Fond och index

Priset på varje fond baseras på net asset value (NAV) som ändras när värdet på underliggande värdepapper stiger eller sjunker. NAV-kurserna uppdateras dagligen om inget annat anges.

Vi anbefaler at denne side ses på en bredere skærm, for at alle nødvendige oplysninger bliver synlige. Hvis du benytter mobiltelefon e.l. kan du evt dreje skærmen.

"" har sparats till dina favoriter.

Klicka på ikonen "favoriter" högst upp på sidan för att bara se dina favoriter.

Kategori

Välj...
Alla
Aktier
- Svenska aktier
- Europeiska aktier
- Globala aktier
- Tillväxtmarknader aktier
Obligationer
- Korta obligationer
- Långa obligationer
- Realräntor
- Investment grade obligationer
- Tillväxtmarknader obligationer
Alternativa fonder
Bland- & Fond-i-fonder
Namn på fond Datum 1 år Index
1 år
3 år Index
3 år
5 år Index
5 år
sedan
årets
början
Index
sedan
årets
början

Danske Invest SICAV

Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class WA
2019083100000031.08.2019 9000000000003196+3,20 9000000000003137+3,14 - - - - 9000000000011501+11,50 9000000000011147+11,15

Danske Invest SICAV

Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class WA d
2019083100000031.08.2019 9000000000003184+3,18 9000000000003137+3,14 - - - - 9000000000011501+11,50 9000000000011147+11,15

Danske Invest SICAV

Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class WI
2019013100000031.01.2019 8999999999998846– 1,15 9000000000001641+1,64 - - - - 9000000000002718+2,72 9000000000003909+3,91

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class WI-sek h
2018092500000025.09.2018 - - - - - - 9000000000000486+0,49 -

Danske Invest SICAV

Eastern Europe Absolute Class WA-sek h p
2019083000000030.08.2019 9000000000000918+0,92 - - - - - 9000000000001314+1,31 -

Danske Invest SICAV

Eastern Europe Class WA
2019083100000031.08.2019 9000000000024678+24,68 9000000000019053+19,05 - - - - 9000000000021136+21,14 9000000000016292+16,29

Danske Invest SICAV

Europa (SEK) Class WA
2019083100000031.08.2019 9000000000007030+7,03 9000000000004082+4,08 - - - - 9000000000025279+25,28 9000000000022452+22,45

Danske Invest SICAV

Europa (SEK) Class WI
2019083100000031.08.2019 9000000000007073+7,07 9000000000004082+4,08 - - - - 9000000000025310+25,31 9000000000022452+22,45

Danske Invest SICAV

Europe High Dividend Class WA-sek
2019083000000030.08.2019 - - - - - - 9000000000002990+2,99 -

Danske Invest SICAV

Europe Long-Short Equity Factors Class WA-sek h p
2019083000000030.08.2019 - - - - - - 9000000000002073+2,07 -

Danske Invest SICAV

European Corporate Sustainable Bond Class WA-sek h
2019083100000031.08.2019 9000000000003317+3,32 9000000000007090+7,09 - - - - 9000000000004565+4,56 9000000000008164+8,16

Danske Invest SICAV

European Corporate Sustainable Bond Class WI-sek h
2019083100000031.08.2019 9000000000003303+3,30 9000000000007090+7,09 - - - - 9000000000004570+4,57 9000000000008164+8,16

Danske Invest SICAV

European Corporate Sustainable Bond Class WI-sek h d
2019083100000031.08.2019 9000000000003313+3,31 9000000000007090+7,09 - - - - 9000000000004502+4,50 9000000000008164+8,16

Danske Invest SICAV

Global Corporate Bonds Class WA-sek h
2019083100000031.08.2019 9000000000007003+7,00 9000000000007095+7,09 - - - - 9000000000007852+7,85 9000000000008186+8,19

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Class WA-sek
2019083100000031.08.2019 9000000000011486+11,49 9000000000002655+2,65 - - - - 9000000000018249+18,25 9000000000014931+14,93

