• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Årsrapport Danske Invest, 2011

Danske Invests årsrapport för 2011 finns nu tillgänglig.

Vi har nu lagt ett svagt år bakom oss på den svenska aktiemarknaden med stora rörelser från månad till månad, medan den svenska penning- och obligationsmarknaderna har gett en god avkastning. Speciellt långa svenska statsobligationer har gett en särdeles god avkastning under 2011, med en avkastning på 37 procent på de svenska 30 åriga obligationerna. Orsaken till detta var en ”flight to quality” effekt i kölvattnet av skuldproblemen i Europa.

Motsatsen till den svenska obligationsmarknaden var Grekland som hade en negativ avkastning på 61,8 procent. Aktiemarknaden präglades också av den europeiska skuldkrisen och farhågor om en svagare ekonomisk tillväxt har bidragit till fallande aktiemarknader.

På aktiemarknaden var det stora skillnader i avkastning på de olika börserna i världen och bland de svagaste marknaderna finner vi den svenska marknaden som sjönk med 16,1 procent under 2011. I jämförelse med detta gjorde den amerikanska marknaden genom SPX index en positiv avkastning på 1,7 procent mätt i svenska kronor, medan den breda europeiska marknaden  föll med 11,9 procent mätt i svenska kronor.

Läs mer

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.