• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Danske Invest

Horisont Pension Basis, klass SEK

Morningstar Rating™ : - ESG-fonder - ISIN: DK0060506897
Dokument
Produktblad
Basfakta för investerare
Fondbestämmelser
Informationsbroschyr
Investeringsrestriktioner
Hållbarhetsrelaterad information (eng.)
Information om kundklagomål

165,34

NAV-kurs 29.11.2021

+0,00%

Avkastning idag

+1,54%

Avkastning 1 månad

+7,33%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Fondens mål är att ge en förmögenhetstillväxt som åtminstone motsvarar avkastningsutvecklingen för en blandportfölj bestående av både aktier och obligationer. Fonden är ackumulerande.

Placeringsinriktning

Fonden investerar globalt i både svenska och utländska aktier och obligationer - bland annat i tillväxtmarknads- och företagsobligationer.

Fonden främjar olika miljörelaterade eller sociala egenskaper samt god bolagsstyrning genom att systematiskt identifiera och adressera hållbarhetsfaktorer under investeringsprocessen och genom aktivt ägarskap.

Fördelningen mellan aktier och obligationer avgörs med utgångspunkt i förvaltarens förväntningar till den framtida marknadsutvecklingen. Utgångspunkten är att fondens fördelning mellan aktier och obligationer är: 30% aktier, 10% kreditobligationer och 60% stats- och bostadsobligationer. Den till varje tid aktuella fördelningen mellan aktier och obligationer kommer att ligga inom givna ramar kring de ovan angivna fördelningarna. Som minimum skall 80% av de icke SEK-denominerade obligationsinvesteringarna, vara valutasäkrade i SEK.

Det förväntas att fondens innehav och därmed avkastning kommer att avvika signifikant från benchmark, på grund av skillnader i tillgångs- och regionsallokering.

Andelar kan normalt inlösas på bankdagar.

Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 3 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

ESG-fonder
Fonder som främjar miljömässiga eller sociala förhållanden och säkerställer god bolagsstyrning kallas ESG-fonder (från engelskans Environment, Social, Governance). Dessa fonder främjar ESG genom att exempelvis investera i företag som fokuserar på klimat och relationer till arbetstagarna, mångfald eller antikorruption. De kan även aktivt bidra till att påverka företagen att bli mer hållbara eller kan avstå från att investera i företag som har en stor och negativ klimatpåverkan.
 
ESG-investeringsprodukter uppfyller kraven i artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn.
Alla fonder lever upp till vår policy för ansvarsfulla investeringar

Avkastning

Horisont Pension Basis, klass SEK
Jmfindex
Avkastning
Årlig avkastning
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
3 år
5 år
Sedan start

till
Jämför med
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class SADanske Invest SICAV
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class SA dDanske Invest SICAV
China Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
Eastern Europe Class ADanske Invest SICAV
Emerging and Frontier Markets Class A-sekDanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
Euro Sustainable High Yield-Obligationer, klass SEK hDanske Invest
Europe Class ADanske Invest SICAV
Europe Class SA-sekDanske Invest SICAV
Europe High Dividend Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Europe Long-Short Equity Factors Class A-sek h pDanske Invest SICAV
Europe Restricted, klass SEKDanske Invest Index
Europe Small Cap Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A-sekDanske Invest SICAV
European Bond Class A (SEK)Danske Invest SICAV
European Bond Class A d (SEK)Danske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-sek h dDanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets Restricted, klass SEKDanske Invest Index
Global Emerging Markets Small Cap (SEK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets, klass SEKDanske Invest
Global Index Class SADanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class SADanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class SA dDanske Invest SICAV
Global Sustainable 130/30 Class ADanske Invest SICAV
Global Sustainable 130/30 Class A-sekDanske Invest SICAV
Global Sustainable Future Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Globala High Yield-obligationer, klass SEK hDanske Invest
Globala Realräntor, klass SEK hDanske Invest
Horisont Aktie Class SADanske Invest Allocation
Horisont Aktie Class SA dDanske Invest Allocation
Horisont Balanserad Class SADanske Invest Allocation
Horisont Balanserad Class SA dDanske Invest Allocation
Horisont Försiktig Class SADanske Invest Allocation
Horisont Försiktig Class SA dDanske Invest Allocation
Horisont Offensiv Class SADanske Invest Allocation
Horisont Offensiv Class SA dDanske Invest Allocation
Horisont Pension 2030, klass SEKDanske Invest
Horisont Pension 2040, klass SEKDanske Invest
Horisont Ränta Class SADanske Invest Allocation
Horisont Ränta Class SA dDanske Invest Allocation
India (SEK)Danske Invest SICAV
Japan Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Multi Asset Inflation Strategy Class A-sek hDanske Invest SICAV
Nordic Corporate Bond Class A-sek h dDanske Invest SICAV
Nordiska Företagsobligationer, klass SEK hDanske Invest
Russia Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Sverige Beta Class SADanske Invest SICAV
Sverige Beta Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Class ADanske Invest SICAV
Sverige Class SADanske Invest SICAV
Sverige Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SADanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class SADanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Småbolag Class SADanske Invest SICAV
Sverige Småbolag Class SA dDanske Invest SICAV
Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Val, Klass SEKDanske Invest
Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK hDanske Invest
USA Index, klass SEKDanske Invest
USA Restricted, klass SEKDanske Invest Index
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Ändringar i placeringsinriktning medför att den av fonden noterade avkastningen fram till januari 2021 har uppnåtts under förutsättningar som inte längre är rådande.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för fonden. Placeringen på indikatorn bestäms av fondens kursutveckling under de senaste fem åren och/eller representativ data.