Danske Invest SICAV

Global Index Class WI
2019083100000031.08.2019 9000000000007296+7,30 9000000000007617+7,62 - - - - 9000000000027162+27,16 9000000000027376+27,38

Danske Invest Allocation

Horisont Aktie Class WA
2019083100000031.08.2019 9000000000003507+3,51 9000000000005476+5,48 - - - - 9000000000020896+20,90 9000000000023389+23,39

Danske Invest Allocation

Horisont Aktie Class WA d
2019021300000013.02.2019 9000000000003760+3,76 - - - - - 9000000000010946+10,95 9000000000009133+9,13

Danske Invest Allocation

Horisont Aktie Class WI d
2018113000000030.11.2018 8999999999997844– 2,16 9000000000005165+5,17 - - - - 8999999999998263– 1,74 9000000000005800+5,80

Danske Invest Allocation

Horisont Balanserad Class WA
2019083100000031.08.2019 9000000000004113+4,11 9000000000004981+4,98 - - - - 9000000000014216+14,22 9000000000013594+13,59

Danske Invest Allocation

Horisont Balanserad Class WA d
2019083100000031.08.2019 9000000000004115+4,12 9000000000004981+4,98 - - - - 9000000000014226+14,23 9000000000013594+13,59

Danske Invest Allocation

Horisont Försiktig Class WA
2019083100000031.08.2019 9000000000003834+3,83 9000000000004447+4,45 - - - - 9000000000010024+10,02 9000000000009555+9,56

Danske Invest Allocation

Horisont Offensiv Class WA
2019083100000031.08.2019 9000000000004435+4,44 9000000000005454+5,45 - - - - 9000000000017774+17,77 9000000000017743+17,74

Danske Invest Allocation

Horisont Offensiv Class WA d
2019083100000031.08.2019 9000000000004435+4,44 9000000000005454+5,45 - - - - 9000000000017783+17,78 9000000000017743+17,74

Danske Invest Allocation

Horisont Ränta Class WA
2019083100000031.08.2019 9000000000004102+4,10 9000000000003738+3,74 - - - - 9000000000004571+4,57 9000000000003952+3,95

Danske Invest Allocation

Horisont Ränta Class WA d
2019083100000031.08.2019 9000000000004107+4,11 9000000000003738+3,74 - - - - 9000000000004572+4,57 9000000000003952+3,95

Danske Invest Allocation

Horisont Ränta Class WI d
2018113000000030.11.2018 8999999999999219– 0,78 8999999999999779– 0,22 - - - - 8999999999999430– 0,57 9000000000000102+0,10

Danske Invest

Nordiska Företagsobligationer, klass SEK W h
2019083100000031.08.2019 9000000000002187+2,19 9000000000005022+5,02 - - - - 9000000000003667+3,67 9000000000005978+5,98

Danske Invest SICAV

SRI Global Class WA
2019083100000031.08.2019 9000000000007746+7,75 9000000000007617+7,62 - - - - 9000000000026777+26,78 9000000000027376+27,38

Danske Invest SICAV

SRI Global Class WA d
2019083100000031.08.2019 9000000000007733+7,73 9000000000007617+7,62 - - - - 9000000000026764+26,76 9000000000027376+27,38

Danske Invest SICAV

SRI Global Class WI
2019083100000031.08.2019 9000000000007778+7,78 9000000000007617+7,62 - - - - 9000000000026807+26,81 9000000000027376+27,38

Danske Invest SICAV

SRI Global Class WI d
2019083100000031.08.2019 9000000000007784+7,78 9000000000007617+7,62 - - - - 9000000000026806+26,81 9000000000027376+27,38

Danske Invest SICAV

Sverige Beta Class WA
2019083100000031.08.2019 9000000000001885+1,89 9000000000000107+0,11 - - - - 9000000000017995+17,99 9000000000017097+17,10

Danske Invest SICAV

Sverige Beta Class WA d
2019083100000031.08.2019 9000000000001880+1,88 9000000000000107+0,11 - - - - 9000000000017992+17,99 9000000000017097+17,10

Danske Invest SICAV

Sverige Beta Class WI
2019083100000031.08.2019 9000000000001928+1,93 9000000000000107+0,11 - - - - 9000000000018032+18,03 9000000000017097+17,10

