• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Billigt att inflationssäkra portföljen just nu

Realränteobligationer erbjuder en försäkring mot högre inflation och nu kan inflationen vara på väg upp.

I flera år har inflationen legat på historiskt låga nivåer, men vi bedömer att inflationen nu är på väg upp. Det riskerar att urholka värdet på nominella tillgångar som exempelvis vanliga stats- och företagsobligationer. Därför är realränteobligationer intressanta eftersom de har en inbyggd försäkring mot stigande inflation, och just nu är realränteobligationer billiga.

Skrivs upp löpande i takt med inflationen
"Värdet på en realränteobligation skrivs upp i takt med inflationen. Skillnaden mellan en vanlig obligation och en realränteobligation är att man i fallet med en vanlig obligation på förhand vet exakt hur mycket man kommer att få i ränta. Om man istället köper en realränteobligation vet man istället investeringens värde – köpkraften", säger Thor Schultz Christensen som är chef för det team som bland annat förvaltar fonden Danske Invest Globala Realräntor.

"Vanliga obligationer förlorar alltså i värde om inflationen stiger eftersom köpkraften urholkas, medan realränteobligationer behåller sin köpkraft eftersom det ursprungliga skuldbeloppet skrivs upp löpande i takt med inflationen", säger han och påpekar att det finns statsobligationer som är realränteobligationer.

Under senare år har efterfrågan varit stor på vanliga obligationer. Det har delvis berott på centralbankernas stora program med kvantitativa lättnader och på att kraven på kapitalisering för de stora bankerna skärpts. Det har i sin tur lett till massiva köp av statsobligationer.

"Den stora efterfrågan har tryckt upp kurserna på de här obligationerna. Samtidigt är det många som inte brytt sig om inflationen, vilket lett till relativt sett lägre kurser för realränteobligationerna. Efterfrågan har helt enkelt varit mycket högre på vanliga obligationer", säger Thor Schultz Christensen.

Orealistiskt scenario
Priset på en realränteobligation är kopplat till inflationsförväntningarna och för närvarande är inflationsförväntningarna mycket låga.

"Europeiska realränteobligationer med 5 års löptid handlas på en nivå som prisar in en inflation på 0,8 procent på fem år sikt och det tycker vi är orealistiskt", säger Thor Schultz Christensen.

Realränteobligationer är kopplade till den totala inflationen – inte bara kärninflationen (alltså inflationen minus råvaror som exempelvis olja). Danske Bank räknar med att den totala inflationen i euroområdet kommer att ligga på mellan 1,3 och 1,5 procent i januari/februari 2017. Dessutom framhåller Thor Schultz Christensen även att inflationsförväntningarna som är inprisade i realränteobligationer från USA, Kanada och Australien också är mycket låga.

Kom ihåg att investeringar alltid är förenat med risk och att du i värsta fall kan förlora hela ditt investerade kapital. Konsultera alltid en rådgivare innan du gör en investering, och ta reda på om en viss investering passar din investeringsprofil.
 

Abonnera på nyheter

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.