• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Ansvarsfulla investeringar enligt Danske Invest

Danske Invest ser stor efterfrågan på investeringar i företag som tar sitt samhälls- och klimatansvar.

Danske Invests policy för ansvarsfulla investeringar innebär att du som investerare slipper exponeras mot företag som inte följer de etiska spelregler som Danske Invest har som utgångspunkt.

”Danske Invests aktivt förvaltade fonder och passiva indexfonder investerar i tusentals företag dygnet runt, året om. Företagen analyseras löpande för att se om det förekommer oegentligheter, så vi kan säkerställa att de lever upp till våra kriterier”, säger Thomas H. Kjærgaard, som är chef för ansvarsfulla investeringar på Danske Invest.

Danske Invest investerar inte i företag som bryter mot de internationella principer för samhällsansvar som baseras på FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för näringsliv och mänskliga rättigheter.

Ett klockrent exempel
”Ett klassiskt exempel är tillverkare av klusterbomber och landminor, där vi har en policy om nolltolerans. Ett annat exempel är gruvindustrin, där en del företag utvinner råvaror i politiskt och socialt känsliga områden, vilket också omfattar problem med mänskliga rättigheter. Här är dialog bättre än exkludering, då problemen normalt kan lösas i de här fallen”, säger Thomas H. Kjærgaard.

Danske Invest samarbetar bland annat med ISS-Ethix, som är en oberoende rådgivare inom ansvarsfulla investeringar. ISS-Ethix tar fram rapporter om de företag som Danske Invest investerar i. Eventuella problem analyseras och sedan bedömer Thomas H. Kjærgaard och hans team om Danske Invest ska föra en dialog med ett visst företag för att lösa problemet. Alternativet är att exkludera företaget från Danske Invests investeringsuniversum.

”De flesta företag svarar på förfrågningar och det ger oss möjlighet att diskutera relevanta problem”, säger Thomas Kjærgaard.

Klimatet engagerar investerare
Under 2015 har torkan i Kalifornien, rekordhöga föroreningar i kinesiska storstäder och flera fall av extrema väderförhållanden i Norden varit några av konsekvenserna av klimatförändringarna. Det engagerar Danske Invests investerare som i allt större utsträckning efterfrågar klimatvänliga investeringar.

”Efterfrågan på ansvarsfulla investeringar är relativt konstant, men de senaste två åren har investerare mer specifikt börjat ta upp frågan om fossila bränslen. Klimatförändringar är ett globalt fenomen och inget vi kan lösa på egen hand lokalt. Det måste lösas globalt”, säger Thomas H. Kjærgaard.
 
Därför är Danske Invest medlem av den globala investerargruppen Institutional Investor Group on Climate Change, IIGCC, som har 120 medlemmar – bland annat några av Europas största pensions- och kapitalförvaltare, som tillsammans förvaltar över 13 000 miljarder euro.

IIGCC arbetade under hela COP21-mötet i Paris för att världens ledare skulle nå enighet om ett globalt bindande klimatavtal, som kan minska utsläppen av växthusgaser globalt.

Danske Invest kommer också i framtiden att arbeta för att leva upp till FN:s principer om ansvarsfulla investeringar. Syftet är att säkerställa att företagen lever upp till vissa kriterier inom områden som miljö, sociala förhållanden och god bolagsstyrning.

”Som situationen ser ut nu kommer vi även i framtiden att arbeta för att leva upp till de förväntningar som våra kunder har på ansvarsfulla investeringar – oavsett om kunden är ett pensionsföretag, en kommun, ett företag eller en privatperson”, säger Thomas H. Kjærgaard.
 

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.