• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Danske Invest

Globala Realräntor, klass SEK h

ISIN: DK0060485605
Dokument
Produktblad
Basfakta för investerare
Fondbestämmelser
Informationsbroschyr
Investeringsrestriktioner
Complaints procedure

148,14

NAV-kurs 18.10.2021

+0,00%

Avkastning idag

-0,27%

Avkastning 1 månad

+3,67%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Fondens målsättning är att uppnå en avkastning som åtminstone motsvarar långsiktiga globala indexobligationer. Fonden är ackumulerande.

Placeringsinriktning

Fonden investerar primärt i realränteobligationer utställda och/eller garanterade av en eller flera OECD-länder.

Fonden följer Danske Invests policy för ansvarsfulla investeringar och väljer bort  vissa sektorer och företag i dess investeringsuniversum.

Fonden är aktivt förvaltad. Valutakursen är säkrad och fluktuationer i växelkurser kommer inte att påverka avkastningen.

Fonden investerar i obligationer med god kreditkvalitet.

Det förväntas att fondens innehav kommer att avvika signifikant från benchmark, till exempel vad avser utgivare, kreditkvalitet, länder och duration. Fondens avkastning kan därför avvika i förhållande till benchmark.

Andelar kan normalt inlösas på bankdagar.

Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 3 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Alla fonder lever upp till vår policy för ansvarsfulla investeringar

Avkastning

Globala Realräntor, klass SEK h
Jmfindex
Avkastning
Årlig avkastning
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
3 år
5 år
Sedan start

till
Jämför med
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class SADanske Invest SICAV
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class SA dDanske Invest SICAV
China Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
Eastern Europe Class ADanske Invest SICAV
Emerging and Frontier Markets Class A-sekDanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
Euro Sustainable High Yield-Obligationer, klass SEK hDanske Invest
Europe Class ADanske Invest SICAV
Europe Class SA-sekDanske Invest SICAV
Europe High Dividend Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Europe Long-Short Equity Factors Class A-sek h pDanske Invest SICAV
Europe Restricted, klass SEKDanske Invest Index
Europe Small Cap Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A-sekDanske Invest SICAV
European Bond Class A (SEK)Danske Invest SICAV
European Bond Class A d (SEK)Danske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-sek h dDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets Restricted, klass SEKDanske Invest Index
Global Emerging Markets Small Cap (SEK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets, klass SEKDanske Invest
Global Index Class SADanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class SADanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class SA dDanske Invest SICAV
Global Sustainable 130/30 Class ADanske Invest SICAV
Global Sustainable 130/30 Class A-sekDanske Invest SICAV
Global Sustainable Future Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Globala High Yield-obligationer, klass SEK hDanske Invest
Horisont Aktie Class SADanske Invest Allocation
Horisont Aktie Class SA dDanske Invest Allocation
Horisont Balanserad Class SADanske Invest Allocation
Horisont Balanserad Class SA dDanske Invest Allocation
Horisont Försiktig Class SADanske Invest Allocation
Horisont Försiktig Class SA dDanske Invest Allocation
Horisont Offensiv Class SADanske Invest Allocation
Horisont Offensiv Class SA dDanske Invest Allocation
Horisont Pension 2030, klass SEKDanske Invest
Horisont Pension 2040, klass SEKDanske Invest
Horisont Pension Basis, klass SEKDanske Invest
Horisont Ränta Class SADanske Invest Allocation
Horisont Ränta Class SA dDanske Invest Allocation
India (SEK)Danske Invest SICAV
Japan Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Multi Asset Inflation Strategy Class A-sek hDanske Invest SICAV
Nordic Corporate Bond Class A-sek h dDanske Invest SICAV
Nordiska Företagsobligationer, klass SEK hDanske Invest
Russia Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Sverige Beta Class SADanske Invest SICAV
Sverige Beta Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Class ADanske Invest SICAV
Sverige Class SADanske Invest SICAV
Sverige Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SADanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class SADanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Småbolag Class SADanske Invest SICAV
Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Val, Klass SEKDanske Invest
Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK hDanske Invest
USA Index, klass SEKDanske Invest
USA Restricted, klass SEKDanske Invest Index
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för fonden. Placeringen på indikatorn bestäms av fondens kursutveckling under de senaste fem åren och/eller representativ data.

Stora historiska kursrörelser innebär hög risk och små kursrörelser innebär lägre risk. Fondens placering på indikatorn är inte konstant och kategoriseringen kan ändra sig med tiden.

Historisk data ger inte nödvändigtvis en pålitlig bild av den framtida riskprofilen.

Riskindikatorn är endast en matematisk uträkning och den tar inte hänsyn till devalveringar, politiska ingrepp eller plötsliga rörelser i räntor och valutor. Kategori 1 innebär inte en riskfri investering.

