• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-fredag 8.00-17.00
  Lördag-söndag 10.00-16.00

  Se särskilda öppettider

DelClose

Danske Invest Europe Small Cap A utvald som 'Top Pick' av Söderberg & Partners

Danske Invest Europe Small Cap A har fått grönt ljus i Söderberg & Partners trafikljusrapport och dessutom valts ut som 'Top Pick' i sin kategori: Europa, små och medelstora.

I rapporten skriver Söderberg & Partners att fonden har valts som 'Top Pick' baserat på sina goda resultat i relation till övriga fonder i kategorin. Söderberg & Partners bedömer att fonden, som investerar i små och mycket små bolag, har potential till god avkastning på grund av sin tilt mot mindre bolag jämfört med övriga produkter i kategorin.

”Jag är stolt över att vår fond Danske Invest Europe Small Cap har valts ut som ’Top pick’ hos Söderberg & Partners. Det är en kvalitetsstämpel på förvaltningen som bedrivs av Ivan Larsen som är ansvarig förvaltare”, säger Gabrielle Hagman, chef för distribution och institutionell försäljning på Danske Invest i Sverige.

”Vår förvaltning av europeiska aktier har uppmärksammats under lång tid och jag är inte förvånad över att Danske Invest Europe Small Cap får denna utmärkelse. Framförallt är jag glad över att kunna erbjuda våra kunder ett så starkt utbud inom denna region”, fortsätter Gabrielle Hagman. 

Söderberg & Partners är en av Sveriges ledande finansiella rådgivare och förmedlare av finansiella produkter. Söderberg & Partners trafikljusrapport är ett välkänt system för att hjälpa bolagets kunder att hitta de bästa sparprodukterna på ett effektivt sätt. Söderberg & Partners rekommenderar produkter med grönt betyg då betyget innebär en kvalitetsstämpel och att produktens kostnader är rimliga.

Om fonden
Danske Invest Europe Small Cap har som målsättning att uppnå stabil, långsiktig avkastning genom att investera i små och medelstora företag, som antingen har säte eller bedriver större delen av sin verksamhet i Europa. En mindre del av innehavet får även placeras i företag registrerade i angränsande länder. Vid förvärvstillfället får företagen i vilka fonden investerar inte ha ett börsvärde som överstiger 5 miljarder euro. Fonden får placera i derivatinstrument för att effektivisera förvaltningen. Fonden lämpar sig väl för investerare med en placeringshorisont på minst 8 år.

Disclaimer
Du hittar bl a fondens basfakta för investerare via länken ovan.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Abonnera på nyheter

Du anmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.