• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-fredag 8.00-17.00
  Lördag-söndag 10.00-16.00

  Se särskilda öppettider

DelClose

Danske Invest avstår från investeringar i termiskt kol och oljesand

Danske Invest stärker nu sitt engagemang ytterligare kring hållbara och ansvarsfulla investeringar. Därför inför vi investeringsrestriktioner för ett antal bolag med verksamhet inom termiskt kol och oljesand

Danske Invest har beslutat att avstå att investera i ca 90 bolag med verksamhet inom termiskt kol eller oljesand. Restriktionerna ska ses som ett bevis för att Danske Invest ställer sig bakom "Paris Pledge for Action" för att begränsa den globala uppvärmningen till högst två grader Celsius.

Termiskt kol används vid energiproduktion, där förbränningen är en bidragande orsak till global uppvärmning. Termiskt kol kan även ersättas av andra energikällor, som gas, vind- och atomkraft. Danske Invest avstår dock inte från att investera i bolag som producerar metallurgiskt termiskt kol som behövs för stålproduktion, eftersom det ännu inte finns något bra alternativ.

Danske Invest har dessutom beslutat att inte investera i bolag som utvinner olja från oljesand, eftersom denna utvinning har betydande negativa konsekvenser för miljön och leder till mer termiskt koldioxidutsläpp än konventionell olja.

"Vi investerar för att skapa värde samtidigt som vi gör investeringar som möter våra kunders behov, vår roll i samhället och den hållbarhetsstandard som utvecklas runt om i världen. Termiskt kol och oljesand är fossila bränslen som påverkar miljön i mycket hög grad.  Investeringsrestriktionerna som vi nu inför är en del av de åtgärder som vi gör under året och en viktig del av utvecklingen av våra hållbara investeringar de närmaste åren”, säger Ulrika Hasselgren som är chef för hållbara och ansvarsfulla investeringar på Danske Bank.

Danske Invest kommer inte investera i bolag där 30 procent eller mer av intäkterna kommer från utvinning av termiskt kol och oljesand och/eller från kraftgenerering från dessa energikällor. Vi betonar också vikten av att ha strategiska ambitioner för energiövergången samt bolagens förmåga att uppfylla sina mål. Därför stödjer Danske Invest företag som har påbörjat processen med att omvandla sin verksamhet till mer förnybara energikällor och följer framstegen de gör.

Investeringsrestriktionerna införs fullt ut under det första kvartalet 2018. En fullständig lista över bolag som exkluderas kommer finnas tillgänglig i slutet av första kvartalet 2018.

Läs mer om ansvarsfulla investeringar på Danske Bank:
https://danskebank.com/responsibility/customer-relationships/responsible-investment
 
 

Abonnera på nyheter

Du anmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.