• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Är Europa den nya tillväxtmotorn?

Tillväxten i euroområdet har växlat upp och detta har skapat feststämning bland europeiska aktier vars kurser stigit med 20 % i år. Danske Invests chefsekonom Bo Bejstrup Christensen gör bedömningen att tillväxttakten kan öka ytterligare från dagens nivå.

2015 har hittills varit oerhört generöst mot europeiska aktier. Låt oss ändå se tillbaka. Efter flera år av kris och låg tillväxt var 2014 det år när tillväxten i euroområdet på allvar skulle återkomma. Det gick också bra under de första månaderna med en tillväxt på närmare 2 %. Men under sommaren och början av hösten tappade euroområdet fart och tillväxten föll till nära 1 %.
 
Pessimismen spred sig igen och den låga tillväxten fick bland annat den europeiska centralbanken (ECB) att sända signaler om förnyade lättnader i penningpolitiken. Vår bedömning är nu att tillväxten i euroområdet åter närmar sig 2 %. De uppenbara drivkrafterna är en svag valuta, lägre oljepriser och ECB:s expansiva penningpolitik.
 
Europeiska aktier har redan stigit med 20 % i år och med tanke på att de tidigare nämnda faktorerna är tillfälliga är den avgörande frågan förstås: stannar det här?
 
Vårt svar är nej. Vi menar att tillväxten kommer att fortsätta stiga. Vårt viktigaste skäl är att ECB igår offentliggjorde den senaste undersökningen om bankers villighet att låna ut pengar. Det övergripande budskapet från undersökningen är att bankerna fortsätter underlätta tillgången till krediter för den privata sektorn. Men avgörande för oss är att bankerna rapporterar att de nu kommer att snabbare underlätta för små och medelstora bolag att få tillgång till krediter än vad de gjort under de senaste fem åren.
 
Tillväxten kan öka takten
 
Om vi bortser från tillfälliga faktorer – som valuta och olja – så ser vi att det är bättre villkor i allmänhet och då särskilt en förbättrad tillgång på bankfinansiering som är av avgörande betydelse för att Europas tillväxt ska kunna öka - och fortsätta i relativt hög takt. Detta innebär att vi förväntar oss att tillväxten i euroområdet, som enligt vår uppfattning idag är cirka 2 %, kan öka till 2,5 %.
 
Detta är en riktigt bra utveckling för en region där den långsiktigta tillväxtpotentialen är närmare 1 % än 2 % vilket är den viktigaste anledningen till att vi fortsatt rekommenderar våra investerare att investera i europeiska aktier. Vi gör detta trots att det redan varit stora uppgångar för europeiska aktier i år.
 
Med detta sagt vill vi än en gång påminna om att det största hotet mot tillväxten i euroområdet är de politiska riskerna samt den första räntehöjningen från den amerikanska riksbanken senare i år vilket kan leda till rörelser på marknaden. Det är därför viktigt att man som investerare fortlöpande följer marknadsutvecklingen och förhåller sig till den exponering som europeiska aktier representerar i ens portfölj. Vi förväntar oss naturligtvis inte heller att de europeiska aktierna kommer fortsätter att stiga i raketfart. Men det centrala budskapet står fast - det finns fortfarande värde i europeiska aktier.
 
Högsta tillväxten sedan tiden före eurokrisen
 
Innebär detta att Europa är den nya tillväxtmotorn i den globala ekonomin?
 
Svaret är naturligtvis nej. För även om en tillväxt om 2,5 % är bra så kommer detta efter en mycket lång period av ytterst svag tillväxt. Även om utvecklingen går framåt i bra takt är utgångspunkten mycket svag. Arbetslösheten är fortfarande för hög i många länder och bolagens investeringar är låga. Gör man en jämförelse med USA där tillväxten har varit en besvikelse under det första kvartalet och enligt vår bedömning legat kring 1,5 %, så kan man fortfarande förvänta sig, menar vi, att den amerikanska ekonomin växer med cirka 3 % under resten av 2015. Men det ändrar inte att euroområdets ekonomi växer med för närvarande den snabbaste takten sedan före eurokrisen, och det är något som vi alla kan glädjas över.

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.