Stora historiska kursrörelser innebär hög risk och små kursrörelser innebär lägre risk. Fondens placering på indikatorn är inte konstant och kategoriseringen kan ändra sig med tiden.

Historisk data ger inte nödvändigtvis en pålitlig bild av den framtida riskprofilen.

Riskindikatorn är endast en matematisk uträkning och den tar inte hänsyn till devalveringar, politiska ingrepp eller plötsliga rörelser i räntor och valutor. Kategori 1 innebär inte en riskfri investering.

Det har
Klicka för att ändra beloppet
kr blivit till

0 år
år
8 år
år

kr

varav n/a kr i utdelning.
Totala avgifter under perioden:
n/a kr.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Tabell

Värde av SEK 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årSEK 110,35
Efter 3 årSEK 121,56
Efter 5 årSEK 128,52
Efter 7 årSEK 144,10
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Visa beräknar

Förvaltare

Jacob Egeskov Müller

Titel: Senior Portfolio Manager
Bakgrund: M.Sc.
Antal års erfarenhet: 14

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management är en internationell kapitalförvaltare och en del av Danske Bank Wealth Management - en division i Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management är primär rådgivare åt Danske Invest. Danske Bank Asset Management fokuserar sin rådgivning på utvalda investeringsområden. Dessa områden är nordiska aktier, europeiska aktier, östeuropeiska aktier, globala aktier, nordiska räntor, europeiska företagsobligationer, globala realräntor, tillväxtmarknadsobligationer samt indexförvaltning. Danske Bank Asset Management förvaltar även strategier för aktie- samt räntehedgefonder.

Investeringsfördelning per 30.09.2021Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Horisont Pension Basis, klass SEK

Fondinnehav per 30.09.2021

Investering % Typ Valuta Land ISIN
Danske Invest Select Global Equity Solution, klass SEK W 000000000000019.1619,16% Fonder SEK Danmark DK0060507788
Danske Invest SICAV Sverige Ränta Class SA 000000000000019.0919,09% Fonder SEK Danmark LU1349498565
Danske Invest SICAV Sverige Kort Ränta Class SA 000000000000009.659,65% Fonder SEK Danmark LU1349496940
Danske Invest Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK h 000000000000007.237,23% Fonder SEK Danmark DK0060486090
Danske Invest Select Tactical Asset Allocation Sverige, klass SEK W 000000000000005.385,38% Fonder SEK Danmark DK0061287505
1,0 SWEDBANK HYPOTEK 18/06-2019/2025 000000000000005.365,36% Obligationer SEK Sverige SE0013546066
Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-sek h 000000000000005.265,26% Fonder SEK Danmark LU0332084994
Danske Invest Globala Realräntor, klass SEK h 000000000000005.115,11% Fonder SEK Danmark DK0060485605
Danske Invest SICAV Sverige Class SA 000000000000004.354,35% Fonder SEK Danmark LU1349494812
Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek h 000000000000004.214,21% Fonder SEK Danmark LU0178670161
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Övriga avgifter *)

*) Övriga avgifter är avgifter, som helt eller delvis ingår i årlig avgift och/eller engångsavgifter.
Horisont Pension Basis, klass SEK

Fakta om fonden

 • Fondfakta

  Fondfakta

  ISIN DK0060506897
  Börsnoterad Nej
  Fond under Danske Invest
  Fondens domicil Danmark
  Lämnar utdelning Nej
  Fondbolag Danske Invest Management A/S
  Fondbolag domicil Danmark
  Förvaringsinstitut Danske Bank A/S
  Valör 100
  Valuta SEK
  Prismetod Swinging Single Price
  Typ av produkt UCITS
  Startdatum 24.09.2013
  Marknadsföringstillstånd (Retail) Danmark, Sverige
  Marknadsföringstillstånd (Professional) Danmark, Sverige
  Klass av Horisont Pension Basis - Akkumulerende KL
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt förvaltad
  Typ Blandfonder
  Investeringsområde Global
  Jmf-index 6% SIXPRX Portfolio Return Index, 60% OMRX Total Market Index, 5% JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged SEK, 24% MSCI World All Countries Index TR Net, 5% Barclays Euro-Agg 500MM Corp A and Below hdg SEK
  Rekommenderad placeringshorisont 3 år
 • Dagens siffror

  Dagens siffror

  Förvaltat kapital (milj.) DKK per 29.11.2021 343,46
  Förvaltat kapital, klass (milj.) SEK per 29.11.2021 472,63
  NAV-kurs SEK per 29.11.2021 14:00 165,34
 • Risk nyckeltal per 31.10.2021

  Risk nyckeltal per 31.10.2021

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Genomsnittlig årlig avkastning, % 10,35 6,73 5,15 5,36
  Sharpe Ratio 0,98 0,90 0,86
  Volatilitet 6,67 5,85 6,41
  Tracking Error 1,25 1,25 1,38
  Information Ratio 0,47 -0,10 -0,20
  Beräkningen baseras på månadsdata.
 • Ladda ner dokument

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.