• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Cykliska företag klarar sig bra trots krisen

Flera cykliska företag har klarat sig bra trots att aktiemarknaderna i Europa drabbats hårt under krisen. Förklaringen till detta är att utvecklingen i hög grad har präglats av rädsla och inte fakta.

Flera cykliska företag presenterade starka kvartalsrapporter, bra orderböcker och en vältrimmad organisation –  trots det har aktiekurserna, speciellt under augusti och en stor del av september, rasat under den nuvarande krisen i Europa.

Just konjunkturerna är annars normalt avgörande för de cykliska aktiernas utveckling, då uppgångar ger många ordrar och pengar i kassan, medan verksamheterna i nedgångstider noterar färre ordrar på grund av den låga ekonomiska aktiviteten. Exempel på cykliska branscher är industriföretag, bilproducenter och andra producenter av sällanköpsvaror.

Klarar sig bra trots krisen
Men trots krisen i Europa med de stora problemen i de sydeuropeiska ekonomierna och risken för recession, klarar flera av de cykliska företagen sig bra.

”Vi har nu fått de flesta av kvartalsrapporterna för tredje kvartalet och det har varit fina rapporter också för de cykliska företagen, även om rapporterna förståligt nog präglas av försiktighet vad anser förväntningarna för framtiden. Siffrorna visar att de kursfall vi såg i augusti och september var överdrivna”, säger Chief Portfolio Manager Ivan Larsen, från Danske Capital.

Han förklarar att kursfallen självklart indikerade att det fanns några makroekonomiska utmaningar i Sydeuropa men också att vi var på väg mot en global ekonomisk kollaps. Kvartalsrapporterna har däremot visat att det inte ser ut att vara fallet.

Vi är ju alla osäkra
”Självklart är företagen försiktiga och vi är ju alla osäkra på vad som händer i 2012. Men många företag är väl förberedda och deras lagerinnehav är på en helt annan nivå nu än i 2008, då krisen överraskade alla och lämnade stora lager hos företagen”, berättar Ivan Larsen.

Ett av de företag som har upplevt kursfall är industriföretaget Jungheinrich. Företaget producerar gaffeltruckar och ligger bland annat i Danske Invest Europe Small Cap.Resultaten i företaget kan dock inte rättfärdigöra de kursfall aktien upplevde under augusti och september.

Några av de bästa marginaler
”Jungheinrich kom igenom tredje kvartalet med ett starkt resultat med några av de bästa marginaler de någonsin har presterat. De kör på full kapacitet och förbereder för ytterligare en kapacitetsutvidgning”, berättar Ivan Larsen. Han förklarar att företaget samtidigt är välförberett för en eventuell nedgång under 2012, då Jungheinrich utnyttjade krisen i 2008 till att skapa en mer flexibel kostnadsbas. Till exempel har företaget idag en mycket högre andel tidsbegränsade anställda än tidigare, vilket ger större flexibilitet i företagets planläggning.

”Aktiemarknaden har inte belönat de fina kvartalsrapporterna som Jungheinrich faktiskt har levererat under hela 2011”, säger Ivan Larsen.

Jungheinrich utgör 2,8 procent i Danske Invest Europe Small Cap.

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.