• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Bra start på 2016 för Danske Investfond

Danske Invests fond Europe Long-Short Dynamic har fått en bra start på 2016 trots turbulensen.

Början på året har präglats av oro och stora nedgångar på världens börser. Danske Invest Europe Long-Short Dynamic har dock stigit med 0,4 procent under de första två veckorna av 2016, efter en avkastning på 14 procent i fjol.

"Vi har fått en bra start på 2016. Två av våra kärnstrategier har fungerat och det har gett bra resultat. Det är Pandora och Paysafe där vi har långa positioner vilket har gynnat vår portfölj", säger chefsportföljförvaltare Peter Rothausen.

Paysafe arbetar med transaktioner på nätet, medan Pandora tillverkar smycken och säljer dem globalt.

"Även i år försöker vi undvika exponering mot externa variabler såsom oljepriset och ränteutvecklingen. Det har bidragit till att öka stabiliteten i portföljen de senaste sex till tolv månaderna", säger Peter Rothausen.

Fondens mål är att vara marknadsneutral och ha en förväntad årlig avkastning på 4-8 procent, vilket man dock överträffade 2015.

"Det var en positiv överraskning för oss. Om vi ser till portföljens relativt låga risk så var det betydligt bättre än vi hade hoppats på", säger Peter Rothausen.

Positiv avkastning elva av tolv månader
Under 2015 visade sig portföljen vara mycket stabil under perioder då många investerare sålde av sina innehav. Under augusti och september, när börserna föll kraftigt, genererade fonden en total avkastning på nära 3 procent. I december, när börserna föll 5-7 procent, hade fonden en avkastning på nästan 2 procent och för2015 hade fonden en positiv avkastning under elva av årets tolv månader.

"Det berodde till stor del på att vi haft en mycket hög träffsäkerhet i de strategier som vi arbetat med. Vi tjänade pengar på 65 procent av våra strategier under 2015 och de strategier som vi trott mycket på och satsat mycket kapital i, har gått mycket bra. En annan faktor är att vi har tagit förluster tidigt där vi har förlorat pengar", förklarar Peter Rothausen.

Fonden har löpande 25-35 olika strategier som var och en består av kombinationer av långa och korta aktiepositioner. De strategier som gick bäst 2015 var bland annat Windpower och DFDS, medan de strategier som gick sämst var Solar, Lux och Value.
 

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.