• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Danske Invest SICAV

Sverige Kort Ränta Class SI

Morningstar Rating™ : - Sustainability : - ISIN: LU1349497328
Dokument
Produktblad
Basfakta för investerare
Fondbestämmelser
Informationsbroschyr

1.178,11

NAV-kurs 12.08.2020

+0,02%

Avkastning 1 dag

+0,33%

Avkastning 1 månad

+0,17%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Fondens målsättning är att uppnå en högre avkastning än jämförelseindex. Aktieklassen är ackumulerande.

Placeringsinriktning

Fonden investerar företrädesvis i svenska obligationer med korta löptider samt penningmarknadsinstrument utgivna av företag och kreditinstitut (banker) som har eller förväntas få en hållbarhetsprofil. Förutom den hållbarhetspolitik som omfattar samtliga fonder från Danske Invest, investerar denna fond inte i bolag vars intjäning huvudsakligen härrör från sektorer som alkohol, tobak och pornografi.

Genom en aktiv förvaltning väljer förvaltningsteamet värdepapper som man anser har attraktiva avkastningsmöjligheter. Fondens förvaltingsteam arbetar aktivt med att övervaka utgivarnas hållbarhetsprofil samt huruvida de lever upp till internationellt erkända principer på hållbarhetsområdet och går dessutom i dialog med utgivarna i frågor som rör hållbarhet, strategi, finansiering och operationell verksamhet. Det förväntas att fondens innehav och därmed avkastning till viss del kommer att avvika från benchmark.

Fonden kan använda derivatinstrument för säkring och för en effektiv portföljförvaltning, men även för investeringsändamål.

Den totala genomsnittliga modifierade duration (ränterisk), inklusive kontanter, är mindre än 1 år. Den genomsnittliga löptiden visar bland annat kursrisken på de obligationer som fonden investerar i. Kortare löptid innebär att obligationerna är mer kursstabila om det förekommer ändringar i ränteutvecklingen.

Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 1 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fondens hållbarhetsöversikt
Gemensamt för fonder i kategorin "Integrated" är att de förvaltas aktivt av ett team av fondförvaltare som på ett systematiskt sätt integrerar hållbarhet i investeringsprocessen.

Avkastning

Sverige Kort Ränta Class SI
Jmfindex
Avkastning
Årlig avkastning
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
3 år
5 år
Sedan start

till
Jämför med
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class SIDanske Invest SICAV
Europa (SEK) Class SIDanske Invest SICAV
Europe Class SI-sekDanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class I-sek hDanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class IDanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class I-sek hDanske Invest SICAV
Global Index Class SIDanske Invest SICAV
Global Portfolio Solution SEK - Balanced Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution SEK - Defensive Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution SEK - Equities Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution SEK - Fixed Income Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution SEK - Opportunity Class TIDanske Invest Allocation
Horisont Aktie Class SIDanske Invest Allocation
Horisont Balanserad Class SIDanske Invest Allocation
Horisont Försiktig Class SIDanske Invest Allocation
Horisont Offensiv Class SIDanske Invest Allocation
Horisont Ränta Class SIDanske Invest Allocation
Multi Asset Inflation Strategy Class IDanske Invest SICAV
SRI Global Class SIDanske Invest SICAV
SRI Global Class SI dDanske Invest SICAV
Sverige Beta Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SI dDanske Invest SICAV
Sverige Real Ränta Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Småbolag Class SIDanske Invest SICAV
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för fonden. Placeringen på indikatorn bestäms av fondens kursutveckling under de senaste fem åren och/eller representativ data.

Stora historiska kursrörelser innebär hög risk och små kursrörelser innebär lägre risk. Fondens placering på indikatorn är inte konstant och kategoriseringen kan ändra sig med tiden.

Historisk data ger inte nödvändigtvis en pålitlig bild av den framtida riskprofilen.

Riskindikatorn är endast en matematisk uträkning och den tar inte hänsyn till devalveringar, politiska ingrepp eller plötsliga rörelser i räntor och valutor. Kategori 1 innebär inte en riskfri investering.

