• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-fredag 8.00-17.00
  Lördag-söndag 10.00-16.00

  Se särskilda öppettider

DelClose

Danske Invest Euro Sustainable High Yield-obligationer ändrar namn

Fonden Danske Invest Euro Sustainable High Yield-obligationer byter namn och ordet "Sustainable" tas bort. Anledningen är att få enhetliga fondnamn.

Från och med den 27 oktober 2022 byter Danske Invest Euro Sustainable High Yield-obligationer namn till Danske Invest Euro High Yield-obligationer. Fonden främjar miljömässiga eller sociala förhållanden samt säkerställer god förvaltningssed (ESG-fond) och ordet ”sustainable” (hållbar) tas bort för att skapa enlighet med våra andra ESG-fonder, som inte har ”hållbar” i namnet och inte heller har ett hållbart investeringsmål.
 
”Vi arbetar brett med hållbarhet i alla våra fonder och namnbytet förändrar inte våra ambitioner att främja miljömässiga, sociala och ledningsmässiga förhållanden i fonden, utan görs för att få en enlighet i våra fondnamn”, säger Robert Mikkelstrup, vd för Danske Invest. 

Det är dessa fonder som byter namn:
 

ISIN-kod Nuvarande namn Nytt namn
DK0060486256 Danske Invest Euro Sustainable High Yield-Obligationer, klass SEK h Danske Invest Euro High Yield-Obligationer, klass SEK h
DK0060915551 Danske Invest Euro Sustainable High Yield-Obligationer, klass SEK W h Danske Invest Euro High Yield-Obligationer, klass SEK W h


Vad innebär det här för mig som investerare?

Ändringen består enbart av ett namnbyte och påverkar inte fondernas investeringsstrategi, kostnader, risk- eller avkastningsförväntningar. 
 

Om Danske Invests fondkategorisering

En ESG-fond främjar miljömässiga (E) eller sociala förhållanden (S) samt säkerställer god förvaltningssed (G). Fonderna främjar ESG-förhållanden genom screening, restriktioner, investeringsanalys och aktieägarengagemang, men de har inte hållbara investeringar som mål. En ESG-fond motsvarar en artikel 8-fond (i EU:s ”Förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar”). 

En fond med ett hållbart investeringsmål främjar liksom en ESG-fond också ESG-förhållanden, men den investerar främst i ekonomisk verksamhet som bidrar till ett hållbart mål. Dessutom får dessa fonder inte orsaka betydande skador på andra hållbara mål. Denna typ av fond motsvarar en artikel 9-fond (i EU:s ”Förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar”).

Denna publikation har tagits fram som markandsföringsmaterial och utgör inte investeringsrådgivning. 

Var uppmärksam på att historisk avkastning och prognoser om framtida utveckling inte är en indikation på framtida avkastning, vilken kan bli negativ. 

Se till att konsultera dina specialistrådgivare vad avser legala, skattemässiga, finansiella och andra frågor för att bedöma om en investering är lämpliga eller passande för dig. 

Före ett investeringsbeslut bör ni ta del av prospekt och informationsblad. Prospektet och informationsbladet för fonden samt information om klagomålshantering (investerarrättigheter) kan erhållas på svenska här.  

För ytterligare information om fondens hållbarhetsegenskaper, se här.  

Abonnera på nyheter

Du anmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.