• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Chefsekonom: Köp europeiska aktier nu

Danske Invests chefsekonom Bo Bejstrup Christensen rekommenderar att öka andelen europeiska aktier och som investerare har du flera möjligheter beroende på hur riskvillig du är.

Tiden är inne för att ta större risk som investerare och öka andelen europeiska aktier i din portfölj. Så lyder det allmänna meddelandet från Danske Invests chefsekonom Bo Bejstrup Christensen, som observerar de första tecknen på stabilisering för den ekonomiska tillväxten i euroområdet.

”Vi förväntar oss en måttlig ökning i tillväxten i euroområdet under första delen av 2015 på grund av det låga oljepriset, bättre lånemöjligheter, en lätt penningpolitik samt den svagare euron, vilket stärker företagens konkurrenskraft”, förklarar han.

Allt som allt blir han ständigt mer övertygad om att vi närmar oss en vändpunkt för tillväxten i euroområdet och därmed också bättre tider för europeiska aktier. Annars har det hittills varit de amerikanska aktierna som har varit mest framgångsrika under 2014.

Nyligen har också den stora amerikanska investeringsbanken Goldman Sachs rekommenderat att öka andelen europeiska aktier. De framtida europeiska vinnarna kan bland annat bli företag med stor global export, som får en uppenbar fördel av utvecklingen i eurokursen. I början av året kostade 100 euro 137,8 USA-dollar men kursen har under 2014 fallit stadigt till 123,6 USA-dollar i dag – och den försvagade eurokursen gör att europeiska produkter är billigare och därmed mer attraktiva globalt. 
 
Hitta den rätta risknivån för dig
Som investerare har du flera olika möjligheter om du vill investera i europeiska aktier, beroende på din riskprofil och din riskvilja:

DET FÖRSIKTIGASTE VALET är aktier med hög direktavkastning i fonden Danske Invest Europe High Dividend. Här ligger fokuset på europeiska bolag som år efter år betalar ut rimliga utdelningar till sina aktieägare. Det handlar generellt om välskötta företag med sunda affärsmodeller och stabila resultat, däribland många företag inom bl.a. försäkringar, dagligvaror och försörjning. Som investerare är din totala risk i portföljen lägre än eller på samma nivå som den bredare europeiska aktiemarknaden. Det är inte de aktier som stiger mest i bra tider men i gengäld är det inte heller de aktier som faller mest i dåliga tider.
 
STANDARDVALET är fonden Danske Invest Europa som fokuserar på att handplocka de bästa investeringarna i Europa i förhållande till sin risk. Risken är lite högre än för aktierna med hög direktavkastning men det är även den potentiella avkastningen. Fokus ligger på stora och mellanstora bolag och bland de aktier som väger tungt i portföljen finner man bl.a. Nestle, Allianz, ING, Bayer och SAP.
 
DET LITE MER RISKVILLIGA VALET är att investera i fonden Danske Invest Europe Small Cap, som - vilket namnet anger - fokuserar på mindre och mellanstora europeiska bolag. Denna typ av aktier har historiskt sett större kurssvängningar och utgör därmed högre risk för dig som investerare än fonderna Danske Invest Europa och Danske Invest Europe High Dividend som nämns ovan. Det betyder att du som investerare potentiellt kan få högre avkastning under en uppgång men på motsvarande sätt löper du även större risk i dåliga tider.
 

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.