• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Stark europeisk aktieförvaltning

Flera av Danske Invests Europafonder har levererat stark avkastning under senare år. En av dem är Danske Invest Europe Focus.

Bland cirka 1500 tillgängliga Europafonder på den samlade europeiska marknaden är Europe Focus en av de allra bästa. Europe Focus investerar i cirka 30 större europeiska företag och ansvarig förvaltare är Henrik Husted Knudsen. Danske Invest Europe Focus gav under 2012 en avkastning på cirka 25 procent. Under samma period steg jämförelseindex med drygt 12 procent.

Långt utanför Europas gränser
Tillsammans med resten av teamet analyserar Henrik Knudsen de olika företagen mycket noga innan de eventuellt plockas in i fonden. Teamet valde att investera i den välkända bryggerijätten Heineken för cirka fyra år sedan. Företagets aktie steg cirka 40 procent under 2012 och har således bidragit positivt till avkastningen. Henrik Husted Knudsen tror att den positiva utvecklingen fortsätter, om än i ett lägre tempo:

”Heineken har under de senaste fyra åren gått från att vara ett företag med primärt europeiskt fokus till att i högre grad vara en global aktör som samtidigt agerar lokalt”.
Detta har åstadkommits genom uppköp av flera lokala bryggerier som t.ex. Femsa i Mexico och Asia Pacific Breweries. Affärsmodellen har skapat enormt starka marknadspositioner för Heineken i Sydamerika och i flera länder i Afrika och Asien.

”I ett land som Nigeria kontrollerar Heineken cirka 60 procent av marknaden via det lokala ölvarumärket Star. Ölkonsumtionen i Nigeria är fortfarande relativt låg och förväntas att öka i takt med att nigerianernas köpkraft ökar och vi tror att det finns potential på den marknaden”, förklarar Henrik Husted Knudsen.

Borrutrustning på djupt vatten
Det norska bolaget Aker Solutions har också bidragit positivt under 2012. Oljeservicebolaget som steg cirka 100 procent under 2012 har en stark marknadsposition inom borr- och produktionsutrustning till djupvatten. Idag utgör oljeproduktion på djupt vatten endast 5-6 procent av världens totala oljeproduktion, men Henrik Husted Knudsen förväntar att den andelen kommer att öka, då många av de oljefält som har upptäckts de senaste 10 åren är på djupare vatten och det skapar goda tillväxtmöjligheter för Aker Solutions.

I bedömningen av företagets potential betonar Henrik också att företaget har jobbat med att förbättra sina processer så mycket att  det nu kan produceras betydligt mycket mer på deras existerande produktionsfaciliteter. Det bekräftades när Henrik och resten av teamet besökte företagets faciliteter i Aberdeen och Kristiansand under 2012.

”Vi besökte Aker Solutions i Kristiansand i augusti 2012 då vi bland annat fick en presentation om deras plan för att fördubbla omsättningen och förbättra intjäningen inom de kommande fem åren”, berättar Henrik Husted Knudsen.

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.