• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Därför behåller vi vår syn på tillväxtmarknaderna

Tillväxtmarknaderna har påverkats negativt av Trumps valseger, men vi behåller våra investeringar.

Krönika av Danske Banks chefsstrateg Tine Choi som även är rådgivare åt Danske Invest.

Medan finansmarknaderna i USA och Europa inte har påverkats nämnvärt av Donald Trumps valseger förra veckan, så har tillväxtmarknaderna drabbats desto hårdare. Tillväxtmarknaderna är nya marknader i bland annat Asien och Latinamerika, och här har finansmarknaderna reagerat med fallande kurser på aktier, obligationer och valutor.

De amerikanska räntorna har stigit i en förväntan om att Trump ska skapa tillväxt och inflation, vilket absolut inte är gynnsamt för tillväxtmarknaderna. De högre räntorna och dollarns förstärkning gentemot tillväxtmarknadsvalutorna ökar generellt sett finansieringskostnaderna för tillväxtmarknadernas ekonomier. Samtidigt har investerarna sneglat på Trumps förslag till internationell samhandel. I sin valkampanj talade han sig varm för en omförhandling av landets handelsavtal, och handelsbarriärer som ska skydda amerikanska företag på den inhemska marknaden för att hålla kvar jobben i USA. Summa summarum blir det en negativ cocktail för tillväxtmarknaderna.

Limboläge
I kölvattnet av Trumps förestående presidentskap följer ett antal frågetecken. Dels vet vi fortfarande inte vad han tänker genomföra av allt det han har talat om i sin valkampanj, och vi vet inte heller om han lyckas driva igenom något av det i kongressen. Det här skapar en limbostämning på finansmarknaden, och hittills har man alltså dragit öronen åt sig när det gäller tillväxtmarknaderna.

Danske Bank håller kvar vid den övervikt i tillväxtmarknadsobligationer i lokal valuta som vi hade redan före USA-valet. Det innebär att vi fortsätter att ha en högre andel tillväxtmarknadsobligationer i lokal valuta i våra fonder än vi räknar med att ha på lång sikt, och det finns flera orsaker till det.

LÄS OCKSÅ: Möjligheter och risker som investerare i tillväxtmarknadsobligationer

I en uppgångsfas
De globala tillväxtutsikterna är oförändrade, och om Trump lyckas genomföra sin expansiva finanspolitik kan den amerikanska tillväxten tillta ytterligare. Men frånsett det så är det inget som förändrats rent realekonomiskt. Det här gäller även tillväxtmarknaderna som just nu är inne i en uppgångsfas bland annat tack vare stabiliseringen i Kina och inte minst att tillväxten i Ryssland och Brasilien nu verkar ha bottnat.
 
Samtidigt tror vi att dollarn kan försvagas på längre sikt, medan räntehöjningarna har avstannat. Slutligen bör vi komma ihåg att även om höjda globala räntor påverkar tillväxtmarknaderna negativt så är det positivt för investerarnas riskbenägenhet och därmed benägenheten att investera i tillväxtmarknaderna om räntorna ökar av rätt orsak, som exempelvis en ökad tillväxt.
 
Undervikt mot Mexiko
Vi håller självklart ett öga på nya uttalanden från Trump som kan ändra de fundamentala förhållandena på tillväxtmarknaderna. Samtidigt har våra fonder en undervikt av obligationer från Mexiko, som efter valet har drabbats hårt av den mexikanska pesons kraftiga försvagning.

När det gäller aktier på tillväxtmarknaderna håller vi fast vid den neutrala vikt vi hade i våra fondlösningar före valet. Det samma gäller för tillväxtmarknadsobligationer i hårdvaluta som dollar och euro.

Danske Invest har fonder med både tillväxtobligationer i hård valuta och lokal valuta samt tillväxtmarknadsaktier.

Hård valuta

Lokal valuta

Aktier

Texten ovan ska inte ses som investeringsrådgivning. Tala alltid med din rådgivare innan du gör en investering.

Abonnera på nyheter

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.