• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Danske Invest Allocation

Horisont Balanserad Class SI

Morningstar Rating™ : - Sustainability : - ISIN: LU1349506334
Dokument
Produktblad
Basfakta för investerare
Fondbestämmelser
Fondens hållbarhetsöversikt
Hållbarhetsprofilen (Swesif)
Informationsbroschyr

241,04

NAV-kurs 22.01.2020

+0,09%

Avkastning 1 dag

+1,82%

Avkastning 1 månad

+1,95%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Fondens målsättning är att uppnå en avkastning som ligger över marknadsnivån, samtidigt som man tillämpar en balanserad strategi för dess tillgångsallokering. Andelsklassen är ackumulerande.

Placeringsinriktning

Fonden når exponering, direkt eller genom andra fonder, mot aktier och obligationer i företag som uppfyller vissa kriterier för hållbara investeringar. I allmänhet förväntas fonden att placera relativt lika betoning på aktier och obligationer. Fonden investerar endast i underliggande fonder som tillämpar hållbara investeringar antingen via val av värdepapper eller via sammansättningen av index.

Förutom den hållbarhetspolitik som omfattar samtliga fonder från Danske Invest, investerar denna fond inte i aktier och obligationer från företag bolag vars intjäning huvudsakligen härrör från sektorer som tobak och pornografi. Fonden kan nå exponering mot alla kreditkvaliteter, sektorer och länder, inklusive tillväxtmarknader. Valutarisk förekommer i fonden.

Fonden har en aktiv förvaltning där förvaltarteamet har en flexibel tillgångsallokering, som syftar till att utnyttja marknadsförändringar och möjligheter. Tillgångsallokering används även för riskdiversifiering.

Fonden kan investera i kinesiska A-aktier genom Shanghai-Hong Kong Stock Connect och Shenzhen-Hong Kong Stock Connect-programmet vilket är föremål för kvotbegränsningar och operativa restriktioner som krav på lokal förvaring. Detta kan leda till ökad juridisk- och motpartsrisk.

Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 3 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Avkastning

Horisont Balanserad Class SI
Jmfindex
Avkastning
Årlig avkastning
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
3 år
5 år
Sedan start

till
Jämför med
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class SIDanske Invest SICAV
Europa (SEK) Class SIDanske Invest SICAV
Europe Class SI-sekDanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class I-sek hDanske Invest SICAV
Fixed Income Global Value Class C-sek h pDanske Invest SICAV - SIF
Global Corporate Sustainable Bond Class IDanske Invest SICAV
Global Index Class SIDanske Invest SICAV
Global Portfolio Solution SEK - Balanced Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution SEK - Defensive Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution SEK - Equities Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution SEK - Fixed Income Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution SEK - Opportunity Class TIDanske Invest Allocation
Global Small Cap Class IDanske Invest SICAV
Horisont Aktie Class SIDanske Invest Allocation
Horisont Försiktig Class SIDanske Invest Allocation
Horisont Offensiv Class SIDanske Invest Allocation
Horisont Ränta Class SIDanske Invest Allocation
Multi Asset Inflation Strategy Class IDanske Invest SICAV
SRI Global Class SIDanske Invest SICAV
SRI Global Class SI dDanske Invest SICAV
Sverige Beta Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SI dDanske Invest SICAV
Sverige Real Ränta Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Småbolag Class SIDanske Invest SICAV
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för fonden. Placeringen på indikatorn bestäms av fondens kursutveckling under de senaste fem åren och/eller representativ data.

Stora historiska kursrörelser innebär hög risk och små kursrörelser innebär lägre risk. Fondens placering på indikatorn är inte konstant och kategoriseringen kan ändra sig med tiden.

Historisk data ger inte nödvändigtvis en pålitlig bild av den framtida riskprofilen.

Riskindikatorn är endast en matematisk uträkning och den tar inte hänsyn till devalveringar, politiska ingrepp eller plötsliga rörelser i räntor och valutor. Kategori 1 innebär inte en riskfri investering.

