• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-fredag 8.00-17.00
  Lördag-söndag 10.00-16.00

  Se särskilda öppettider

DelClose

Dags att välja tråkiga aktier

Trots de senaste årens starka aktiemarknad finns det fortfarande köpvärda aktier på den svenska börsen. Här berättar Danske Invests Mattias Cullin om vilka aktier han bedömer som köpvärda och vilka sektorer och bolag han undviker. 

När nu 2017 går mot sitt slut och ett nytt år står för dörren kan det vara läge att ta ett sig en titt på aktiemarknaden i allmänhet och den svenska marknaden i synnerhet. 

Det första vi kan konstatera är att de makroekonomiska faktorerna är starka. Konjunkturen är god och fortsatta penning- och finanspolitiska stimulanser stärker efterfrågan ytterligare. Det gäller för övrigt både här hemma och i omvärlden. Även om räntorna ser ut att ha nått botten så är det mindre troligt med en snabb uppgång det kommande året.

Samtidigt bör placerarare vara medvetna om att vi har haft ett positivt börsklimat i cirka åtta år. Nu har uppgången till stor de varit motiverad, och dagens värderingar på den svenska börsen med ett genomsnittligt P/E-tal kring 17 är knappast orimligt höga. Vi har en direktavkastning kring 3,5 procent, vilket, framförallt med hänsyn taget till alternativen, är en bra siffra. Alternativen, obligationer och reala tillgångar, har faktiskt utvecklats ännu starkare än aktiemarknaden de senaste sex månaderna. Där framstår värderingarna som, om inte orimliga, som klart höga. 

Stark vinsttillväxt
Tittar vi dessutom på prognoserna för den genomsnittliga vinsttillväxten – det som långsiktigt har störst betydelse för aktiemarknaden – så pekar dessa på en årlig tillväxt för de svenska börsbolagen på närmare 10 procent för 2018 samt en fortsatt stark tillväxt 2019. Detta är också en indikation på att börsen är, trots uppgången, ganska rimligt värderad. 

Men med en så pass lång uppgångsfas som åtta år bakom oss så bör placerare ändå vara beredda på att det kan komma en rekyl nedåt. 

Slutsatsen är alltså att börsen är stark, men att det blivit allt viktigare att välja rätt aktier. När det gäller ”rätt” aktier finns det faktiskt flera attraktiva placeringsalternativ. För jag måste medge att när jag är ute och träffar svenska bolag, vilket jag försöker göra så ofta som möjligt, så blir jag ofta imponerad. Vi har faktiskt många väldigt välskötta och konkurrenskraftiga bolag i Sverige. 

Något som också slår mig när jag är träffar bolagen är att många har ett väldigt högt kapacitetsutnyttjande. Detta torde leda till ökade investeringar, vilket faktiskt kan vara en bra vägledning för aktieplacerare. Högre investeringar i kapacitet gynnat naturligtvis bolag som levererar kapaciteten. Här har vi bolag som ABB, Hexagon, Sandvik och Atlas. 

Vad som för övrigt gäller för ovanstående bolag, som jag alltså ser som köpvärda, är att de alla är stabila, nästan lite tråkiga, bolag. Och är det något jag letar efter i det här läget så är det just lite ”tråkiga” aktier. Det handlar om bolag med starka kassaflöden och som tuffar på och som levererar. De industribolag som kan komma att gynnas av högre investeringar är också stark inom sina respektive segment. De stöds således inte bara av konjunkturen, utan kan också växa strukturellt. Andra bolag som är starka inom sin bransch, och som jag därför ser som att attraktiva, är Autoliv, Securitas, Assa och SCA. 

Väljer bort förhoppningsbolagen
Att välja aktier handlar också om att välja bort vissa bolag. Det finns faktiskt bolag som jag inte ser om intressanta, i vart fall inte i dagsläget. Även om i stort sett alla bolag är mer eller mindre konjunkturkänsliga så ser jag med viss skepsis på bolag vars intäkter nästan helt styrs av konjunkturen eller av andra externa faktorer, som till exempel valutakurserna. Av den anledningen faller exempelvis gruvbolag bort.

Jag är också skeptisk till bolag som har en svårförklarlig affärsidé, som gör analyserna komplicerade, och värderingarna svåra att uppskatta. Av den anledningen väljer jag bort biotechbolag och vissa teknikbolag. Dessa bolag har ofta svaga kassaflöden, och lever på förhoppningen om stora intäkter i framtiden. Men jag är mindre intresserad av förhoppningsbolag. 

Ett storbolag som jag faktisk placerar i den kategorin är Ericsson. De verkar på en marknad som är väldigt svårförutsägbar, och som dessutom tycks befinna sig i en strukturell nedgång. Lägg därtill det faktum att Ericsson är ett bolag som historiskt sett inte har varit aktieägarvänligt i fråga om någorlunda stabila vinster och utdelningar.

Potentiella hot 
Det makroekonomiska läget är, som jag tidigare påpekat, till övervägande del positivt. Finns det då något hot, som kan spilla över på aktiemarknaden? Jag vill ogärna tala om en krasch på obligationsmarknaden, men i längden känns det ohållbart med dagens penningpolitiska stimulanser i kombination med den förhållandevis starka konjunkturen. Bostadsmarknaden är ett annat latent hot, och mycket tyder på att priserna har toppat, åtminstone för tillfället.   

Förhoppningsvis kommer vi att se en gradvis övergång till mer normala räntor och en utplaning av bostadspriserna istället för en brant nedgång. Men viss turbulens kan inte uteslutas.    
Men starka resultat och inte minst en fortsatt stark vinsttillväxt bland bolagen gör att jag ser goda utsikter för en fortsatt hygglig börsutveckling också det kommande året. Men, som sagt, det handlar som alltid att vara selektiv.

Disclaimer
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och avkastningen kan bli negativ.

Tala alltid med en rådgivare om du överväger att göra en investering efter att ha läst det här materialet och ta reda på om investeringen passar din investeringsprofil, t.ex. risktolerans, placeringshorisont och förmåga att bära en förlust.

Abonnera på nyheter

Du anmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.