• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Danske Invest SICAV

European Corporate Sustainable Bond Class I-sek h

Sustainability : - ISIN: LU1399305769
Dokument
Produktblad
Basfakta för investerare
Fondbestämmelser
Informationsbroschyr

103,270

NAV-kurs 11.08.2020

+0,07%

Avkastning 1 dag

+0,98%

Avkastning 1 månad

-0,96%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Fondens målsättning är att uppnå en högre avkastning än jämförelseindex. Andelsklassen är ackumulerande.

Placeringsinriktning

Fonden investerar företrädesvis i europeiska företagsobligationer med en stark hållbarhetsprofil, vad avser miljö, sociala förhållanden samt bolagsledning (ESG-kriterier), inklusive klimatförändring och växthusgaser.

Mer specifikt investerar fonden två-tredjedelar av sin nettoförmögenhet i obligationer som handlas på reglerade marknader, utgivna i OECD-länder av företag som lever upp till internationella principer på hållbarhetsområdet och som inte är aktiva inom kontroversiella sektorer såsom vapen och tillverkning av klusterbomber, alkohol och pornografi.

Minst 75% av förmögenheten investerad i obligationer skall ha en kvalitet som motsvarar en rating på Baa3/BBB- eller högre.

Minst 90% av fondens totala NAV-värde skall vara denominerat i EUR eller säkrat i EUR.

Genom en aktiv förvaltning väljer förvaltningsteamet värdepapper som man anser har attraktiva avkastningsmöjligheter. Det förväntas att fondens innehav och därmed avkastning kommer att avvika signifikant från benchmark.

Fonden kan använda derivatinstrument för säkring och för en effektiv portföljförvaltning, men även för investeringsändamål.

Fondens totala modifierade duration, inklusive eventuella kontanter, skall ligga inom intervallet 0 till durationen för jämförelseindex plus två år. Den genomsnittliga löptiden visar bland annat kursrisken på de obligationer som fonden investerar i. Kortare löptid innebär att obligationerna är mer kursstabila om det förekommer ändringar i ränteutvecklingen.

Merparten av andelsklassens förmögenhet valutasäkras i andelsklassens basvaluta. Andelsklassen kan dock fortsatt vara valutaexponerad mot eventuella investeringar i värdepapper utställda i andra valutor.

Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 3 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fondens hållbarhetsöversikt
Gemensamt för alla fonder i kategorin "Thematic" är fokus på specifika hållbarhetsteman och/eller -lösningar som exempelvis cirkulär ekonomi.

Avkastning

European Corporate Sustainable Bond Class I-sek h
Jmfindex
Avkastning
Årlig avkastning
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
Sedan start

till
Jämför med
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class SIDanske Invest SICAV
Europa (SEK) Class SIDanske Invest SICAV
Europe Class SI-sekDanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class IDanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class I-sek hDanske Invest SICAV
Global Index Class SIDanske Invest SICAV
Global Portfolio Solution SEK - Balanced Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution SEK - Defensive Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution SEK - Equities Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution SEK - Fixed Income Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution SEK - Opportunity Class TIDanske Invest Allocation
Horisont Aktie Class SIDanske Invest Allocation
Horisont Balanserad Class SIDanske Invest Allocation
Horisont Försiktig Class SIDanske Invest Allocation
Horisont Offensiv Class SIDanske Invest Allocation
Horisont Ränta Class SIDanske Invest Allocation
Multi Asset Inflation Strategy Class IDanske Invest SICAV
SRI Global Class SIDanske Invest SICAV
SRI Global Class SI dDanske Invest SICAV
Sverige Beta Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SI dDanske Invest SICAV
Sverige Real Ränta Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Småbolag Class SIDanske Invest SICAV
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för fonden. Placeringen på indikatorn bestäms av fondens kursutveckling under de senaste fem åren och/eller representativ data.

Stora historiska kursrörelser innebär hög risk och små kursrörelser innebär lägre risk. Fondens placering på indikatorn är inte konstant och kategoriseringen kan ändra sig med tiden.

Historisk data ger inte nödvändigtvis en pålitlig bild av den framtida riskprofilen.

Riskindikatorn är endast en matematisk uträkning och den tar inte hänsyn till devalveringar, politiska ingrepp eller plötsliga rörelser i räntor och valutor. Kategori 1 innebär inte en riskfri investering.

