• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Amerikansk ekonomi starkare än väntat

Förväntningarna på den amerikanska ekonomin har skruvats upp på grund av utsikter till förbättring på bostadsmarknaden och lättare tillgång till bolån.

Den amerikanska ekonomin ser ut att kunna växa snabbare än förväntat. Nya siffror från de amerikanska bankernas kreditchefer har gett Danske Invests chefsanalytiker Bo Bejstrup Christensen högre förväntningar på ekonomin i USA. Förut förväntade han sig en tillväxt på 3 procent per år, men nu tror han på en tillväxt på över 3 procent.

”De senaste siffrorna pekar på att bankerna är redo att lätta på sitt hårda grepp om kreditgivningen för bolån. Och eftersom det är stor efterfrågan på bostäder hos särskilt de unga amerikanerna, får det oss att se mer optimistiskt på amerikansk ekonomi framöver”, säger Bo Bejstrup Christensen.

Om det blir lättare att få bostadslån så kommer det att få stor betydelse för utvecklingen av den amerikanska ekonomin. Bostadsbyggandet utgör normalt lite drygt 5 procent av ekonomin, men just nu utgör sektorn bara 3,5 procent, så en starkare bostadsmarknad kommer att få ett positivt inflytande på ekonomin i allmänhet. Och en stark bostadsmarknad har även andra effekter på ekonomin. Det innebär även en ökad konsumtion hos amerikanerna, vilket är en effekt av en större optimism och ökade tillgångar när fastighetspriserna stiger. Dessutom, vilket historiska siffror också visar, skapas det fler nya jobb när bostadsmarknaden är stark.

”Våra siffror visar att de nya arbetstillfällena i USA framför allt kommer att skapas av nya småföretag. Och dessa företag klarar sig allmänt sämst i kristider, bl a därför att bostadens värde ofta används som startkapital. Nu ser det ut som att bostadsmarknaden håller på att stärkas och därför tror vi att just den här typen av företag kommer att skapa fler jobb i framtiden”, säger Bo Bejstrup Christensen.
Mot den bakgrunden lyfter Bo Bejstrup Christensen också sina förväntningar när det gäller antalet nya jobb inom den amerikanska ekonomin. Där han och hans kollegor tidigare förväntade 200 000 nya jobb i månaden förväntar han nu minst 225 000 nya jobb i genomsnitt.

Utsikten till stark tillväxt i den amerikanska ekonomin är ljuv musik i aktieinvesterarnas öron eftersom aktier oftast stiger i ett scenario där man förväntar tillväxt. Och Bo Bejstrup Christensen förväntar sig alltså också lätt positiva aktiemarknader under den resterande delen av 2014. Men han vill ändå ta det lite lugnt på aktiemarknaderna eftersom en starkare tillväxt också innebär stigande räntor. Och stigande räntor kan göra investerarna nervösa och därmed få dem att ligga lågt med aktieinvesteringar.

”Det blir lite både och på aktiemarknaden under resten av 2014. En starkare tillväxt i USA är egentligen bra för aktierna, men stigande räntor kan innebära nervositet och får kurserna att gå både upp och ned. Men som utgångspunkt är vi optimistiska”, säger Bo Bejstrup Christensen.
Med dessa tillväxtutsikter för USA förväntar sig Bo Bejstrup Christensen nu att den amerikanska centralbanken, Fed, ska höja räntan redan under sommaren 2015, där de tidigare förväntningarna var att den kommer att höjas först i början av 2016.

”Man ska komma ihåg att Fed bara höjer räntan om den ekonomiska tillväxten är stabil och robust, och därför ska man se positivt på räntehöjningar. Om vi har rätt i vår prognos om att ekonomin kommer att växa med över 3 procent om året de närmaste 12 till 18 månaderna, så kommer räntehöjningen också tidigare än vi förut förväntade oss” säger Bo Bejstrup Christensen.

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.