• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-fredag 8.00-17.00
  Lördag-söndag 10.00-16.00

  Se särskilda öppettider

Danske Invest SICAV

Global Alternative Opportunities Class I p

ISIN: LU2401887836
Dokument
Produktblad
Faktablad (PRIIPs)
Fondbestämmelser
Informationsbroschyr
Information om kundklagomål
Investerarrättigheter

11,074

NAV-kurs 18.04.2024

-0,06%

Avkastning 1 dag

-0,33%

Avkastning 1 månad

+0,59%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Fondens målsättning är att uppnå investeringstillväxt i alla typer av marknadsförhållanden (absolut avkastning). Andelsklassen är ackumulerande.

Placeringsinriktning

Fonden investerar i alternativa beta-strategier på aktie- och volatilitetsmarknaden samt på ränte-, inflations-, kredit- och valutamarknaderna med fokus på utvecklade marknader.

Fonden är kategoriserad i enlighet med SFDR Artikel 6. Fonden följer Danske Invests policy för ansvarsfulla investeringar.

I arbetet med den aktiva förvaltningen, använder sig investeringsteamet av en flexibel och dynamisk tillgångsallokering genom att investera i alternativa beta-strategier med syfte att utnyttja både positiva och negativa marknadsrörelser samt andra marknadsmöjligheter samtidigt som man försöker skydda investeringarna mot negativa risker under turbulenta perioder.

Fonden kan använda derivatinstrument för riskhantering och för en effektiv portföljförvaltning, men även för investeringsändamål.

Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 5 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Avkastning

Global Alternative Opportunities Class I p
Avkastning
Månatlig avkastning
Årlig avkastning
Avkastning (rullande 12 månader)
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
Sedan start

till
Jämför med
Alternatives - Defensive Class C dDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Defensive Class C-sek d hDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Global Future Class CDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Offensive Class C dDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Offensive Class C-sek d hDanske Invest SICAV - SIF
Fixed Income Global Value Class C-sek h pDanske Invest SICAV - SIF
Global Alternative Opportunities Class A pDanske Invest SICAV
Global Alternative Opportunities Class A-sek h pDanske Invest SICAV
Global Alternative Opportunities Class WI-sek h pDanske Invest SICAV
Global Cross Asset Volatility Class C-sek h pDanske Invest SICAV - SIF
Hedge Fixed Income Relative Value Fund, SEK Sub-ClassDanske Invest PCC Limited
Hedge Fixed Income Relative Value Fund, SEK Sub-Class WDanske Invest PCC Limited
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Denna klassificering kan komma att ändras och utgör inte nödvändigtvis en pålitlig indikation på fondens framtida riskprofil. Den lägsta kategorin innebär inte riksfria investeringar. 

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.
 

Det har
Klicka för att ändra beloppet
€ blivit till

0 år
år
1 år
år

varav n/a € i utdelning.
Totala avgifter under perioden:
n/a €. plus eventuellt performance fee.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Tabell

Värde av EUR 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årEUR 105,68
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Visa beräknar

Förvaltare

Markku Vartiainen

Titel: Chief Portfolio Manager
Bakgrund: Ph.D. Mathematics (University of Cambridge)
Antal års erfarenhet: 20

Danske Bank Asset Management är en internationell kapitalförvaltare och en del av Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management är primär rådgivare åt Danske Invest. Danske Bank Asset Management fokuserar sin rådgivning på utvalda investeringsområden. Dessa områden är nordiska aktier, europeiska aktier, östeuropeiska aktier, globala aktier, nordiska räntor, europeiska företagsobligationer, globala realräntor, tillväxtmarknadsobligationer samt indexförvaltning. Danske Bank Asset Management förvaltar även strategier för aktie- samt räntehedgefonder.

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Övriga avgifter *)

*) Övriga avgifter är avgifter, som helt eller delvis ingår i årlig avgift och/eller engångsavgifter.
Global Alternative Opportunities Class I p

Fakta om fonden

 • Fondfakta

  Fondfakta

  ISIN LU2401887836
  Börsnoterad Nej
  Fond under Danske Invest SICAV
  Fondens domicil Luxemburg
  Lämnar utdelning Nej
  Fondbolag Danske Invest Management A/S
  Fondbolag domicil Danmark
  Förvaringsinstitut J.P. Morgan
  Valuta EUR
  Prismetod Single Price
  Typ av produkt UCITS
  Startdatum 18.08.2022
  Marknadsföringstillstånd Finland, Sverige, Luxemburg, Norge, Danmark
  Klass av Global Alternative Opportunities
  Övriga klasser Global Alternative Opportunities Class A p
  Global Alternative Opportunities Class A-sek h p
  Global Alternative Opportunities Class WA p
  Global Alternative Opportunities Class WI
  Global Alternative Opportunities Class WI p
  Global Alternative Opportunities Class WI-nok h p
  Global Alternative Opportunities Class WI-sek h p
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt förvaltad
  Typ Alternativa & övrigt
  Investeringsområde Global
  Jmf-index Det benchmark som används för beräkning av prestationsbaserad avgift är Euro short-term rate. Fonden förvaltas utan några begränsningar i förhållande till benchmark.
  Rekommenderad placeringshorisont 5 år
 • Dagens siffror

  Dagens siffror

  Förvaltat kapital (milj.) EUR per 18.04.2024 374,28
  Förvaltat kapital, klass (milj.) EUR per 18.04.2024 4,17
  NAV-kurs EUR per 18.04.2024 11,074
 • Risk nyckeltal per 27.03.2024

  Risk nyckeltal per 27.03.2024

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Genomsnittlig årlig avkastning, % 5,68
  Sharpe Ratio
  Volatilitet
  Tracking Error
  Information Ratio
  Beräkningen baseras på månadsdata.
 • Ladda ner dokument

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.