• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Danske Invest SICAV

Global Corporate Sustainable Bond Class I

Sustainability : - ISIN: LU2019293690
Dokument
Produktblad
Basfakta för investerare
Fondbestämmelser
Informationsbroschyr

10,355

NAV-kurs 30.11.2020

+0,09%

Avkastning 1 dag

+1,74%

Avkastning 1 månad

+3,71%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Fondens målsättning är att uppnå en högre avkastning än jämförelseindex. Andelsklassen är ackumulerande.

Placeringsinriktning

Fonden investerar företrädesvis i företagsobligationer utgivna av företag inom OECD som kännetecknas av en hållbarhetsprofil vad avser miljö, sociala förhållanden och ägarstyrning som antingen är stark eller utvecklas i positiv riktning.

Fonden fokuserar på eller bidrar till specifika hållbarhetslösningar och -teman. Fonden integrerar på ett systematiskt sett materiella ESG-faktorer tillsammans med finansiella faktorer och materiella ESG-aspekter tas upp och adresseras inom ramen för aktivt ägarskap.

Fonden kan investera i eller vara exponerad mot följande investeringar: obligationer med en rating lägre än Baa3/BBB- (eller motsvarande) eller utan rating: 25%.

Genom en aktiv förvaltning väljer förvaltningsteamet värdepapper som man anser har attraktiva avkastningsmöjligheter.

Det förväntas att fondens innehav och därmed avkastning kommer att avvika signifikant från benchmark.

Fonden kan använda derivatinstrument för säkring och för en effektiv portföljförvaltning, men även för investeringsändamål.

Fondens modifierade duration, inklusive eventuella likvida medel, skall följa durationen för jämförelseindex med +/- 2 år som tillåten avvikelse.

Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 3 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.Fondens hållbarhetsöversikt
Gemensamt för alla fonder i kategorin "Thematic" är fokus på specifika hållbarhetsteman och/eller -lösningar som exempelvis cirkulär ekonomi.


LuxFLAG ESG-märkningen
Denna fond lever upp till kraven för LuxFLAG ESG som är en av de äldsta hållbarhetsmärkningen i Europa. För att få märkningen måste investeringarna leva upp till omfattande hållbarhetskrav. Läs mer här.

Avkastning

Global Corporate Sustainable Bond Class I
Jmfindex
Avkastning
Årlig avkastning
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
Sedan start

till
Jämför med
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class SIDanske Invest SICAV
Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-sek hDanske Invest SICAV
Europe Class SI-sekDanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class I-sek hDanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class I-sek hDanske Invest SICAV
Global Index Class SIDanske Invest SICAV
Global Portfolio Solution SEK - Balanced Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution SEK - Defensive Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution SEK - Equities Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution SEK - Fixed Income Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution SEK - Opportunity Class TIDanske Invest Allocation
Horisont Aktie Class SIDanske Invest Allocation
Horisont Balanserad Class SIDanske Invest Allocation
Horisont Försiktig Class SIDanske Invest Allocation
Horisont Offensiv Class SIDanske Invest Allocation
Horisont Ränta Class SIDanske Invest Allocation
Multi Asset Inflation Strategy Class IDanske Invest SICAV
SRI Global Class SIDanske Invest SICAV
SRI Global Class SI dDanske Invest SICAV
Sverige Beta Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SI dDanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Småbolag Class SIDanske Invest SICAV
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för fonden. Placeringen på indikatorn bestäms av fondens kursutveckling under de senaste fem åren och/eller representativ data.

Stora historiska kursrörelser innebär hög risk och små kursrörelser innebär lägre risk. Fondens placering på indikatorn är inte konstant och kategoriseringen kan ändra sig med tiden.

Historisk data ger inte nödvändigtvis en pålitlig bild av den framtida riskprofilen.

Riskindikatorn är endast en matematisk uträkning och den tar inte hänsyn till devalveringar, politiska ingrepp eller plötsliga rörelser i räntor och valutor. Kategori 1 innebär inte en riskfri investering.

