• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-fredag 8.00-17.00
  Lördag-söndag 10.00-16.00

  Se särskilda öppettider

DelClose

Citywire: Danske Invest-förvaltare bäst på tillväxtmarknadsobligationer

Danske Invest får europeiskt pris som bästa förvaltare av tillväxtmarknadsobligationer i hårdvaluta emitterade i USD eller Euro.

Danske Invests portföljförvaltare Bent Lystbæk har vunnit det prestigefyllda "Pan-European Award 2017" för bästa fondförvaltare av tillväxtmarknadsobligationer i hårdvaluta. Bent Lystbæk förvaltar fonden Danske Invest Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK.

Det är det brittiska analysföretaget Citywire som delar ut priset och Bent Lystbæk och hans team vann baserat på hög riskjusterad avkastning under åren 2014, 2015 och 2016. Därmed rankades de högst i kategorin "Bonds – Emerging Market Debt Hard Currency".

"Vi är mycket glada över den här utmärkelsen. Vi är fyra personer i teamet och vi har alla varit med från start 2013", säger Bent Lystbæk. Vid sidan av Bent Lystbæk, består teamet av Jacob Ellinge Nielsen, Thomas Haugaard och Sorin Pirau.

Teamet förvaltar Danske Invest Tillväxtmarknadsobligationer. Fonden utvärderades baserat på snittavkastningen under en treårsperiod, vilket betyder att både valet av länder och de enskilda obligationerna i de olika länderna varit avgörande för avkastningen. Fonder investerar i statsobligationer, obligationer emitterade av helt eller delvis statligt ägda företag och, i mycket begränsad omfattning, obligationer utgivna av privata företag. Alla obligationer är emitterade på tillväxtmarknader och i hårdvaluta som dollar och euro.

Avancerat vinnarkoncept
Teamet använder sig av en avancerad kvantitativ modell som de själva utvecklat och som beräknar risken för att de enskilda länderna ska gå i konkurs och alltså ställa in betalningarna. Modellens beräkningar kompletteras med en mer kvalitativ bedömning av viktiga faktorer som är svåra att kvantifiera och därför inte fångas upp av en kvant-modell. Det kan exempelvis vara ett politiskt regimskifte, som vi såg i Argentina under 2015, där en ny reformpolitik förändrade de långsiktiga makroekonomiska utsikterna för landet och därmed även landets kreditvärdighet.

"Vi har också tagit fram en analysmodell som baserat på vår egen kreditbedömning av ett visst land anlyserar värderingen av ett givet lands statsobligationer. Denna beräkning kan sedan jämföras med den kurs obligationera handlas för i marknaden för att därigenom bedöma huruvida obligationerna är billiga eller dyra. Modellen ger en vägledning i vilka länder vi bör vara under- respektive överviktade i jämfört med jämförelseindex", säger Bent Lystbæk.

Under 2016 bidrog Argentina mest till överavkastningen jämfört med jämförelseindex, tätt följt av Brasilien som även gick bra under 2015. Under dessa båda år investerade teamet i knappt 70 länder och de allra flesta har noterat en positiv avkastning.
 
Texten ovan ska inte ses som investeringsrådgivning. En investering är alltid kopplad till en risk, och avkastningen kan även bli negativ. Tala alltid med din rådgivare innan du gör en investering. Läs mer om risker och kostnader på produktsidan. Se även informationsbroschyr och basfakta för investerare.
 

Abonnera på nyheter

Du anmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.