• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-fredag 8.00-17.00
  Lördag-söndag 10.00-16.00

  Se särskilda öppettider

DelClose

Chefsanalytikern fortsätter tro på aktier

Danske Invests chefsanalytiker Jan Holst Hansen ser fortfarande inga tecken på avmattning i den globala tillväxten.

I februari fick vi ännu en bekräftelse på att den globala tillverkningsindustrin har tagit fart och vi räknar med hög global tillväxt under 2017. Vi fick också indikationer på att Europa och USA har kommit tillbaka starkt efter några tuffa år, men den politiska utvecklingen i både USA och Europa skapar en viss oro. Totalt sett är dock världsekonomin stark nog att övervinna den politiska oron som vi ser just nu.

USA: Trump – från eufori till besvikelse                              
Under februari fick vi statistik som visade att den amerikanska arbetsmarknaden är fortsatt stark. Det stärker sannolikheten för minst två amerikanska räntehöjningar i år, och vi tror att det är troligare att det blir tre snarare än två.

På den politiska fronten har Trumps utlovade skattesänkningar gett stöd åt börserna de senaste månaderna. Vår bedömning är dock att det blir mycket svårt för presidenten att få stöd för sina förslag i senaten, där flera republikanska senatorer har uttryckt sin skepsis mot det planerade skattepaketet. Vi ser en potentiell besvikelse som en relativt hög risk, men inte tillräckligt stor för att stoppa de starka fundamentala drivkrafterna i ekonomin.

Europa: Stark ekonomi väger tyngre än politisk oro
Vänder vi blickarna mot Europa så har den ekonomiska utvecklingen varit imponerande. Vi fick bra statistik från både Tyskland och Frankrike, som båda växer långt över sin potential och vi gör bedömningen att eurozonen som helhet hade en tillväxt på nära 3 procent under februari.

Precis som i USA motverkas den starka ekonomiska utvecklingen av politisk oro. 2017 är ett stort valår i Europa med val i bland annat Frankrike, Tyskland och Italien. Det finns också en oro inför juli månad då Greklands pengar tar slut och man kommer behöva hjälp från EU och den Internationella valutafonden, IMF. Om vi ​​tittar på det franska valet i maj så menar vi att oron är något överdriven.

Kina: Svagare bostadsmarknad påverkar ekonomin
Kina hade en mycket imponerande tillväxt under 2016 och därför har landet fått utrymme att fokusera lite mindre på tillväxt och lite mer på finansiell stabilitet under 2017. Om vi ​​tittar på realekonomin så stramades kreditmarknaden åt för företagen och hushållen under oktober förra året och vi räknar med att dessa åtgärder leder till en måttlig tillväxt under första halvåret. Den nationella kongressen hålls i oktober och fram till dess räknar vi med att Kina kommer att ha en stabil men något långsammare tillväxt.

Allokering och tillgångsslag                       
Vi har en positiv syn på riskfyllda tillgångar och då särskilt aktier och vi anser att europeiska aktier har störst potential. Vi behåller därför vår övervikt mot aktier eftersom vi inte tror att bolagens starka intjäningsförmåga helt har prisats in i aktiekurserna. Vi behåller vår skeptiska syn på företagsobligationer.

Under februari tog vi även beslut om att minska vår övervikt mot tillväxtmarknadsobligationer i lokal valuta. Det gjorde vi eftersom en del av de faktorer som gjorde de här obligationerna intressanta inte längre gäller. Samtidigt ser vi dollarinvesteringar som attraktiva, eftersom dollarn kan stärkas om den politiska oron i Europa tilltar och om euron försvagas. Som investerare gynnas man av en starkare dollar om man äger amerikanska aktier eller obligationer.

Abonnera på nyheter

Du anmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.