Danske Invest SICAV

Sverige Beta Class WI d
2019083100000031.08.2019 9000000000001926+1,93 9000000000000107+0,11 - - - - 9000000000018024+18,02 9000000000017097+17,10

Danske Invest SICAV

Sverige Class WA
2019083100000031.08.2019 9000000000003181+3,18 9000000000002772+2,77 - - - - 9000000000018546+18,55 9000000000019541+19,54

Danske Invest SICAV

Sverige Class WA d
2019083100000031.08.2019 9000000000003132+3,13 9000000000002772+2,77 - - - - 9000000000018545+18,55 9000000000019541+19,54

Danske Invest SICAV

Sverige Class WI
2019083100000031.08.2019 9000000000003221+3,22 9000000000002772+2,77 - - - - 9000000000018584+18,58 9000000000019541+19,54

Danske Invest SICAV

Sverige Class WI d
2018083100000031.08.2018 - - - - - - 9000000000007785+7,79 9000000000011189+11,19

Danske Invest SICAV

Sverige Kort Ränta Class WA
2019083100000031.08.2019 9000000000000204+0,20 8999999999999359– 0,64 - - - - 9000000000000636+0,64 8999999999999651– 0,35

Danske Invest SICAV

Sverige Kort Ränta Class WA d
2019083100000031.08.2019 9000000000000202+0,20 8999999999999359– 0,64 - - - - 9000000000000636+0,64 8999999999999651– 0,35

Danske Invest SICAV

Sverige Kort Ränta Class WI
2019083100000031.08.2019 9000000000000243+0,24 8999999999999359– 0,64 - - - - 9000000000000662+0,66 8999999999999651– 0,35

Danske Invest SICAV

Sverige Kort Ränta Class WI d
2019083100000031.08.2019 9000000000000202+0,20 8999999999999359– 0,64 - - - - 9000000000000663+0,66 8999999999999651– 0,35

Danske Invest SICAV

Sverige Real Ränta Class WI
2019083100000031.08.2019 9000000000002992+2,99 9000000000003466+3,47 - - - - 9000000000003886+3,89 9000000000004244+4,24

Danske Invest SICAV

Sverige Ränta Class WA
2019083100000031.08.2019 9000000000002528+2,53 9000000000002965+2,97 - - - - 9000000000002736+2,74 9000000000003037+3,04

Danske Invest SICAV

Sverige Ränta Class WA d
2019083100000031.08.2019 9000000000002528+2,53 9000000000002965+2,97 - - - - 9000000000002736+2,74 9000000000003037+3,04

Danske Invest SICAV

Sverige Ränta Class WI
2019083100000031.08.2019 9000000000002564+2,56 9000000000002965+2,97 - - - - 9000000000002764+2,76 9000000000003037+3,04

Danske Invest SICAV

Sverige Ränta Class WI d
2019083100000031.08.2019 9000000000002568+2,57 9000000000002965+2,97 - - - - 9000000000002763+2,76 9000000000003037+3,04

Danske Invest SICAV

Sverige Ränta Plus Class WI
2019083100000031.08.2019 9000000000002362+2,36 9000000000002965+2,97 - - - - 9000000000002798+2,80 9000000000003037+3,04

Danske Invest SICAV

Sverige Småbolag Class WA
2019083100000031.08.2019 9000000000012840+12,84 9000000000008939+8,94 - - - - 9000000000030212+30,21 9000000000025134+25,13

Danske Invest

Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Valuta, klass SEK W
2019083100000031.08.2019 9000000000020702+20,70 9000000000020126+20,13 - - - - 9000000000018285+18,28 9000000000018171+18,17

Danske Invest

Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK W h
2019083100000031.08.2019 9000000000010291+10,29 9000000000010436+10,44 - - - - 9000000000011368+11,37 9000000000011461+11,46

Dina favoriter

Här kan du spara fonder som du tycker är intressanta. Klicka på stjärnan bredvid fonden för att spara till dina favoriter.

Observera att dina favoriter bara sparas på den här datorn/enheten.