Det har
Klicka för att ändra beloppet
€ blivit till

0 år
år
1 år
år

varav n/a € i utdelning.
Totala avgifter under perioden:
n/a €.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Tabell

Värde av EUR 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årEUR 101,86
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Visa beräknar

Förvaltare

Andreas Dankel & Hans Christian Johannsen

Titel: Chief Portfolio Manager/Senior Portfolio Manager
Bakgrund: M.Sc./M.Sc.

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management är en internationell kapitalförvaltare och en del av Danske Bank Wealth Management - en division i Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management är primär rådgivare åt Danske Invest. Danske Bank Asset Management fokuserar sin rådgivning på utvalda investeringsområden. Dessa områden är nordiska aktier, europeiska aktier, östeuropeiska aktier, globala aktier, nordiska räntor, europeiska företagsobligationer, globala realräntor, tillväxtmarknadsobligationer samt indexförvaltning. Danske Bank Asset Management förvaltar även strategier för aktie- samt räntehedgefonder.

Investeringsfördelning per 30.09.2020

Beräkningen är gjord med utgångspunkt i portföljens obligationsinnehav
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Global Corporate Sustainable Bond Class I

Fondinnehav per 30.09.2020

Investering % Typ Valuta Land ISIN
VOD 4 3/8 05/30/28 000000000000001.391,39% Obligationer USD Storbritannien US92857WBK53
SKANDINAVISKA ENSKILDA FRN 28/5-2014/2026 000000000000001.251,25% Obligationer EUR Sverige XS1072796870
3,133 VENA ENERGY CAP 26/02-2020/2025 000000000000001.151,15% Obligationer USD Singapore XS2122900330
ORAFP 8 1/2 03/01/31 000000000000001.151,15% Obligationer USD Frankrike US35177PAL13
1,25 COMMERZBANK AG 23/10-2018/2023 000000000000001.121,12% Obligationer EUR Tyskland DE000CZ40NG4
CI 4 3/8 10/15/28 000000000000001.121,12% Obligationer USD USA US125523AH38
0,625 CAIXABANK 01/10-2019/2024 000000000000001.091,09% Obligationer EUR Spanien XS2055758804
SO 3.7 04/30/30 000000000000001.081,08% Obligationer USD USA US842587DE49
XL 3 1/4 06/29/47 000000000000001.061,06% Obligationer EUR Bermudas XS1633784183
1,25 INNOGY FINANCE 19/10-2017/2027 000000000000001.041,04% Obligationer EUR Holland XS1702729275
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Övriga avgifter *)

*) Övriga avgifter är avgifter, som helt eller delvis ingår i årlig avgift och/eller engångsavgifter.
Global Corporate Sustainable Bond Class I

Fakta om fonden

 • Fondfakta

  Fondfakta

  ISIN LU2019293690
  Börsnoterad Nej
  Fond under Danske Invest SICAV
  Fondens domicil Luxemburg
  Lämnar utdelning Nej
  Fondbolag Danske Invest Management A/S
  Fondbolag domicil Danmark
  Förvaringsinstitut RBC Investor Services Bank S.A
  Minsta insättning EUR 100,000
  Valuta EUR
  Prismetod Single Price
  Typ av produkt UCITS
  Startdatum 10.10.2019
  Marknadsföringstillstånd (Retail) Danmark, Tyskland, Sverige, Luxemburg, Finland
  Marknadsföringstillstånd (Professional) Danmark, Tyskland, Sverige, Luxemburg, Finland
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt förvaltad
  Typ Räntefonder
  Investeringsområde Global
  Jmf-index Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate 1Bln+ (hedged into EUR)
  Rekommenderad placeringshorisont 3 år
 • Dagens siffror

  Dagens siffror

  Förvaltat kapital (milj.) EUR per 13.08.2020 36,24
  NAV-kurs EUR per 30.11.2020 10,355
  Duration per 30.10.2020 6,36
  Förräntningstakt per 30.10.2020 1,72
 • Risk nyckeltal per 31.10.2020

  Risk nyckeltal per 31.10.2020

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Genomsnittlig årlig avkastning, % 1,86
  Sharpe Ratio
  Volatilitet
  Tracking Error
  Information Ratio
  Beräkningen baseras på månadsdata.
 • Ladda ner dokument

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.