Det har
Klicka för att ändra beloppet
kr blivit till

0 år
år
10 år
år

kr

varav n/a kr i utdelning.
Totala avgifter under perioden:
n/a kr.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Tabell

Värde av SEK 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årSEK 117,74
Efter 3 årSEK 120,03
Efter 5 årSEK 133,58
Efter 7 årSEK 166,23
Efter 10 årSEK 194,39
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Visa beräknar

Förvaltare

Karl Burck

Titel: Senior Portfolio Manager
Bakgrund: B.Sc (Business Administration and Economics), CEFA
Antal års erfarenhet: 11

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management är en internationell kapitalförvaltare och en del av Danske Bank Wealth Management - en division i Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management är primär rådgivare åt Danske Invest. Danske Bank Asset Management fokuserar sin rådgivning på utvalda investeringsområden. Dessa områden är nordiska aktier, europeiska aktier, östeuropeiska aktier, globala aktier, nordiska räntor, europeiska företagsobligationer, globala realräntor, tillväxtmarknadsobligationer samt indexförvaltning. Danske Bank Asset Management förvaltar även strategier för aktie- samt räntehedgefonder.

Investeringsfördelning per 29.11.2019Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Horisont Balanserad Class SI

Fondinnehav per 29.11.2019

Investering % Typ Valuta Land ISIN
Danske Invest SICAV Sverige Ränta Class SA 000000000000011.4611,46% Fonder SEK Luxemburg LU1349498565
ProCapture Global AC Index Fund, klass SEK W 000000000000010.7710,77% Fonder SEK Danmark DK0060609196
Danske Invest SICAV Sverige Class SA 000000000000010.4910,49% Fonder SEK Luxemburg LU1349494812
Danske Invest Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK h 000000000000007.467,46% Fonder SEK Danmark DK0060486090
Danske Invest USA, klass SEK 000000000000006.956,95% Fonder SEK Danmark DK0060485795
ProCapture USA Index Fund, klass SEK W 000000000000006.696,69% Fonder SEK Danmark DK0060610285
ProCapture Europe Index Fund, klass SEK W 000000000000005.325,32% Fonder SEK Danmark DK0060608974
Danske Invest SICAV Sverige Kort Ränta Class SA 000000000000003.643,64% Fonder SEK Luxemburg LU1349496940
Danske Invest SICAV Swedish Bond Class Y 000000000000003.513,51% Fonder SEK Luxemburg LU0193808663
Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-sek h 000000000000003.103,10% Fonder SEK Luxemburg LU0332084994
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Övriga avgifter *)

*) Övriga avgifter är avgifter, som helt eller delvis ingår i årlig avgift och/eller engångsavgifter.
Horisont Balanserad Class SI

Fakta om fonden

 • Fondfakta

  Fondfakta

  ISIN LU1349506334
  Börsnoterad Nej
  Fond under Danske Invest Allocation
  Fondens domicil Luxemburg
  Lämnar utdelning Nej
  Fondbolag Danske Invest Management A/S
  Fondbolag domicil Danmark
  Förvaringsinstitut RBC Investor Services Bank S.A
  Minsta insättning SEK 750,000
  Valuta SEK
  Prismetod Single Price
  Typ av produkt UCITS
  Startdatum 13.11.2017
  Bloomberg DHBSISC LX
  Marknadsföringstillstånd (Retail) Sverige, Luxemburg
  Marknadsföringstillstånd (Professional) Sverige, Luxemburg
 • Profil

  Profil

  Typ Blandfonder
  Investeringsområde Global
  Jmf-index 40% OMRX Total Market Index, 30% MSCI AC World (net dividends reinvested), 20% SIX Portfolio Return Index (gross dividends reinvested), 5% Bloomberg-Barclays Euro-Agg 500MM Corp A-BBB (hedged into SEK) and 5% JPM EMBI Global Diversified (hedged into SEK)
  Rekommenderad placeringshorisont 3 år
 • Dagens siffror

  Dagens siffror

  Förvaltat kapital (milj.) SEK per 22.01.2020 10.450,79
  NAV-kurs SEK per 22.01.2020 241,04
 • Risk nyckeltal per 31.12.2019

  Risk nyckeltal per 31.12.2019

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Genomsnittlig årlig avkastning, % 17,74 6,27 5,96 7,53 6,87
  Sharpe Ratio 0,98 0,84 1,10 0,94
  Volatilitet 6,57 7,36 6,66 6,70
  Tracking Error 1,18 1,58 1,67 2,25
  Information Ratio -0,72 -0,54 -0,61 -0,33
  Beräkningen baseras på månadsdata.
 • Ladda ner dokument

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.