• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-fredag 8.00-17.00
  Lördag-söndag 10.00-16.00

  Se särskilda öppettider

DelClose

Danske Invest ändrar investeringsstrategin för fonden Danske Invest USA, klass SEK

För att säkerställa att Danske Invest alltid har ett konkurrenskraftigt och attraktivt produktutbud, har man beslutat att ändra investeringsstrategin för fonden USA, klass SEK.

Danske Invest utvärderar löpande våra investeringsstrategier för alla våra fonder för att säkerställa att vår produktpalett speglar vår ambition om att erbjuda våra investerare attraktiva och konkurrenskraftiga produkter. Därför har vi bestämt oss för att ändra investeringsstrategin för fonden USA, klass SEK eftersom utvecklingen i denna fond inte levt upp till våra förväntningar.

Vi ändrar investeringsstrategin i fonden för att ge den de bästa förutsättningarna att leverera en konkurrenskraftig avkastning.

”När vi löpande screenar våra investeringsstrategier är det kundens intressen som står i centrum. Dessutom tror vi att kunden får en högre avkastning om vi ändrar från en aktivt förvaltad stockpicking-strategi till en aktiv modellbaserad strategi”, säger Morten Rasten på Danske Invest.

Hur ändras investeringsstrategin?
Hittills har fonden förvaltats av den externa fondförvaltaren Wellington Management Company, som tillämpat en aktivt förvaltad stockpicking-strategi med syfte att producera en avkastning som överstiger marknadsutvecklingen.

Från och med nu kommer istället Danske Bank Asset Management sköta förvaltningen av fonden. Den befintliga aktivt förvaltade stockpicking-strategin kommer då bytas ut mot en aktiv modellbaserad strategi för båda USA-fonderna.

Den amerikanska aktiemarknaden är en av de mest genomanalyserade marknaderna. Det gör det svårt för en fondförvaltare att uthålligt överavkasta marknaden efter kostnader med en traditionell aktiv stockpicking-strategi. En aktiv modellbaserad strategi innebär att en modell screenar aktiemarknaden vilket minskar fondkostnaderna Modellen rangordnar aktier efter noga utvalda kriterier baserat på nyckeltal och kursutveckling. Därefter sätter fondförvaltaren ihop placeringarna så att de får en optimal kombination av bred exponering och en tillfredsställande förväntad riskjusterad avkastning.

”Det är viktigt att investerare fördelar sina aktieinvesteringar över både regioner och sektorer. De nya strategierna gör att vi fortfarande kan erbjuda våra investerare produkter som ger exponering mot den amerikanska aktiemarknaden, som ju är en grundläggande byggsten i en bred och välbalanserad portfölj”, säger Morten Rasten.

Så påverkas du som investerare
Förvaltningsavgiften för fonden sänks och förändringen framgår av nedanstående tabell. Fonden behåller sitt befintliga namn och sin ISIN-kod, och även regelverken för den enskilda fonden kvarstår. Ändringarna får heller inte några skattemässiga konsekvenser.
 

Fond ISIN-kod Tidigare årlig avgift Ny årlig avgift
USA, klass SEK DK0060485795 1,49 % 0,60 %

Abonnera på nyheter

Du anmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.