• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-fredag 8.00-17.00
  Lördag-söndag 10.00-16.00

  Se särskilda öppettider

DelClose

Uppdatering gällande fonder som stoppats för handel på grund av Coronakrisen

Coronakrisen har lett till hög volatilitet på marknaderna och fonder har därför periodvis stoppats för handel när det inte har gått att prissätta dem. Vi håller dig uppdaterad här.

Via den här länken hittar du de senaste nyheterna gällande handelsstopp

Här finner du information om Danske Invest fonder som distribueras genom Danske Bank i Sverige.

Då de finansiella marknaderna har börjat reagera starkt på Coronakrisen har Danske Invest, likt flera andra av Danmarks fondbolag, varit tvungna att stoppa handel i fonder periodvis när de ej kunnat prissättas. Det har varit nödvändigt då det är av vikt att priset på din investering, NAV-kursen, beräknas korrekt. 

Fonder handelstoppas när de ej kan prissättas
Att stoppa handeln i en fond är ett verktyg som används för att skydda dig som investerare från att handla till priser som ej är korrekta. Handelsstoppet innebär i praktiken att ingen kan vare sig köpa eller sälja andelar i fonden. Tiden som ett handelsstopp varar kan variera, men det är sällsynt att det rör sig om flera dagar, även om det kan hända vid extraordinära omständigheter. 

“En viktig uppgift för oss är att alltid kunna beräkna och prissätta våra fonder korrekt, men särskilda omständigheter kan uppstå som tvingar oss att stänga handel i fonden. Det kan bero på att hela marknaden stänger ner eller att ett tillfälligt stopp införs. Det kan även bero på, som nu, att likviditeten i de underliggande innehaven är låg och att priserna är så volatila att vi helt enkelt inte kan beräkna korrekt kurs. Jag förstår helt den frustration som uppstår i att inte kunna handla i din investering, men i situationer som nuvarande kan detta bli nödvändigt. Jag vill poängtera att syftet med handelsstoppet är att skydda befintliga och potentiella investerare,” säger Kim Thelle Pilgaard. 

Har du frågor eller vill ha råd? 
Om du är osäker på din investering eller om du har några frågor rekommenderar vi att du tar kontakt med din rådgivare. Vill du få åtkomst till marknadsuppdateringar och analyser eller få större inblick i Coronakrisen, kan du följa analysen som gjorts av investeringsspecialister hos vår största distributör, Danske Bank, på bankens hemsida
 

Abonnera på nyheter

Du anmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.