• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-fredag 8.00-17.00
  Lördag-söndag 10.00-16.00

  Se särskilda öppettider

DelClose

Ändringar i Danske Invest Horisont Pension 2020

Årtalet "2020" kommer att ersättas i fondnamnet "Danske Invest Horisont Pension 2020" för att ge en mer rättvis beskrivning av fondens investeringshorisont.

Danske Invest Horisont Pension 2020 kommer vid årskiftet byta namn till Danske Invest Horisont Pension Bas. Anledningen till namnändringen är att fonden framgent inte längre kommer vikta ner aktieandelen per automatik från år till år, då fonden nu har nått sin slutfas.

Fondbolaget ändrar av denna anledning även hur de beskriver fondens investeringunivers. Hitintills har det bland annat stått följande gällande allokeringen i fonden: ”Allokeringen, inklusive risken, i fonden måste reflektera dess syfte som pensionsinvestering där investeringshorisonten är 2020.”

Breddning av investeringshorisont

Framgent kommer detta ändras till:”Aktier kommer utgöra minst 20% av fondens exponering och kan som huvudregel maximalt utgöra 40% av exponeringen.”

Ändringen har ingen betydelse för fondens nuvarande investeringar eller riskprofil.

Mer information

Informationen ovan är en kortfattad genomgång av förändringarna. Ändringen träder i kraft den 15/01 2021. Om du har frågor eller är intresserad av andra investeringar är du alltid välkommen att kontakta your advisor
 
 

Abonnera på nyheter

Du anmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.