Det har
Klicka för att ändra beloppet
kr blivit till

0 år
år
1 år
år

kr

varav n/a kr i utdelning.
Totala avgifter under perioden:
n/a kr.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Tabell

Värde av SEK 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årSEK 98,81
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Visa beräknar

Förvaltare

Andreas Dankel & Tom Lundsten

Titel: Chief Portfolio Manager/Senior Portfolio Manager
Bakgrund: M.Sc./M.Sc.

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management är en internationell kapitalförvaltare och en del av Danske Bank Wealth Management - en division i Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management är primär rådgivare åt Danske Invest. Danske Bank Asset Management fokuserar sin rådgivning på utvalda investeringsområden. Dessa områden är nordiska aktier, europeiska aktier, östeuropeiska aktier, globala aktier, nordiska räntor, europeiska företagsobligationer, globala realräntor, tillväxtmarknadsobligationer samt indexförvaltning. Danske Bank Asset Management förvaltar även strategier för aktie- samt räntehedgefonder.

Investeringsfördelning per 30.06.2020

Beräkningen är gjord med utgångspunkt i portföljens obligationsinnehav
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
European Corporate Sustainable Bond Class I-sek h

Fondinnehav per 30.06.2020

Investering % Typ Valuta Land ISIN
DANONE FRN PERP/CALL 000000000000001.891,89% Obligationer EUR Frankrike FR0013292828
1,5 ICADE 13/09-2017/2027 000000000000001.871,87% Obligationer EUR Frankrike FR0013281755
0,625 ATLAS COPCO 30/08-2016/2026 000000000000001.641,64% Obligationer EUR Sverige XS1482736185
1,069 TELEFONICA EMIS 05/02-2019/2024 000000000000001.571,57% Obligationer EUR Spanien XS1946004451
2,125 ISS GLOBAL A/S 2/12-2014/2024 000000000000001.541,54% Obligationer EUR Danmark XS1145526825
1,25 SYMRISE AG 29/11-2019/2025 000000000000001.491,49% Obligationer EUR Tyskland DE000SYM7720
1,413 FCC AQUALIA SA 08/06-2017/2022 000000000000001.451,45% Obligationer EUR Spanien XS1627337881
2,5 PRYSMIAN SPA 11/4-2015/2022 000000000000001.451,45% Obligationer EUR Italien XS1214547777
0,875 KBC GROUP NV 27/06-2018/2023 000000000000001.401,40% Obligationer EUR Belgien BE0002602804
1,0 ENEL FIN INTL NV 16/09-2017/2024 000000000000001.371,37% Obligationer EUR Holland XS1550149204
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Övriga avgifter *)

*) Övriga avgifter är avgifter, som helt eller delvis ingår i årlig avgift och/eller engångsavgifter.
European Corporate Sustainable Bond Class I-sek h

Fakta om fonden

 • Fondfakta

  Fondfakta

  ISIN LU1399305769
  Börsnoterad Nej
  Fond under Danske Invest SICAV
  Fondens domicil Luxemburg
  Lämnar utdelning Nej
  Fondbolag Danske Invest Management A/S
  Fondbolag domicil Danmark
  Förvaringsinstitut RBC Investor Services Bank S.A
  Minsta insättning SEK 750,000
  Valuta SEK
  Prismetod Single Price
  Typ av produkt UCITS
  Startdatum 23.11.2018
  Bloomberg DAECISH LX
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt förvaltad
  Typ Räntefonder
  Investeringsområde Europa
  Jmf-index Bloomberg-Barclays Capital EuroAgg Corp 500 A and Below Excluding Tobacco and Aerodefence.
  Rekommenderad placeringshorisont 3 år
 • Dagens siffror

  Dagens siffror

  Förvaltat kapital (milj.) SEK per 10.08.2020 7.179,33
  NAV-kurs SEK per 11.08.2020 103,270
  Duration per 31.07.2020 2,71
  Förräntningstakt per 31.07.2020 1,25
 • Risk nyckeltal per 31.07.2020

  Risk nyckeltal per 31.07.2020

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Genomsnittlig årlig avkastning, % -1,19
  Sharpe Ratio
  Volatilitet
  Tracking Error
  Information Ratio
  Beräkningen baseras på månadsdata.
 • Ladda ner dokument

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.