• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Afrikas växande medelklass skapar investeringsmöjligheter

Afrikas andel av världens tillväxtekonomier växer stadigt. Utvecklingen är visserligen kantad av politisk osäkerhet, men tillväxten har varit betydligt bättre än i både Europa och USA under 2000-talet.

Danske Invest har därför startat fonden Danske Invest Afrika med fokus på bolag som har en stark position på den afrikanska hemmamarknaden.

Afrika, och framförallt länderna söder om Sahara, är idag en av de snabbast växande och mest dynamiska regionerna i världen.  Utvecklingen förväntas fortsätta de kommande tio åren, och regionens tillväxt kommer i så fall att vara fortsatt högre än vad som är fallet på de mer etablerade marknaderna.

Danske Invest har valt ut Investec Asset Management som förvaltare av sin Afrika-fond, och företagets portföljförvaltare Malcolm Gray ser positivt på möjligheterna att identifiera intressanta bolag med tillväxtpotential.

– Stark tillväxt och lägre fattigdom kommer att öka välståndet i hela regionen söder om Sahara. Och företag som investerar i Afrika kommer att kunna utnyttja den stigande inhemska efterfrågan och konsumtionen i takt med att medelklassen ökar. Vi förväntar oss en genomsnittlig årlig tillväxt på omkring 6 procent mellan 2010 och 2020.

Större efterfrågan på lyxvaror
Malcolm Gray menar att det mest intressanta ur ett investeringsperspektiv är att andelen av den afrikanska befolkningen som tjänar mer än 500 dollar i månaden troligtvis kommer att mer än fördubblas från 13 till 28 miljoner fram till år 2020. Samtidigt förväntas andelen afrikaner i regionen söder om Sahara som tjänar över 250 dollar per månad att stiga från 47 till 96 miljoner.

– Tillväxten för lyxkonsumtion av bland annat bilar, designerkläder samt restaurang- och hotellbesök kommer att stiga kraftigare än den totala konsumtionen. Vi förväntar oss en årlig tillväxt om mellan 7,12 och 9,95 procent för denna typ av konsumtion.

Den starka inhemska utvecklingen gör att Danske Invest Afrika framförallt fokuserar på bolag som har sin tyngdpunkt på den afrikanska hemmamarknaden, och därmed kan dra nytta av den ökande konsumtionen. Det finns bolag inom ett flertal sektorer som stämmer in på denna beskrivning, och fonden har bland annat investerat i afrikanska banker som Zenith Bank och First Bank of Nigeria samt livsmedelsföretag som Juhayna Food Industries och Flour Mills Nigeria PLC.

Investeringar som kräver kunskap och förståelse
Även om möjligheterna är stora är investeringar i afrikanska aktier långt ifrån riskfria. De komplexa ekonomiska förhållandena i regionen ställer stora krav på analytisk förmåga, och det krävs dessutom en god förståelse av hur det ser ut just i de afrikanska länderna.

– Tillväxtpotentialen i Afrika enkel att förstå, men att göra investeringar som faktiskt drar nytta av denna potential är betydligt svårare. Många marknader är illikvida och det krävs omfattande resurser på plats i regionen för att kunna ta välinformerade investeringsbeslut, förklarar Malcolm Gray.

Förutom svårgenomträngliga ekonomiska förhållanden har Afrika dessutom en relativt hög politisk osäkerhet, precis som alla områden som befinner sig tidigt i den demokratiska utvecklingen. De många olika grupperingarna i regionen bidrar också till utmaningen.

– Afrika består av 54 länder med tusentals etniska grupper och språk samt mycket varierande ekonomiska, politiska och geografiska miljöer. Det kräver en god överblick och att många olika faktorer tas med i beräkningen inför varje investeringsbeslut, förklarar Malcolm Gray.

Eftersom det finns så många faktorer som samverkar med varandra anser Malcolm Gray att det är viktigt att vara fysiskt på plats när han arbetar med fonden. Han har i dagsläget sitt kontor i Sydafrika, och tillsammans med sina kollegor besöker han ofta företag i hela Afrika för att identifiera nya investeringsmöjligheter.

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.