• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-fredag 8.00-17.00
  Lördag-söndag 10.00-16.00

  Se särskilda öppettider

DelClose

Danske Invest byter depåbank och administratör för ett antal fonder i Luxemburg och Guernsey

UPPDATERAD 2 FEBRUARI 2024 MED INFORMATION OM GUERNSEY FONDER: Fonden Danske Invest SICAV-SIF och fonden Danske Invest PCC Limited byter depåbank och fondadministratör i Luxemburg och Guernsey till J.P. Morgan. Bytet äger rum den 16 februari 2024 och kommer inte att påverka dig som investerare på annat sätt än att handeln stoppas i upp till fem bankdagar i februari.

Åtta Luxemburg- och Guernsey-baserade Danske Invest fonder byter depåbank och fondadministratör.
Efter en noggrann urvalsprocess har Danske Invest utsett J.P. Morgan till ny depåbank och fondadministrator för Danske Invests Luxemburg- och Guenseybaserade ”alternativa” fonder. J.P. Morgan ersätter CACEIS Investor Services Bank S.A.

J.P. Morgan erbjuder ett bredare utbud av tjänster, vilket förstärker Danske Invests möjlighet att erbjuda relevanta och allt mer avancerade produkter.

Syftet med att byta depåbank är att få en marknadsledande leverantör för alla våra fonder och en smidigare verksamhetsmodell. Denna modell etablerades för Danske Invests Danmarksbaserade fonder i april 2022 och för Danske Invests övriga Luxemburgbaserade fonder i november 2023.

Handeln i vissa Luxemburgbaserade alternativa fonder stoppas i upp till fem arbetsdagar
Under handelsstoppet som äger rum mellan den 13 februari och den 21 februari är det inte möjlig för dig som investerare att lösa in eller köpa andelar. Datumen är beroende av handelsprocessen på fondernas underliggande marknader och varierar för att säkerställa korrekt avveckling och redovisning av handeln i fonderna.

Danske Invest SICAV-SIF

Fixed Income Global Value

Fonden Fixed Income Global Value stoppas för handel mellan kl 12.00 den 13 februari 2024 och kl 12.00 den 21 februari 2024.

Ordrar kommer inte att behandlas från den 13 februari 2024 (sista order mottagen innan kl 12.00 den 13 februari 2024) till den 21 februari 2024 (första order mottagen efter kl 12.00 den 20 februari 2024). Om en inlösenorder överstiger 10 miljoner euro gäller fortfarande T+6, förutom dagar under handelsstoppet, enligt villkoren i prospektet.

Global Cross Asset Volatility

Fonden Global Cross Asset Volatility stoppas för handel mellan kl 12.00 den 13 february 2024 och kl 12.00 den 20 februari 2024.
Ordrar kommer inte att behandlas från den 13 februari 2024 (sista order mottagen innan kl 12.00 den 13 februari 2024) till den 20 februari 2024 (första order mottagen efter kl 12.00 den 19 februari 2024). Om en inlösenorder överstiger 10 miljoner euro gäller fortfarande T+6, förutom dagar under handelsstoppet, enligt villkoren i prospektet.

Alternatives-Defensive

Kommer inte att stoppas för handel.

Alternatives-Offensive

Kommer inte att stoppas för handel.

Alternatives-Global Future

Kommer inte att stoppas för handel.

Emerging Markets Sustainable Future 2

Kommer inte att stoppas för handel.

 

Danske Invest PCC Limited

Danske Invest Hedge Fixed Income Relative Value Fund

Fonden Danske Invest Hedge Fixed Income Relative Value Fund stoppas för handel mellan kl 13.00 den 13 februari 2024 och kl 13.00 den 20 februari 2024. 
Ordrar kommer inte att behandlas från den 13 februari 2024 (sista order mottagen innan kl 13.00 den 13 februari 2024) till den 20 februari 2024 (första order mottagen efter kl 13.00 den 20 februari 2024). För inlösenorder gäller fortfarande 5 arbetsdagars föranmälan (dagar då handelsstoppet gäller betraktas inte som arbetsdagar). 

Danske Invest Hedge Fixed Income Strategies Fund

Fonden Danske Invest Hedge Fixed Income Strategies Fund stoppas för handel mellan kl 13.00 den 12 februari 2024 och kl 13.00 den 19 februari 2024. 
Ordrar kommer inte att behandlas från kl. 13:00 den 12 februari 2024 till den 19 februari 2024 (första order mottagen efter kl 13.00 den 19 februari 2024: köporder behandlas med handelsdatum den 26 februari och inlösenorder med handelsdatum 4 mars 2024). 


Handeln stoppas för att skydda investerare för att säkerställa att handel inte sker till missvisande priser.
Bytet av depåbank förväntas kunna slutföras den 16 februari 2024. Om så inte är fallet kommer det att kommuniceras på Danske Invests webbplats.
 
Vad innebär detta för mig som investerare?
Bytet av leverantör till J.P. Morgan kommer inte att påverka dig som investerare bortsett från handelstoppet. Bytet ryms inom fondernas totala kostnadsnivå och kommer inte att resultera i några prishöjningar för investerare.
Finansinspektionen i Luxemburg (CSSF) och i Guernsey (GFSC) har godkänt bytet från CACEIS till J.P. Morgan och den efterföljande stängningen i upp till fem bankdagar. 

Du kan läsa mer i meddelandena till andelsägarna av Danske Invest SICAV-SIF och av Danske Invest PCC Limited på engelska.

Abonnera på nyheter

Du anmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.