• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Chefsanalytiker: Potential i europeiska aktier

Danske Invests chefsanalytiker bedömer att europeiska aktier är relativt billiga, och trots förväntat låg tillväxt i regionen ser framtidsutsikterna goda ut.

Det finns möjligheter till en fortsatt god utveckling på de europeiska investeringsmarknaderna. De omfattande strukturella reformer som antingen har genomförts eller är planerade i flera europeiska länder kommer att förbättra de långsiktiga möjligheterna för de europeiska företagen, och därmed ge stöd åt de europeiska aktiemarknaderna. Detta gäller även de europeiska aktiemarknader som visat upp en positiv avkastning under 2013.

Enligt Danske Invests chefsanalytiker Bo Bejstrup Christensen kommer reformerna i Europa att leda till ökad flexibilitet och förbättrad konkurrenskraft för de europeiska företagen, och på sikt kommer detta att visa sig i form av högre sysselsättningsgrad, ökad investeringsvilja samt stark inhemsk konsumtion.   Sammantaget ger det goda förutsättningar för starka resultat framöver.

– I ett investeringsperspektiv bör detta ses i ljuset av att många fortfarande ser mycket pessimistiskt på Europa, vilket reflekteras i en låg prissättning av europeiska bolag jämfört med de amerikanska.  Risken och osäkerheten kring återhämtningsprocessen rättfärdigar en del av denna "rabatt", men inte hela enligt vår syn. När tillväxten tar fart på allvar finns det mycket gott om billig, flexibel arbetskraft och industriell kapacitet att dra nytta av, förklarar Bo Bejstrup Christensen. 

Han menar att Europa är i en situation som i många avseenden liknar tillväxtländernas situation i början av detta årtusende. Efter kriser i Asien, Ryssland och Latinamerika fanns det goda möjligheter till tillväxt och kombinerat med resultatet av politiska reformer under 90-talet samt låga förväntningar bland investerarna ledde det till höga avkastningar i dessa regioner tills finanskrisen slog till.

– Utifrån vår värdering ser den europeiska aktiemarknaden attraktiv ut om man har en lång investeringshorisont om 5 år eller längre. På kort sikt kan osäkerhetsmomenten sägas dominera bilden, men med tecken på en viss framgång i Europa och utsikter till solid tillväxt för den globala ekonomin med USA i spetsen ser vi det som en bra tidpunkt att öka exponeringen mot Europa, säger Bo Bejstrup Christensen.

Europeiska aktier gav 19,81 procent i avkastning under 2013, vilket var nästan lika mycket som exempelvis amerikanska eller japanska aktier.

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.