• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Därför är Fed redo att höja räntan

Utvecklingen för den amerikanska ekonomin var en besvikelse i början av året men nu är tillväxttakten på väg upp igen. Danske Invests chefekonom Bo Bejstrup Christensen förklarar varför den amerikanska centralbanken ganska snart kommer att höja räntan.

Den amerikanska ekonomin tappade fart under det första kvartalet. Tillväxten mattades enligt vår bedömning av från drygt 3 procent till cirka 1,5 procent. Detta ledde bland annat till att antalet nya jobb föll markant från en mycket hög nivå under det andra halvåret i fjol. Diskussioner tog fart om huruvida den lägre tillväxttakten var av permanent karaktär eller om den bara var tillfällig.
 
Även vi blev besvikna eftersom vi hade förväntat oss att den amerikanska ekonomin skulle växa med mer än 3 procent i år och att det skulle vara tillräckligt för att centralbanken skulle höja räntan i juni. Men då tillväxttakten sjönk i början av året förändrade Fed sin retorik och förmedlade indirekt att det fortfarande skulle dröja en tid innan den första räntehöjningen.
 
Tre chocker av tillfällig karaktär
Nu börjar dock de goda nyheterna att trilla in. Företagens framtidstro visar tecken på stabilisering. Aktiviteten på bostadsmarknaden har ökat och viktigast av allt har allt fler nya jobb skapats.
 
Vad är det som händer?
 
Vår ståndpunkt är mycket enkel. Den amerikanska ekonomin drabbades av tre negativa chocker. Ett snabbt sjunkande oljepris, en kraftigt stigande valuta och en relativt hård vinter.
 
Gemensamt för alla tre är att de är av tillfällig karaktär och det betyder att när de alla tre klingar av kommer ekonomin, enligt vår uppfattning, helt enkelt att tillta i styrka.
 
Det är precis vad vi nu ser. Aktiviteten på bostadsmarknaden drabbades hårt av vintern. Den normaliseras nu.
 
Olje- och gassektorn behöver anpassa sig till ett varaktigt lägre oljepris och i detta sammanhang har antalet operativa riggar halverats på bara sex månader. Nu har branschen så när anpassat sig och det blir gradvis ett mindre behov av att skära ytterligare i investeringarna i olje- och gassektorn.
 
Dessa två saker är som vi ser det de viktigaste orsakerna till att tillväxten i USA redan - enligt vår bedömning - har stigit till omkring 2,5 procent. Efterhand som den kraftiga förstärkningen av dollarn har avtagit så kommer också effekten av denna negativa chock avta.
 
Bankerna mår bra igen
Dessutom kommer det viktiga budskapet att det amerikanska banksystemet är i gott skick. Bankerna lånar ut pengar till företag som vill investera. Absolut viktigast för oss, så lättar de sakta men säkert på de mycket restriktiva villkoren för bostadslån.
 
Bostadsmarknaden är den sista sektorn av den amerikanska ekonomin som inte har återhämtat sig. Det beror delvis på de exceptionellt strama kreditvillkoren för bostadslån, vilka lättat måttligt nu. Kombinerat med att de tre negativa chockerna avtar bedömer vi att tillväxten kommer att fortsätta öka till cirka 3 procent.
 
I de senaste två jobbrapporterna har sysselsättningstillväxten varit över 200 000 per månad och vår uppfattning är att den trenden kommer att fortsätta. Därför anser vi att det bara är en tidsfråga innan Fed höjer räntan. Vårt bästa estimat är att det händer på mötet i september.
 
Vi understryker dock att likt en sträng vinter kunde påverka centralbankens beslut, så kan andra oväntade chocker också skjuta fram den första räntehöjningen.
 
Var inte orolig
Vad betyder detta egentligen för oss som investerare? Varför fokuserar vi så på den första räntehöjningen? Det är grovt sett eftersom vi menar att den första räntehöjningen från Fed kommer att skapa osäkerhet på de finansiella marknaderna. Vi har nu levt så länge med en exceptionellt expansiv penningpolitik, att finansmarknaderna behöver anpassa sig till det nya läget: stigande korträntor.
 
Vi kan därför inte förvänta oss betydande positiv avkastning för amerikanska aktier fram till den första räntehöjningen. Men när vi passerat den första räntehöjningen, och vi får mer klarhet i vilken riktning den amerikanska centralbanken kommer att ta, faller vi tillbaka till den grundläggande orsaken till varför räntorna går upp - nämligen en fortsatt god tillväxt i både global och amerikansk ekonomi.
 
Investerare bör därför inte bli alltför oroliga om aktiemarknaderna under de kommande månaderna svänger lite mer än normalt. Faller aktier kraftigt tillbaka, är vi sannolikt redo med en köprekommendation. Håll ögonen öppna ...
 

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.