• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-fredag 8.00-17.00
  Lördag-söndag 10.00-16.00

  Se särskilda öppettider

DelClose

Därför är tillväxtmarknadsaktier intressanta

Den globala återhämtningen gynnar tillväxtmarknaderna och deras aktier kan ge stabilitet i portföljen.

Många privatinvesterare får en lägre avkastning än de skulle kunna få, helt enkelt på grund av att de inte äger aktier på tillväxtmarknaderna, som ibland även kallas emerging markets. Enligt Danske Banks chefsstrateg Tine Choi är det ett mönster som man kan se i många privatinvesterares portföljer.

"Vi kan se att många privatinvesterare inte äger aktier på tillväxtmarknaderna och det kan självklart finnas orsaker till det. Som investerare måste man dock vara medveten om att man riskerar att få en lägre avkastning än man skulle kunna få, eftersom det finns en stor potential på tillväxtmarknaderna", säger Tine Choi.

Aktier på tillväxtmarknaderna ger också en riskspridning i portföljen, eftersom tillväxtmarknadsaktier inte nödvändigtvis följer de svenska, europeiska och amerikanska börserna. I slutändan innebär en bra riskspridning en stabilare portfölj med mindre kursrörelser och därmed mindre sårbarhet vid börsnedgångar.

"Som en tumregel rekommenderar vi att en investerare med medellång placeringshorisont och en genomsnittlig riskprofil har cirka 5 procent tillväxtmarknadsaktier i sin portfölj", säger Tine Choi.

Tine Choi betonar också att tillväxtmarknaderna just nu gynnas av återhämtningen i världsekonomin. Råvarupriserna har stabiliserats efter några turbulenta år och en ökad världshandel gynnar tillväxtmarknaderna eftersom de ofta är exportberoende. USA:s president Donald Trump är inte heller längre lika hård i sin retorik mot tillväxtmarknaderna i allmänhet och mot Kina i synnerhet – delvis på grund av att han behöver Kinas hjälp för att lösa konflikten med Nordkorea.

"Risken för ett stort handelskrig mellan USA och Kina har minskat och det innebär en lägre risk för börserna", säger Tine Choi.

Lågt värderade kinesiska aktier
Tine Choi menar att Kina och Indien är de mest intressanta tillväxtmarknaderna sett ur en investerares perspektiv.

"I Kina har regeringen tydligt signalerat att man fokuserar på reformer, ekonomisk styrning, fortsatt tillväxt och att landet inte ska gå in i en djup recession. De för en politik som stöttar ekonomin och ger en stabil tillväxt", säger hon.

"Det är också viktigt att konstatera att den kinesiska börsen i Hong Kong är lågt värderad, i synnerhet om man jämför med andra tillväxtmarknader, men också i förhållande till de globala aktiemarknaderna. Sammantaget är stabil tillväxt, en reformvänlig regering, lågt värderade aktier och en relativt låg politisk risk en bra kombination för oss som investerare", säger Tine Choi.
 
Lågt hängande frukter
Precis som i Kina fokuserar den indiska regeringen på reformer, inte minst sedan Narendra Modi tog över som premiärminister 2014. Indien ligger långt efter när det gäller exempelvis infrastruktur och även små reformer från Modis regering kan få stora positiva effekter på ekonomin. Premiärministern har bland annat infört markreformer som gjort det möjligt att expandera järnvägs- och vägnätet mellan olika regioner.

"Modi gör allt rätt. Det finns många lågt hängande frukter att plocka i Indien och Modi är redan i full gång med att utnyttja det. Han har en bra reformagenda och har fått bättre kontroll på de offentliga finanserna. Samtidigt har Indien en stark centralbank som också gör allt rätt och det innebär att tillväxtpotentialen i Indien är enorm", säger Tine Choi.

Börsen i Indien är dock inte lika lågt värderad som börsen i Kina, men de indiska bolagen har högre vinstprognoser och en högre avkastning på eget kapital.

Var medveten om riskerna
Tine Choi betonar dock att investeringar på tillväxtmarknader innebär en högre risk. Risken, allt annat lika, är högre på tillväxtmarknaderna än på utvecklade marknader som Europa och USA och det innebär att tillväxtmarknadsaktier endast ska utgöra en liten del av portföljen.
 

Abonnera på nyheter

Du anmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.