• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Billigare olja ger privatekonomin ett lyft

Priset på ett fat råolja har fallit mer än 25 procent sedan toppen och ligger nu på sin lägsta nivå sedan 2010. Det är en god nyhet för privatekonomin och bör leda till en högre konsumtion som i sin tur gynnar den ekonomiska tillväxten, bedömer chefsekonomen hos Danske Invest.

Konsumenter runt om i världen har fått mer pengar över till 10att förgylla tillvaron med. Prisfallet på olja har lett till en minskning av energirelaterade utgifter och lämnat mer utrymme för andra varor. Därför är den billigare oljan generellt en god nyhet för den globala ekonomin, bedömer chefsekonom Bo Bejstrup Christensen. Prisfallet leder dock även till utmaningar i vissa länder.

Bo Bejstrup Christensen nämner ett antal områden som påverkas av den billigare oljan.

Högre konsumtion i USA och Europa
Den billigare oljan leder till ökad privat konsumtion i bland annat USA och Europa eftersom man här är nettokonsument av olja. Och faller priset ger det utrymme för andra varor.

”Det bör leda till högre konsumtion. Det gäller till exempel USA, där det fallande oljepriset direkt gynnar konsumenterna”, berättar Bo Bejstrup Christensen.

Hög andel energiförbrukning av total konsumtion
Analyser visar att det finns ett samband mellan personers energiförbrukning och deras konsumtion mer generellt. Därför framhåller Bo Bejstrup Christensen att särskilt oljepriset kan ha en stor betydelse för den allmänna privatkonsumtionen.

”De människor som använder störst del av sin inkomst på energirelaterade varor är människor med relativt låga inkomster. Det är samtidigt också de människor med lägst sparkvot”, berättar Bo Bejstrup Christensen. Det är därför mer sannolikt att de pengar som sparas in på t.ex. bensin går till annan konsumtion i stället för att sättas in på banken. Det gynnar privatkonsumtionen.

Oljan pressar Europa när det gäller inflationen
Medan den billigare oljan är bra för privatkonsumtionen i bland annat Europa leder den även till utmaningar. Europa kämpar med en låg inflation och fallande oljepriser gör inte den utmaningen enklare.

”I Europa inträffar nedgången i oljepriset vid en tidpunkt då inflationen redan är låg – och betydligt lägre än Europeiska centralbanken, ECB, önskar. Det kan på mycket kort sikt försvåra ECB:s uppgift att höja inflationen. Det är dock viktigt att komma ihåg att det lägre oljepriset stimulerar tillväxten och att tillväxten därför gynnas även om inflationen faller. Det är trots allt goda nyheter”, säger Bo Bejstrup Christensen.

Energiproducerande länder förlorar – Kina vinner
Det fallande oljepriset svider särskilt för de länder som har stora inkomster från att utvinna och sälja olja. Det rör sig bland annat om Ryssland, som producerar mycket olja och gas, samt vissa länder i Latinamerika, som till exempel Venezuela.  I andra änden av rörledningarna råder däremot glädje. Det gäller bland annat Kina, som förbrukar mycket olja.

”Det här är en god nyhet för Kina. Det lägre oljepriset kommer nämligen vid en bra tidpunkt för den kinesiska ekonomin, som på sistone har upplevt en nedgång i den ekonomiska tillväxten”, säger Bo Bejstrup Christensen.

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.