• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Danske Invest SICAV - SIF

Global Cross Asset Volatility Class C-sek h p

ISIN: LU1807292831
Dokument
Produktblad
Basfakta för investerare
Informationsbroschyr
Restriction report

1.118,17

NAV-kurs 05.05.2021

+0,43%

Avkastning 1 dag

+1,94%

Avkastning 1 månad

+5,87%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Målsättningen för denna alternativa investeringsfond är att uppnå investeringstillväxt i alla typer av marknadsförhållanden (absolut avkastning).

Placeringsinriktning

Fonden söker exponering mot volatilitetsriskpremier i aktier, obligationer, kreditmarknaden, valutor och penningmarknadsinstrument över hela världen med fokus på utvecklade marknader. De volatilitetsbaserade strategierna implementeras med hjälp av derivat som optioner, terminer och swappar. Fonden kan även, under kortare perioder, investera direkt eller via UCITS eller UCI i underliggande värdepapper. Fonden kommer investera sina resterande tillgångar i UCITS (även UCITS ETF), UCI, ränteinstrument med hög kreditkvalitet såsom obligationer emitterade av stater och kreditinstitut, penningmarknadsinstrument och/eller kortfristiga ränteplaceringar.

Fonden kan använda derivatinstrument för säkring och för en effektiv portföljförvaltning, men även för investeringsändamål. Vanligtvis är den förväntade hävstångsgraden 800% till 1 000% med en maximal hävstångseffekt på 4 000%.

Fonden följer Danske Banks policy för ansvarsfulla investeringar och väljer bort vissa sektorer och företag i dess investeringsuniversum.

Rekommendation: Denna alternativa investeringsfond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 3 år. Denna fond är endast för så kallade "well-informed investors" (inklusive vissa privata investerare) som definierat i prospektet.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Alla fonder lever upp till vår policy för ansvarsfulla investeringar

Avkastning

Global Cross Asset Volatility Class C-sek h p
Avkastning
Årlig avkastning
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
Sedan start

till
Jämför med
Fixed Income Global Value Class C-sek h pDanske Invest SICAV - SIF
Hedge Fixed Income Relative Value Fund, SEK Sub-ClassDanske Invest PCC Limited
Hedge Fixed Income Relative Value Fund, SEK Sub-Class WDanske Invest PCC Limited
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för fonden. Placeringen på indikatorn bestäms av fondens kursutveckling under de senaste fem åren och/eller representativ data.

Stora historiska kursrörelser innebär hög risk och små kursrörelser innebär lägre risk. Fondens placering på indikatorn är inte konstant och kategoriseringen kan ändra sig med tiden.

Historisk data ger inte nödvändigtvis en pålitlig bild av den framtida riskprofilen.

Riskindikatorn är endast en matematisk uträkning och den tar inte hänsyn till devalveringar, politiska ingrepp eller plötsliga rörelser i räntor och valutor. Kategori 1 innebär inte en riskfri investering.

Det har
Klicka för att ändra beloppet
kr blivit till

0 år
år
2 år
år

kr

varav n/a kr i utdelning.
Totala avgifter under perioden:
n/a kr. plus eventuellt performance fee.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Tabell

Värde av SEK 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årSEK 111,84
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Visa beräknar

Förvaltare

Jacob Øland Jensen

Titel: Chief Portfolio Manager
Bakgrund: M.Sc. in Economics
Antal års erfarenhet: 14

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management är en internationell kapitalförvaltare och en del av Danske Bank Wealth Management - en division i Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management är primär rådgivare åt Danske Invest. Danske Bank Asset Management fokuserar sin rådgivning på utvalda investeringsområden. Dessa områden är nordiska aktier, europeiska aktier, östeuropeiska aktier, globala aktier, nordiska räntor, europeiska företagsobligationer, globala realräntor, tillväxtmarknadsobligationer samt indexförvaltning. Danske Bank Asset Management förvaltar även strategier för aktie- samt räntehedgefonder.

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Övriga avgifter *)

*) Övriga avgifter är avgifter, som helt eller delvis ingår i årlig avgift och/eller engångsavgifter.
Global Cross Asset Volatility Class C-sek h p

Fakta om fonden

 • Fondfakta

  Fondfakta

  ISIN LU1807292831
  Börsnoterad Nej
  Fond under Danske Invest SICAV - SIF
  Fondens domicil Luxemburg
  Lämnar utdelning Nej
  Fondbolag Danske Invest Management A/S
  Fondbolag domicil Danmark
  Förvaringsinstitut RBC Investor Services Bank S.A.
  Valör 1000
  Minsta insättning 10,000 SEK
  Valuta SEK
  Prismetod
  Typ av produkt AIF
  Startdatum 15.06.2018
  Marknadsföringstillstånd ("well-informed investors" (inklusive privata investerare)) Luxemburg
  Marknadsföringstillstånd (Professional) Sverige, Luxemburg
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt förvaltad
  Typ Alternativa & övrigt
  Investeringsområde Global
  Jmf-index Fonden har inget jämförelseindex.
  Rekommenderad placeringshorisont 3 år
 • Dagens siffror

  Dagens siffror

  Förvaltat kapital (milj.) SEK per 28.04.2021 1.767,42
  Förvaltat kapital, klass (milj.) SEK per 05.05.2021 313,36
  NAV-kurs SEK per 05.05.2021 1.118,17
 • Risk nyckeltal per 29.04.2021

  Risk nyckeltal per 29.04.2021

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Genomsnittlig årlig avkastning, % 11,84
  Sharpe Ratio
  Volatilitet
  Beräkningen baseras på månadsdata.
 • Ladda ner dokument

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.