Artikelarkiv

Visa filter >
Published
Category
Search
Investor notices
Our Funds

Faktablad för investerare ändras

22.12.2022: På grund av ny EU-förordning kommer det nuvarande faktabladet för investerare på vår webbplats att ersättas av ett nytt dokument.

Läs mer

Our Funds
Responsible investments

Ny fond med fokus på FN:s globala mål för hållbar utveckling på tillväxtmarknader

21.11.2022: En befintlig Danske Invest ESG-fond kommer att omvandlas till en fond med ett hållbart investeringsmål, med fokus på aktier på tillväxtmarknader som bidrar positivt till FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Läs mer

Investor notices
Our Funds

Danske Invest Nordiska Företagsobligationer– beräkningsfel för tecknings- och inlösenkurser

14.11.2022: Tyvärr har det skett ett fel i beräkningen av NAV-kurs i Danske Invest Nordiska Företagsobligationer från 30 september - 4 november 2022. Läs mer om du har handlat i fonden under den perioden.

Läs mer

Our Funds

Danske Invest Euro Sustainable High Yield-obligationer ändrar namn

24.10.2022: Fonden Danske Invest Euro Sustainable High Yield-obligationer byter namn och ordet "Sustainable" tas bort. Anledningen är att få enhetliga fondnamn.

Läs mer

Inspiration
Our Funds
Responsible investments

Fem nya fonder med fokus på hållbarhet

19.09.2022: Danske Invest lanserar fem nya fonder för investerare som vill ha en bred riskspridning och fokus på hållbarhet.

Läs mer

Investor notices
Our Funds

Datum för första utbetalning från Danske Invest SICAV Russia och Danske Invest SICAV Eastern Europe har fastställts

16.05.2022: Efter beslutet att likvidera Danske Invest SICAV Russia och Danske Invest SICAV Eastern Europe, har Danske Invest fastställt när första utbetalningen till fondspararna kommer att ske.

Läs mer

Investor notices
Our Funds
Responsible investments

Likvidering av fonderna Danske Invest Russia och Eastern Europe

28.04.2022: Styrelsen för Danske Invest SICAV har beslutat att likvidera fonderna Danske Invest SICAV Russia och Eastern Europe på grund av den ryska invasionen av Ukraina.

Läs mer

Investor notices
Our Funds

Information om indikativa priser under den tillfälliga stängningen av fonder noterade i Danmark

12.04.2022: Läs om varför vi sätter indikativa priser, även om fonderna är stängda för handel, och vad det betyder för dig som kund.

Läs mer

Our Funds

Handeln i Danske Invests fonder noterade i Danmark stängs runt påsken

07.04.2022: I samband med bytet av depåbank från Danske Bank till J.P. Morgan kommer fonder noterade i Danmark från Danske Invest, Danske Invest Select och Danske Invest Index att vara stängda för handel runt påsken 2022.

Läs mer

Investor notices
Our Funds

Vissa fonder kommer att tillfälligt stängas för handel under kommande lokala helgdagar

27.01.2022: Under de kommande dagarna (31-01-2022 - 03-02-2022) kommer det inte gå att köpa eller sälja andelar i vissa fonder hos Danske Invest och Danske Invest Index till följd av att lokala börser är stängda.

Läs mer

Investor notices
Our Funds

Portföljkonstruktionen i Horisontfonderna justeras

07.09.2021: Den 7 september genomförs förändringar i Danske Invests Horisontfonder. Andelen globala aktier i aktieportföljen ökar till 80 procent samtidigt som andelen svenska aktier minskar till 20 procent. Samtidigt justeras fondernas jämförelseindex.

Läs mer

Our Funds
Responsible investments

Fonder med ett hållbart investeringsmål från Danske Invest

01.07.2021: Är det viktigt för dig att dina investeringar bidrar till en hållbar framtid? Då har vi goda nyheter – flera av Danske Invests indexfonder kategoriseras nu som "Fonder med ett hållbart investeringsmål" enligt artikel 9 i EU-förordningen.

Läs mer

Investor notices
Our Funds

Erfaret team tar över förvaltningen av tillväxtmarknadsobligationer i lokal valuta

05.05.2021: Danske Invest Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Val byter portföljförvaltare och sänker avgifterna, samtidigt som fonden blir en del av Danske Invests internationellt erkända investeringsteam.

Läs mer

Investor notices
Our Funds
Responsible investments

Nya EU-regler ska göra det lättare att jämföra hållbara investeringar

10.03.2021: Är det viktigt för dig att dina investeringar stöder en hållbar utveckling? Då kan du glädja dig över att det nu blir lättare att investera ansvarsfullt.

Läs mer

Investor notices
Our Funds

Ändringar i Danske Invest Horisont Pension 2020

15.01.2021: Årtalet "2020" kommer att ersättas i fondnamnet "Danske Invest Horisont Pension 2020" för att ge en mer rättvis beskrivning av fondens investeringshorisont.

Läs mer

Investor notices
Our Funds

Fond med amerikanska aktier ändrar strategi och sänker avgifterna

30.11.2020: Aktiefonden Danske Invest USA ändrar investeringsstrategi och sänker avgiften för att säkerställa att Danske Invests investerare har ett attraktivt produktsortiment.

Läs mer

Global Sustainable Future
Our Funds
Responsible investments

Nu kan du investera i en hållbar framtid

04.11.2020: Den nya aktiefonden Danske Invest Global Sustainable Future investerar i företag som leder den globala omställningen till ökad hållbarhet – ett tema med stor tillväxtpotential och intressanta investeringsmöjligheter.

Läs mer

Global Sustainable Future
Our Funds
Responsible investments

Danske Invest Global Sustainable Future letar efter företag som leder utvecklingen mot en hållbar framtid

14.10.2020: Övergången till en mer hållbar värld har potential att bli den största förändringen på börserna sedan den industriella revolutionen. Men finns det ett samband mellan företagens arbete med hållbarhet och möjligheten till överavkastning?

Läs mer

Our Funds
Perspective
Responsible investments

Nu blir det ännu lättare att investera hållbart i Danske Invest

24.08.2020: En ny kategorisering och lanseringen av tre hållbarhetsdokument hjälper investerarna i Danske Invest med information om fondens hållbarhetsfokus.

Läs mer

Investor notices
Our Funds

Så skyddar Danske Invest andelsägarna under coronakrisen

19.03.2020: Vår investerinsspecialist Kim Thelle Pilgaard beskriver åtgärderna Danske Invest har vidtagit för att dina investeringar ska klara krisen så säkert som möjligt.

Läs mer