Det har
Klicka för att ändra beloppet
kr blivit till

0 år
år
10 år
år

kr

varav n/a kr i utdelning.
Totala avgifter under perioden:
n/a kr.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Tabell

Värde av SEK 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årSEK 103,52
Efter 3 årSEK 115,42
Efter 5 årSEK 109,61
Efter 7 årSEK 123,10
Efter 10 årSEK 137,30
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Visa beräknar

Förvaltare

Christian Østerbye Vejen

Titel: Chief Portfolio Manager
Bakgrund: M.Sc. (Math. & Econ.), M.A. (Econ.)
Antal års erfarenhet: 26

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management är en internationell kapitalförvaltare och en del av Danske Bank Wealth Management - en division i Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management är primär rådgivare åt Danske Invest. Danske Bank Asset Management fokuserar sin rådgivning på utvalda investeringsområden. Dessa områden är nordiska aktier, europeiska aktier, östeuropeiska aktier, globala aktier, nordiska räntor, europeiska företagsobligationer, globala realräntor, tillväxtmarknadsobligationer samt indexförvaltning. Danske Bank Asset Management förvaltar även strategier för aktie- samt räntehedgefonder.

Investeringsfördelning per 31.08.2021


Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Globala Realräntor, klass SEK h

Fondinnehav per 31.08.2021

Investering % Typ Valuta Land ISIN
0,125 U.S. TREASURY I/L 15/1-2023 (912828UH1) 000000000000005.785,78% Obligationer USD USA US912828UH11
TII 0 1/8 07/15/24 000000000000005.215,21% Obligationer USD USA US912828WU04
2,125 U.S.TREASURY IX 15/2-11/2041 (912810QP6) 000000000000004.444,44% Obligationer USD USA US912810QP66
1 US TREASURY SEC.I/L 15/2-2046(912810RR1) 000000000000003.573,57% Obligationer USD USA US912810RR14
0,125 U.K. TREASURY I/L 22/3-2024 000000000000003.363,36% Obligationer GBP Storbritannien GB00B85SFQ54
1,25 U.K. TREASURY I/L 22/11-2055 000000000000003.303,30% Obligationer GBP Storbritannien GB00B0CNHZ09
0,625 U.K. TREASURY I/L 22/3-2040 000000000000003.243,24% Obligationer GBP Storbritannien GB00B3LZBF68
0,375 U.K. TREASURY I/L 22/3-2062 000000000000003.213,21% Obligationer GBP Storbritannien GB00B4PTCY75
0,10 BUNDESREP. DEUTSCHLAND I/L 15/4-2012/2023 000000000000003.003,00% Obligationer EUR Tyskland DE0001030542
TII 0 3/8 07/15/25 000000000000002.642,64% Obligationer USD USA US912828XL95
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Övriga avgifter *)

*) Övriga avgifter är avgifter, som helt eller delvis ingår i årlig avgift och/eller engångsavgifter.
Globala Realräntor, klass SEK h

Fakta om fonden

 • Fondfakta

  Fondfakta

  ISIN DK0060485605
  Börsnoterad Nej
  Fond under Danske Invest
  Fondens domicil Danmark
  Lämnar utdelning Nej
  Fondbolag Danske Invest Management A/S
  Fondbolag domicil Danmark
  Förvaringsinstitut Danske Bank A/S
  Valör 100
  Valuta SEK
  Prismetod Swinging Single Price
  Typ av produkt UCITS
  Startdatum 02.09.2010
  Bloomberg DKGLBRR DC
  Marknadsföringstillstånd (Retail) Danmark, Sverige
  Marknadsföringstillstånd (Professional) Danmark, Sverige
  Klass av Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende KL
  Övriga klasser Global Realrente Obligasjon, klasse NOK h
  Globala Realräntor, klass SEK W h
  Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende, klasse DKK W h
  Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h
  Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR h
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt förvaltad
  Typ Räntefonder
  Investeringsområde Global
  Jmf-index Barclays World Govt All Mat hedged SEK
  Rekommenderad placeringshorisont 3 år
 • Dagens siffror

  Dagens siffror

  Förvaltat kapital (milj.) DKK per 15.10.2021 1.022,39
  Förvaltat kapital, klass (milj.) SEK per 15.10.2021 531,21
  NAV-kurs SEK per 18.10.2021 14:00 148,14
  Duration per 30.09.2021 5,99
  Förräntningstakt per 30.09.2021 1,33
 • Risk nyckeltal per 30.09.2021

  Risk nyckeltal per 30.09.2021

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Genomsnittlig årlig avkastning, % 3,52 4,90 1,85 3,01 3,22
  Sharpe Ratio
  Volatilitet 5,50 5,07 5,27 5,30
  Tracking Error 0,42 0,41 0,47 0,64
  Information Ratio -0,88 -1,10 -0,79 -0,60
  Beräkningen baseras på månadsdata.
 • Ladda ner dokument

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.