Det har
Klicka för att ändra beloppet
kr blivit till

0 år
år
10 år
år

kr

varav n/a kr i utdelning.
Totala avgifter under perioden:
n/a kr.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Tabell

Värde av SEK 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årSEK 100,25
Efter 3 årSEK 100,42
Efter 5 årSEK 100,73
Efter 7 årSEK 103,36
Efter 10 årSEK 111,65
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Visa beräknar

Förvaltare

Emelie Aulik

Titel: Portfolio Manager
Bakgrund: M.sc. (Finance)
Antal års erfarenhet: 7

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management är en internationell kapitalförvaltare och en del av Danske Bank Wealth Management - en division i Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management är primär rådgivare åt Danske Invest. Danske Bank Asset Management fokuserar sin rådgivning på utvalda investeringsområden. Dessa områden är nordiska aktier, europeiska aktier, östeuropeiska aktier, globala aktier, nordiska räntor, europeiska företagsobligationer, globala realräntor, tillväxtmarknadsobligationer samt indexförvaltning. Danske Bank Asset Management förvaltar även strategier för aktie- samt räntehedgefonder.

Investeringsfördelning per 30.06.2020


Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Sverige Kort Ränta Class SI

Fondinnehav per 30.06.2020

Investering % Typ Valuta Land ISIN
HUSQVARNA AB FRN 01/03-2017/2022 000000000000002.172,17% Obligationer SEK Sverige SE0009664543
Telenor ASA 19/21 FRN SEK 000000000000001.941,94% Obligationer SEK Norge XS1964620071
VOLVO TREAS AB FRN 21/09-2018/2021 000000000000001.651,65% Obligationer SEK Sverige XS1881004656
BILLERUDKOR FRN 21/02-2017/2022 000000000000001.521,52% Obligationer SEK Sverige SE0009662760
ELLEVIO AB FRN 09/12-2016/2023 000000000000001.461,46% Obligationer SEK Sverige XS1526292815
SKANDIABANKEN AB FRN 20/09-2018/2021 000000000000001.451,45% Obligationer SEK Sverige SE0010832725
KINNEVIK FRN 15/03-2017/2022 000000000000001.441,44% Obligationer SEK Sverige SE0009697386
HEXAGON AB FRN 24/5-2017/2021 000000000000001.421,42% Obligationer SEK Sverige SE0009922289
SBAB BANK AB FRN 04/02-2019/2022 000000000000001.291,29% Obligationer SEK Sverige XS1946058119
SPARBNK SJUHARAD FRN 14/02-2018/2022 000000000000001.271,27% Obligationer SEK Sverige SE0010599399
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Övriga avgifter *)

*) Övriga avgifter är avgifter, som helt eller delvis ingår i årlig avgift och/eller engångsavgifter.
Sverige Kort Ränta Class SI

Fakta om fonden

 • Fondfakta

  Fondfakta

  ISIN LU1349497328
  Börsnoterad Nej
  Fond under Danske Invest SICAV
  Fondens domicil Luxemburg
  Lämnar utdelning Nej
  Fondbolag Danske Invest Management A/S
  Fondbolag domicil Danmark
  Förvaringsinstitut RBC Investor Services Bank S.A
  Minsta insättning SEK 750,000
  Valuta SEK
  Prismetod Single Price
  Typ av produkt UCITS
  Startdatum 13.11.2017
  Bloomberg DIKSISC LX
  Marknadsföringstillstånd (Retail) Sverige, Luxemburg
  Marknadsföringstillstånd (Professional) Sverige, Luxemburg
 • Profil

  Profil

  Typ Räntefonder
  Investeringsområde Sverige
  Jmf-index OMRX Treasury Bill Index
  Rekommenderad placeringshorisont 1 år
 • Dagens siffror

  Dagens siffror

  Förvaltat kapital (milj.) SEK per 06.08.2020 15.632,22
  NAV-kurs SEK per 12.08.2020 1.178,11
  Duration per 31.07.2020 0,12
  Förräntningstakt per 31.07.2020 0,86
 • Risk nyckeltal per 31.07.2020

  Risk nyckeltal per 31.07.2020

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Genomsnittlig årlig avkastning, % 0,25 0,14 0,14 0,47 1,11
  Sharpe Ratio 0,26 0,44 0,62 0,84
  Volatilitet 1,40 1,10 0,96 0,88
  Tracking Error 1,40 1,10 0,94 0,81
  Information Ratio 0,53 0,70 0,86 1,21
  Beräkningen baseras på månadsdata.
 • Ladda ner dokument

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.