• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Andelsägarrepresentant i Styrelsen för Danske Invest Management A/S

Andelsägare i Danske Invests danskdomicilierade fonder, har möjlighet att välja en andelsägarrepresentant till styrelsen för förvaltningsbolaget Danske Invest Management A/S.

För andelsägare i följande av Danske Invests fonder:

Afrika, klass SEK
Euro High Yield-Obligationer, klass SEK h
Euro, klass SEK Y
Globala High Yield-obligationer, klass SEK h
Globala Realräntor,
klass SEK h
Horisont Pension 2020,
klass SEK
Horisont Pension 2030,
klass SEK
Horisont Pension 2040,
klass SEK
Latinamerika, klass SEK
Nordiska Företagsobligationer, klass SEK h
Tillväxtmarknadsobligationer Real Ränta, klass SEK
Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Val, Klass SEK
Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK h
US Dollar, klass SEK Y
US High Yield Bonds, klass SEK W h
USA, klass SEK

Andelsägare i de fonder som förvaltas av Danske Invest Management A/S i Danmark (se ovan), har juridisk rätt att välja en styrelseledamot – en representant för andelsägarna – till bolagets styrelse.

Den här styrelseledamoten agerar på samma villkor som övriga styrelseledamöter och de ska tillsammans se till att effektivisera bolagets verksamhet. Valet sker för en period på tre år.

Nominering
Alla andelsägare och investerar- och konsumentorganisationer kan nominera kandidater. Det finns dock vissa villkor som en kandidat måste uppfylla för att kunna sitta i styrelsen för Danske Invest Management A/S. Han eller hon måste bland annat ha tillräcklig kunskap, kompetens och erfarenhet för att utföra sina uppgifter och får inte ha stora ekonomiska problem, vara försatt i konkurs eller liknande.

Kandidater nomineras genom att ett skriftligt CV skickas tillDanske Invest Management A/S, Parallelvej 17, 2800 Kgs Lyngby, Danmark eller via e-post på
CompanyAdministration@danskeinvest.com.

Den 23 mars 2016 publiceras namnen på kandidaterna här på webbplatsen.
 

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.