• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Årsrapport för 2013 finns nu tillgänglig

Vi har nu offentliggjort årsrapporterna för våra Danske Invest-fonder. Här kan du bland annat läsa en kommentar från VD Andre Vatsgar.

Variationen i fondernas avkastning, både mellan tillgångsslag och regioner, pekar återigen på vikten av att ha en väl diversifierad portfölj som återspeglar både risknivå och tidshorisont för sparandet.
 
I denna miljö har våra fondandelsfonder haft en god utveckling. Vi har under stora delar av 2013 haft en högre riskprofil i våra fonder än den långsiktiga strategiska allokeringen, något som har speglats i vår allokering till tillgångsslag och regioner. Vi har haft en övervikt i riskfyllda tillgångar och en motsvarande undervikt i mer säkra tillgångar som statsobligationer. Inom aktiedelen har vi haft en övervikt mot europeiska och tillväxtmarknadsaktier. Inom räntor har vi haft en övervikt i kreditobligationer via “high yield” obligationer och en undervikt i statsobligationer. Vår aktiva allokering till tillväxtmarknaden och undervikt till japanska aktiemarknaden har bidragit till att de fonder som allokerar mer till aktiemarknaden, haft en något lägre avkastning än sina respektive jämförelseindex.
 
Våra obligations- och penningmarknadsfonder har klarat sig bra i jämförelse med många av sina konkurrenter och index. Aktiefonden Danske Invest Sverige är fortsatt rankad bland Sveriges bästa fonder i sin klass med 4 stjärnor hos Morningstar. Dessutom har bland annat vår fond med fokus på svenska och europeiska aktier, Danske Invest Sverige/Europa, 5 stjärnor.
 
Läs mer
 
 

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.