• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Danske Invest SICAV

Multi Asset Inflation Strategy Class I

ISIN: LU1857272626
Dokument
Produktblad
Basfakta för investerare
Fondbestämmelser
Informationsbroschyr
Restriction report

10,16

NAV-kurs 10.10.2019

-0,29%

Avkastning 1 dag

-0,42%

Avkastning 1 månad

+0,00%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Fondens målsättning är att uppnå en avkastning över inflationen (real avkastning) i EUR på 3-5 års sikt. Andelsklassen är ackumulerande.

Placeringsinriktning

Fonden investerar främst i obligationer med god kreditvärdighet (investment grade) över hela världen, inklusive tillväxtmarknaderna. Investeringarna sker direkt i värdepapper eller indirekt genom derivat eller via andra fonder. Fonden kan också investera i aktier.

Fonden följer Danske Banks policy för ansvarsfulla investeringar och väljer bort vissa sektorer och företag i dess investeringsuniversum.

Fonden har en aktiv förvaltning där förvaltarteamet bedriver en flexibel och dynamisk tillgångsallokering (både ur ett taktiskt och strategiskt perspektiv), som syftar till att utnyttja marknadsförändringar och -möjligheter och skydda fonden mot inflation.

Fonden kan använda derivatinstrument för säkring och för en effektiv portföljförvaltning, men även för investeringsändamål.

Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 3 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Alla fonder lever upp till vår policy för ansvarsfulla investeringar

Avkastning

Multi Asset Inflation Strategy Class I
Avkastning
Årlig avkastning
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
Sedan start

till
Jämför med
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class SIDanske Invest SICAV
Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-sek hDanske Invest SICAV
Europe Class SI-sekDanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class I-sek hDanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class IDanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class I-sek hDanske Invest SICAV
Global Index Class SIDanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class SIDanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class SI dDanske Invest SICAV
Global Portfolio Solution SEK - Balanced Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution SEK - Defensive Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution SEK - Equities Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution SEK - Fixed Income Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution SEK - Opportunity Class TIDanske Invest Allocation
Global Sustainable Future Class I-sekDanske Invest SICAV
Horisont Aktie Class SIDanske Invest Allocation
Horisont Balanserad Class SIDanske Invest Allocation
Horisont Försiktig Class SIDanske Invest Allocation
Horisont Offensiv Class SIDanske Invest Allocation
Horisont Ränta Class SIDanske Invest Allocation
Sverige Beta Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SI dDanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Småbolag Class SIDanske Invest SICAV
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Pga total uttag i fonden den 19 oktober 2019 finns det inte tillräckligt med data för att kunna presentera meningsfull information om tidigare resultat.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för fonden. Placeringen på indikatorn bestäms av fondens kursutveckling under de senaste fem åren och/eller representativ data.

Stora historiska kursrörelser innebär hög risk och små kursrörelser innebär lägre risk. Fondens placering på indikatorn är inte konstant och kategoriseringen kan ändra sig med tiden.

Historisk data ger inte nödvändigtvis en pålitlig bild av den framtida riskprofilen.

Riskindikatorn är endast en matematisk uträkning och den tar inte hänsyn till devalveringar, politiska ingrepp eller plötsliga rörelser i räntor och valutor. Kategori 1 innebär inte en riskfri investering.

Förvaltare

Søren Mose Nielsen

Titel: Senior Portfolio Manager
Bakgrund: M.Sc. (Economics)
Antal års erfarenhet: 14

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management är en internationell kapitalförvaltare och en del av Danske Bank Wealth Management - en division i Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management är primär rådgivare åt Danske Invest. Danske Bank Asset Management fokuserar sin rådgivning på utvalda investeringsområden. Dessa områden är nordiska aktier, europeiska aktier, östeuropeiska aktier, globala aktier, nordiska räntor, europeiska företagsobligationer, globala realräntor, tillväxtmarknadsobligationer samt indexförvaltning. Danske Bank Asset Management förvaltar även strategier för aktie- samt räntehedgefonder.

Investeringsfördelning per 31.03.2021Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Multi Asset Inflation Strategy Class I

Fondinnehav per 31.03.2021

Investering % Typ Valuta Land ISIN
0.50% 0,5NDASDRO40 40 000000000000009.169,16% Obligationer DKK Danmark DK0002044635
0.50% 0,5 pct 111. 40 000000000000007.877,87% Obligationer DKK Danmark DK0009397812
1,00 NYKREDIT 01E A 2032 000000000000006.476,47% Obligationer DKK Danmark DK0009504672
TII 0 1/8 07/15/26 000000000000006.166,16% Obligationer USD USA US912828S505
Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Class I 000000000000005.235,23% Fonder USD Danmark LU1204911488
Danske Invest Index USA Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W 000000000000004.994,99% Fonder DKK Danmark DK0060608628
2,50 AUSTRALIAN CONS.PRICE IDX 30CI 20/9-2030 000000000000003.953,95% Obligationer AUD Australien AU0000XCLWV6
TII 0 1/2 01/15/28 000000000000003.693,69% Obligationer USD USA US9128283R96
1,00 REALKREDIT DANMARK 23S SA 2050 000000000000003.533,53% Obligationer DKK Danmark DK0004612454
3,40 FRANCE (OAT) 25/7-1999/2029 000000000000003.263,26% Obligationer EUR Frankrike FR0000186413
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Övriga avgifter *)

*) Övriga avgifter är avgifter, som helt eller delvis ingår i årlig avgift och/eller engångsavgifter.
Multi Asset Inflation Strategy Class I

Fakta om fonden

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.