dessa länder är oftast högre än i de utvecklade länderna och vissa investerare föredrar därför realränteobligationer eftersom de just skyddar tillgångarna mot stigande inflation.
 
"Med realränteobligationer från tillväxtmarknader kan vi nu erbjuda en komplett global exponering mot realränteobligationer", säger Eva Kobeja, som tillsammans med Kim Thomsen och Thor Schultz Christensen är fondförvaltare för fonden Danske Invest Tillväxtmarknadsobligationer Real Ränta. Sedan tidigare har Danske Invest fonder med realränteobligationer från utvecklade marknader.
 
Har gett högre avkastningJämfört med realränteobligationer från utvecklade ekonomier har realränteobligationer från tillväxtmarknader den fördelen att de oftast ger möjlighet att uppnå en högre förväntad avkastning. Sedan 2004 har realränteobligationer från tillväxtmarknader gett en årlig avkastning på cirka 12 procent i euro, medan en global portfölj av realränteobligationer under samma tid har gett 6,5 procent. Detta förklaras delvis av den högre inflationen på tillväxtmarknaderna, men även av att obligationerna från dessa länder vanligtvis har en högre kupongränta. Samtidigt har risken varit högre och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Avkastningen kan bli negativ.
 
När det gäller realränteobligationer från tillväxtmarknader finns det också en stor valutarisk då valutor från tillväxtmarknader typiskt kan vara mer volatila än valutor från utvecklade länder.
 
"Valutarisken har stor betydelse för avkastningen och är därför en nyckelfaktor i vår beslutsprocess", säger fondförvaltare Eva Kobeja.

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.