• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Dags för mer tillväxt i portföljen!

För dig som vill investera på tillväxtmarknaderna har vi ett antal fonder som kan vara intressanta.

Miljoner människor på väg in i medelklassen
Tillväxtmarknader är som bekant länder med en högre förväntad ekonomisk tillväxt än det globala genomsnittet. Geografiskt är det länder i framför allt Asien, Afrika, Latinamerika och Östeuropa som erbjuder både många möjligheter men också risker för dig som investerare. En långsiktig möjlighet är den kraftiga tillväxten av den inhemska konsumtionen. Miljontals människor på tillväxtmarknaderna tar sig ur fattigdom och in i medelklassen, framför allt genom att lämna landsbygden till förmån för städerna och där skaffa sig ett bankkonto, en mobiltelefon och en lägenhet. Det skapar nya möjligheter för investerare, inte minst inom sektorer som inhemsk konsumtion, bank och finans, infrastruktur och sjukvård.

Fonden Danske Invest Global Emerging Markets Class A investerar globalt i tillväxtmarknadsaktier. Fondens förvaltare Aberdeen Asset Management handplockar de bolag som väntas dra fördel av ökad inhemsk efterfrågan, inte minst tack vare en växande medelklass. Förvaltningsteamet finns på plats i hela regionen och har de senaste åren träffat upp emot 1000 bolag årligen för att därigenom hitta de bästa investeringsmöjligheterna. Stor potential betyder stora risker, läs mer om dessa nedan.Här kan du läsa mer om fonden som har fyra stjärnor från Morningstar.Högre förväntad avkastning med tillväxtmarknadsobligationer
Fonden Danske Invest Tillväxtmarknadsobligationer h sek investerar i tillväxtmarknadsobligationer från bland annat Latinamerika och Asien. Detta är en investeringsmöjlighet som både kan ge en bättre riskspridning i portföljen och skapa en högre förväntad avkastning jämfört med statsobligationer från utvecklade marknader.

Med den förväntade överavkastningen för tillväxtmarknadsobligationer följer en högre risk eftersom länderna generellt sett är mindre utvecklade ur ett finansiellt, politiskt och ekonomisk perspektiv. Vissa länder kan exempelvis vara känsliga för den globala råvaruprisutvecklingen, medan andra länder präglas av en hög politisk osäkerhet.

Därför lägger förvaltarteamet, med Bent Lystbæk från Danske Invest i spetsen, stor vikt vid god och solid riskhantering, och väljer noggrant ut vilka obligationer som ska in i portföljen.

Tio experter med lokalkännedom väljer investeringarna
Fonden Danske Invest SICAV Emerging and Frontier Markets Class A SEK investerar i små och mellanstora bolag på existerande och framtida tillväxtmarknader (även kallade ”emerging & frontier markets”).

”En framgångsrik investering i aktier på de här marknaderna kräver både insikt i hur investeringarna ska fördelas mellan de olika länderna, och djupgående kunskaper om varje enskilt bolag man investerar i”, säger den ansvarige fondförvaltaren Antti Raappana på Danske Invest.
  
Antti Raappana ansvarar för fördelningen mellan olika länder, medan tio lokalt stationerade förvaltare förser honom med information om vilka bolag fonden ska investera i.

När du investerar på emerging & frontier markets finns det bland annat risk för stora fluktuationer i lokala valutor, vilket kan påverka din avkastning. 
 
Kom ihåg riskerna
Konsultera alltid en rådgivare innan du gör en investering, och ta reda på om en viss investering passar din investeringsprofil. Tänk på att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning, och att avkastningen även kan bli negativ. Läs mer om risker och kostnader på produktsidan för varje fond. Se även informationsbroschyr och basfakta för investerare.
 

Abonnera på nyheter

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.